HelsaMi
Brukerhåndbok medisinsk biokjemi

Prøvetaking

Avdeling for medisinsk biokjemi tar prøver av sykehusets polikliniske og inneliggende pasienter.


​​​​Ved vanskelig prøvetaking eller der det skal tas prøver som krever spesiell oppfølging kan det bestilles time til blodprøvetaking. Fra februar 2022 ble det innført et elektronisk system for bestilling av time til blodprøvetaking. Dette gjelder for pasienter der fastlegekontoret ikke får tatt blodprøve grunnet: 

  • Pasienten er veldig vanskelig å ta prøve av
  • Spesielle analyser som krever spesiell behandling
  • Små barn
  • Pasienter fra psykisk helse og rusomsorg hvor rekvirenten ikke får tatt prøven
Endringen medfører at pasienter som har rekvisisjon fra fastlege eller rekvirent utenfpr sykehuset må bestille time fo å få tatt blodprøven ved St. Olavs hospital. 
 
 
Du får opp timelister og kan velge ledig time. Bekreftelse får du på e-post etter at du har bestilt timen. Du benytter BankID når du bestiller time og du kan også bestille på vegne av andre som for eksempel små barn eller andre som ikke kan bestille selv. 

Ved blodprøver som krever rask avklaring (øyeblikkelig hjelp) benyttes telefonnummer 728 29 677. Telefonen er åpen i tidsrommet 08.00 - 15.00 på alle hverdager.

Pasienter som tilhører St. Olavs hospitals poliklinikker og sengeposter kan møte opp til blodprøvetaking UTEN timebestilling. 

Pasienter må informeres om at det ikke er mulig å møte med hoste, feber eller tegn på luftveisinfeksjon. 


Åpningstider for prøvetakingspoliklinikkene: Med forbehold om endringer i høytider og ved ferieavvikling, se den enkelte prøvetakingspoliklinikk.

Åpningstider for prøvetakingspoliklinikkene

Ved St. Olavs hospital har Laboratoriemedisinsk klinikk 4 prøvetakingspoliklinikker. Alle prøvetakingspoliklinikker er stengt på lørdag og søndag, samt helligdager.

Pasienter med bestilling fra sin fastlege tar prøvene hos sin fastlege. Ved prøvetaking på små barn og vanskelige voksne pasienter kan man bestille time til blodprøvetaking ved å logge inn her
​​


Åpningstider

Det vil erfaringsmessig være lavere ventetid for blodprøvetaking etter kl. 12.00, men vi tar forbehold om at avvik fra dette kan forekomme. 

Mandag - fredag kl. 07.45 - 15.00

Kvinne-barn-senter
Mandag - fredag kl. 09.30 - 11.00 og 12.00 - 14.30 

Gastrosenter 
Mandag - fredag kl. 07.45 - 15.00 

Bevegelsessenter 
Mandag - torsdag kl. 07.45 - 11.00 og 12.00 - 14.30
​Fredag kl. 07.45 - 11.00

Generell informasjon polikliniske pasienter

Dersom du er bedt om å møte til prøvetaking hos oss, må du passe på å ta med utfylt(e) rekvisisjon(er) til alle prøver, både de som skal analyseres her og de som eventuelt skal sendes til annet laboratorium. Alternativt kan prøvebestillingen være sendt elektronisk fra rekvirerende poliklinikk til prøvetakingspoliklinikken. Opplysninger om dette vil fremgå av innkallingsbrevet du har mottatt. Du må ta med gyldig legitimasjon. Det er ikke nødvendig å bestille time. 

Prøvetaking av andre pasienter skal primært foregå hos pasientens fastlege.

Prøvetakingspoliklinikken i Bevegelsessenteret tar imot pasienter fra primærhelsetjenesten dersom prøvetakingen byr på spesielle problemer. Det må da bestilles time til blodprøvetaking her.​

St. Olavs hospitals øvrige blodprøvetakingspoliklinikker er for sykehusets polikliniske og inneliggende pasienter.

