HelsaMi
Kreft poliklinikk og dagsenter

Febril nøytropeni - hjemmeoppfølging

Pasienter som er lagt inn på grunn av febril nøytropeni, men som har lav risiko for at sykdommen utvikler seg til en mer alvorlig grad, kan bli skrevet ut fra sykehuset etter et par dager. Hvis du takker ja til dette, blir du fulgt opp hjemme hos deg selv i 7-10 dager. I denne perioden skal du gjennomføre en del målinger og registreringer i HelsaMi i tillegg til videosamtaler og fysiske konsultasjoner på poliklinikken.Innledning

Avstandsoppfølging gir deg muligheten til å tilbringe mer tid hjemme, men de hyppige målingene og registreringene krever en del av deg og dine pårørende. Du skal ikke oppleve hjemmeoppfølging som ukomfortabelt eller utrygt. Hvis du får plager eller symptomer underveis i behandlingen, blir du fulgt opp på lik linje med pasienter som er innlagt. Du kan når som helst ta kontakt med Kreftklinikken dersom du har behov for det. Kontaktinformasjon finner du nederst på siden.Før

Før du reiser hjem fra sykehuset blir du tildelt ett av to forhåndsdefinerte oppfølgingsforløp . Det ene er ordinær oppfølging og det andre er tett oppfølging. Du får også en plan for kontroller på poliklinikken og videosamtaler som du skal ha de neste dagene. 

Ukeplan som viser når du skal ha oppfølging fra sykehuset.
Du får grundig opplæring i hvordan du skal gjennomføre målinger og registreringer. Den første registreringen gjør du sammen med helsepersonell på Kreftklinikken. Når du reiser hjem fra sykehuset får du med deg en resept på antibiotika, samt utstyr som du skal bruke til å måle temperatur, blodtrykk, puls, oksygenmetning og respirasjonsfrekvens.


Under

Du skal møte på poliklinikken for kontroll dagen etter utskrivelse. Under ser du en figur som illustrerer de dagene du har oppfølging. Noen dager er det fysisk oppmøte på poliklinikken, andre dager er det videokonsultasjon.

Dagsplan hvor det vises tidspunkter og hvilke oppgaver som skal gjøre når.


Slik vil det se ut i HelsaMi

Tredelt bilde med informasjon på.

I tillegg til videosamtaler og polikliniske konsultasjoner, innebærer oppfølging i hjemmet at du registrerer fysiske målinger og symptomer i HelsaMi. Resultatene fra registreringene dine blir overført automatisk til journalen din.

To ganger om dagen, kl. 08.00 og 18.00, får du varsel i HelsaMi om at du har to oppgaver som du skal utføre (på mobiltelefon, nettbrett eller pc).

Gjennomføring av målinger

Du skal måle blodtrykk, puls, temperatur, respirasjonsfrekvens og oksygenmetning.

Målingene gjennomfører du ved hjelp av utstyret du har fått med deg hjem. Det er viktig at du sitter rolig i fem minutter før du gjennomfører målingene. Vi anbefaler ta du utfører alle målingene og notere ned resultatene på en lapp, før du går inn i HelsaMi og fører de inn der.

Blodtrykk og puls

Mål blodtrykk og puls med blodtrykksapparatet du har fått utdelt.


Temperatur

Mål temperatur i endetarmen med termometeret du har fått utdelt.


Respirasjonsfrekvens

En pårørende legger hånden på brystet ditt og teller hvor mange ganger du puster inn i løpet av ett minutt.


Oksygenmetning

Mål oksygenmetning på fingeren med pulsoksymeteret du har fått utdelt. Det er viktig at du ikke har neglelakk på fingeren og at apparatet får stå på i 30-60 sekunder før du leser av.

Videoene under viser hvordan du kan gjennomføre målinger.

Trykk på bildene for å se videoene
Klikk på videobildet for å se video

Klikk på videobildet for å se video

Klikk på videobildet for å se video

Registrering av målinger

Verdiene på målingene fyller du inn i Målinger i HelsaMi. Du avslutter ved å trykke Arkiver(hvis du har iPhone),Diskettsymbolet(om du har Android) eller Send(om du er på PC). Dette finner duøverst til høyre på skjermen din.

Skjermdump av HelsaMi med måletall på vitale parameter

 • Alt ok: Dersom alt er i orden, vil du ikke få noen varsel.
 • Verdi utenfor normalen: Hvis noen av måleresultatene overstiger en gitt verdi, vil svaret markeres i rødt, og du får du opp et varsel om å ringe til Kreftklinikken. Verdiene er tilpasset deg. Det vil si at hver enkelt pasient har sine egne normalverdier.

Skjermdump hvos det står at du skal ringe kreftklinikken for videre oppføllging.

