HelsaMi

Hjertetreningsgruppe

Har du fått påvist kransåresykdom, etablert hjertesvikt, operert inn en pacemaker eller hjertestarter, eller gjennomgått hjerteoperasjon er trening en viktig del av behandlingen.

Ventetider

Innledning

Regelmessig trening vil gi deg bedre fysisk form, bedre hjerte- og blodårefunksjon og økt livskvalitet. Treningsgruppene ledes av fysioterapeuter med lang erfaring og høy kompetanse på hjerterehabilitering.

Ved St. Olavs hospital, Rehabiliteringsklnikken, avdeling fysioterapi, har vi flere treningstilbud til deg som hjertepasient:

 • trening med fysisk oppmøte i store treningssal på Øya, 1902-bygget, 1. etasje, vestfløy 
 • trening med fysisk oppmøte i treningssal på Orkdal Sykehus, underetasje 1, sørfløy
 • digital treningsgruppe ved at du trener i din egen stue og følger instruksjon ledet av fysioterapeut på sykehuset
Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Du trenger henvisning fra lege for å delta på hjertetreningsgruppe.

De fleste inneliggende pasienter med hjertesykdom, blir spurt om de vil delta på hjertekurs og hjertetreningsgruppe når de er innlagt. De blir da henvist fra hjertemedisinsk avdeling. Hjertesviktpoliklinikken henviser også en del pasienter.

Dersom noen ikke har fått dette tilbudet mens de var innlagt, kan fastlege skrive ut "Henvisning til poliklinisk fysioterapi" (Helfo) og sende med pasienten.

Før

For å delta på hjertetreningsgruppe må du ha henvisning fra lege.

Etter utblokking eller hjerteinfarkt kan du vanligvis starte trening en uke etter utskrivelse.
Om du er hjerteoperert kan du starte i treningsgruppen fire til seks uker etter operasjonen.

Mange blir henvist til trening direkte fra de hjertemedisinske sengepostene før utskrivelse. Da får du i så fall skriftlig innkallelse til hjertetreningsgruppene i posten. Dersom du deltar på Hjertekurset, får du også tilbud om å delta på gruppetreningen.

Du kan også selv kontakte fysioterapeutene for å avtale tid for oppstart.
Øya: tlf. 72 57 13 10 (ekspedisjon) eller 72 57 13 06 (fysioterapikontor).
Orkdal: tlf. 72 82 93 36 (ekspedisjon).

Under

Varighet: 60 minutter

Vi tilbyr en times trening to ganger per uke. Egenandel som følger gjeldende satser belastes en gang for hele gruppetilbudet og utløses ved første gruppedeltakelse.

Hovedmål ved treningen:

 • Øke den fysiske arbeidskapasiteten og det generelle velvære
 • Trygghet i forhold til egen yteevne
 • Sosialt samvær med andre hjertepasienter i samme situasjon
 • Motivere til fortsatt fysisk aktivitet etter avsluttet trening hos oss

Vi tilbyr flere ulike treningsgrupper

 • treningsgruppe med moderat intensitet
 • treningsgruppe med høy intensitet
 • treningsgruppe tilpasset de som har flere sykdommer i tillegg til hjertesykdommen eller av ulike årsaker har redusert funksjon og kapasitet
Treningen består av kondisjonstrening etter intervallprinsippet (4 ganger 4 minutter), styrke- og bevegelighetstrening. 

Du får tilbud om plass i en av gruppene tilpasset din fysiske form og kapasitet.

Etter

Etter at du har deltatt på hjertetreningsgruppe, er målet at du skal være i stand til å ivareta trening i egen regi.

Dersom du vil fortsette med liknende hjertetreningsgruppe som på sykehuset, kan du få utdelt skriftlig informasjon om kommunale og private grupper for hjertepasienter som du kan delta i.

Kontaktinformasjon

Adresse til St. Olavs hospital

Postadresse

​Sykehuset har en felles postadresse for alle avdelinger og enheter. Se under (sett inn navnet på mottaker/avdeling/person):

​St. Olavs hospital HF
[avdeling/mottaker]
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

 

Besøksadresse/oppmøtested

Vi har mange avdelinger og mange lokasjoner i Trøndelag. Du finner besøksadressen til hvert enkelt avdeling her:


Kart

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00
Sentralbord Røros sykehus: 72 82 33 00

Praktisk informasjon

Besøkstid/visittid

​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

Blodprøve

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Fotografering, filming og lydopptak på St. Olav

Hvis du skal fotografere eller filme på St. Olavs, må du tenke gjennom om ​det er lovelig.

​Les mer om fotografering, filming og lydopptak på St. Olav


Henvisning til behandling og undersøkelse

​Normalt er det fastlegen som henviser til en avdeling på sykehuset. Hvis avdelingen ikke har oppgitt noe annet, så må du kontakte din fastlege for å få hjelp.

Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
 • Passord er gyldig i én uke.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

 • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
  (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
   
 • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Tobakksskadeloven (også kalt røykeloven) forbyr også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin.

Om røykeloven og røykeforbudet (Helsedirektoratet)

Fant du det du lette etter?