Blodprøvetaking Orkdal sykehus

Laboratoriet Orkdal sykehus har åpent mandag - fredag kl. 08.15- 15.00. Med forbehold om endringer i høytider og på sommeren. 

Blodprøvetaking Røros sykehus

Åpningstidene for poliklinisk prøvetaking ved laboratoriet på Røros sykehus er mandag - fredag kl. 08.00 - 14.00.

​Telefonnummer ved henvendelse: 72 82 32 41

Blodprøvetaking Østmarka sykehus

Mandag - fredag kl. 08.00 - 14.00 

​Tider for blodprøvetaking av innlagte pasienter

Faste prøvetakingsrunder, hverdager
Laboratoriet har prøvetakingsrunder kl. 08 og 12 for Barne- og ungdomsklinikken. Mest mulig prøvetaking legges til morgenrunden kl. 08. Alle typer analyser til eksterne laboratorier og/eller andre laboratorier ved St. Olavs hospital kan bestilles til morgenrunden.
Analysene bestilles elektronisk i RoS. Prøvebestillingene må sendes før kl. 06.00 for prøvetakingsrunde kl. 08.00.

Faste prøvetakingsrunder, helger og helligdager
Laboratoriet har prøvetakingsrunde kl. 08 og 12 for Barne- og ungdomsklinikken.
Analyser som finnes på laboratoriets øyeblikkelig hjelp repertoar, og som av medisinske årsaker ikke kan utsettes til 08-runde neste hverdag, kan bestilles.
Analysene bestilles elektronisk i RoS på samme måte som ved bestillinger til hverdager.

Prøvetaking utenom faste prøvetakingsrunder
Blodprøvetaking utføres av rekvirerende avdeling. Prøver merket med RoS-etikett (eventuelt PAS-etikett og rekvisisjon) sendes til Laboratoriesenteret. Utenom faste runder er prøvetakere fra Laboratoriesenteret behjelpelig med prøvetaking av barn, og kan være behjelpelig ved spesielt vanskelig prøvetaking så langt våre ressurser strekker til. I slike tilfeller må ventetid påregnes.

Hjelp til vanskelig eller spesiell blodprøvetaking

Ta kontakt ved behov for hjelp til vanskelig eller spesiell blodprøvetaking av inneliggende pasienter. 

Dagtid, hverdag kl. 08.00 - 15.00: 

Kvinne/Barn-senter: (725) 74 742

Alle andre senter ved St. Olavs hospital (på Øya): (728) 27 152

​Kveld, natt og helger, kun internt St. Olav: 992 06 282

Glukosebelastning

Glukosebelastning for pasienter som ikke tilhører St. Olavs hospital utføres hos pasientens fastlege. 

Glukosebelastning for pasienter tilhørende St. Olavs hospital kan utføres fredager kl. 08.15.

Sted: prøvetakingspoliklinikken Gastrosenteret, følg skilting til «Blodprøvetaking».

Time må bestilles. 

For timebestilling eller spørsmål kontaktes prøvetakingspoliklinikken i Gastrosenteret på telefon 72825105 eller det kan sendes skriftlig henvendelse til Avdeling for medisinsk biokjemi via e-post til medisinskbiokjemi@stolav.no​.

Betaling

Det kreves ingen egenandel ved prøvetaking.

Diett og faste

Enkelte analyser blir direkte påvirket av måltider og/eller kosthold. Det er derfor viktig at pasienten følger rekvirenten sine retningslinjer. Eventuelle spørsmål om faste eller diett rettes til rekvirerende lege.

Tidspunkt for blodprøvetaking

Noen analyser viser store døgnvariasjoner. Morgenprøver anbefales generelt, men det er viktig at pasienten følger rekvirenten sine retningslinjer. Eventuelle spørsmål om prøvetakingstidspunkt rettes til rekvirerende lege.

Pasienter bør være i ro minst 15 minutter før blodprøvetaking.

Urinprøver

Urinprøve (bør være morgenprøve) til stiksundersøkelser og mikroskopi leveres laboratoriet så snart som mulig (senest 4 timer) etter prøvetaking. Prøven må oppbevares kjølig.


 


Fant du det du lette etter?