Dersom du ønsker å fylle ut en ekstra registrering av målinger, går du til menypunktet «Målinger» i menyen i HelsaMi og velger skjemaet «Helsetilstand».

Registrering av symptomer

Det er viktig å følge med på om du får nye symptomer etter at du blir utskrevet, eller om symptomer du allerede har, blir verre. Derfor ønsker vi at du fyller ut et symptomskjema to ganger daglig.

I dette skjemaet svarer du «ja» eller «nei» på om du har ulike symptomer. Hvis du svarer «ja», blir du bedt om å angi hvor alvorlig du opplever symptomet på en skala fra 1-10.

Avslutt registreringen ved å trykke «send inn» nederst på siden. Etter innsending får du en tilbakemelding hvis du skal ringe Kreftklinikken.


 

Ved forverring

Hvis noen av svarene og måleresultatene du registrerer i HelsaMi overstiger en gitt verdi, får du opp et varsel om å ringe til Kreftklinikken. Det er viktig at du følger den oppfordringen, så vi kan gi deg råd om hva du skal gjøre videre. Telefonnumrene du skal bruke finner du i HelsaMi og nederst på denne siden.

Dersom du føler deg dårligere utenom de faste tidspunktene for registrering (08.00 og 18.00), kan du:
 • Fylle ut ett nytt spørreskjema og registrere en ny måling - Gjør gjerne dette før du eventuelt ringer Kreftklinikken. Veiledning på dette finner du lengre opp på denne siden.
 • Ringe Kreftklinikken (se kontaktinfo lenger ned).
 • Ringe 113 dersom du har akutt behov for hjelp.


Etter

Etter at du er ferdig behandlet for febril nøytropeni får du et nytt varsel om å fylle ut et spørreskjema. Dette er spørsmål som gir oss en tilbakemelding på om du har følt deg trygg og godt nok ivaretatt under oppfølgingen etter utreise fra sykehuset. 


Kontaktinformasjon

Adresse til St. Olavs hospital

Postadresse

​Sykehuset har en felles postadresse for alle avdelinger og enheter. Se under (sett inn navnet på mottaker/avdeling/person):

​St. Olavs hospital HF
[avdeling/mottaker]
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

 

Besøksadresse/oppmøtested

Vi har mange avdelinger og mange lokasjoner i Trøndelag. Du finner besøksadressen til hvert enkelt avdeling her:


Kart

Kart Gastrosenteret

Se kart over Gastrosenteret. Her kan du zoom deg inn, bevege deg i de ulike etasjene og søke på rom/avdeling osv.

Se kart over Gastrosenteret.

Parkering Øya

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00
Sentralbord Røros sykehus: 72 82 33 00

Transport Øya

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon med kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det er bussforbindelse til St. Olav fra Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen og Flybussen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Men merk at flere bussruter også går innom St. Olav på Øya. 


Praktisk informasjon

Apotek

​Sykehusapoteket ligger i Kunnskapssentret​

Åpningstider:
 • Mandag - Fredag: 0900 - 1900
 • Lørdag: 1000 - 1400
Telefon 73 86 42 00
 

Besøkstid/visittid

​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

Blodprøve

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Fotografering, filming og lydopptak på St. Olav

Hvis du skal fotografere eller filme på St. Olavs, må du tenke gjennom om ​det er lovelig.

​Les mer om fotografering, filming og lydopptak på St. Olav


Henvisning til behandling og undersøkelse

​Normalt er det fastlegen som henviser til en avdeling på sykehuset. Hvis avdelingen ikke har oppgitt noe annet, så må du kontakte din fastlege for å få hjelp.

Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
 • Passord er gyldig i én uke.

Kiosk, butikker, blomster og frisør

Kiosker:

 

Butikker:

 • Bunnpris storbutikk ligger i Elgesetergate 18
 • Coop Prix  ligger i ​Klostergata 46

Blomster:

Kioskene på Øya-området selger friske blomster.

 

Frisør

​​​Den private frisørsalongen har to avdelinger, og er åpen for alle:

 • Gastrosenteret, 1. etasje
 • Øya Helsehus, 1.etasje

Telefon: 72 82 54 14

​Frisørene kan komme opp i avdelingen om du ikke kommer deg ned til frisørsalongen.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

 • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
  (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
   
 • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Mat og servering

Vi har flere spisesteder på sykehuset.

 • Det finnes spisested i lokalene til Klinikk for rus og avhengighetsmedisin i Klostergata. 

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Tobakksskadeloven (også kalt røykeloven) forbyr også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin.

Om røykeloven og røykeforbudet (Helsedirektoratet)

Vi ringer tilbake (callback)

Merk: Ikke alle avdelinger har callback, men noen enheter har tilbudet om å ringe deg tilbake.  

Mer informasjon om hvordan callback fungerer og hvordan du enklest får hjelp av oss på telefon

Fant du det du lette etter?