HelsaMi
Nevrologisk poliklinikk

Behovsstyrt oppfølging ved epilepsi

Behovsstyrt oppfølging ved epilepsi er et tilbud til deg som er utredet og får behandling for epilepsi. Det forutsetter en stabil anfallssituasjon, slik at du ikke lenger har behov for hyppige legekontroller. Tilbudet er digitalt og blir gjennomført i HelsaMi. 

Innledning

Pasienter med kronisk sykdom blir vanligvis fulgt opp gjennom faste kontroller hos spesialist, ofte en gang i året.

Ved behovsstyrt oppfølging får du som pasient mulighet til å rapportere inn helsetilstanden din hjemmefra. Du fyller ut kartleggingsskjemaet «Egenrapportering ved Epilepsi» to til tre ganger i året eller ved behov. På denne måten vil du få tilbud om legekonsultasjon når behovet er der, og du slipper å reise til sykehuset når alt går bra.


Lyseblått rektangel med playikon og blå tekst på.
VIDEO: Klikk på bildet over for å se video.

Før

Hvis din anfallssituasjon er stabil, kan behovsstyrt oppfølging av epilepsi være noe for deg. Når du har ordinær time på poliklinikken vil din behandlende lege vurdere om dette tilbudet kan være aktuelt å prøve. 

Hvis du tenker at dette kan være noe for deg, men ikke har fått tilbudet, kan du ringe nevrologisk poliklinikk (se kontaktinfo nederst på siden) og be om å bli kontaktet om tilbudet.

Under

Illusrasjon av en person som sitter med en mobil. Rundt han er det tegnet en sirkel som forteller om en prosess som foregår på m
Behovsstyrt oppfølging ved epilepsi innebærer at du får oppgaver i HelsaMi to til tre ganger i året:

 • Gjennomgang av legemiddellisten.
 • Spørsmål om helsetilstand (det tar 5-10 minutter).
 • Registrering ved epilepsianfall (dette er ikke obligatorisk).
 • Blodprøvekontroll (en gang i året).
Hvis du opplever behov for kontakt med poliklinikken mellom de faste rapporteringene, kan du sende inn et nytt kartleggingsskjema. Nye skjema er alltid tilgjengelig i HelsaMi under "Spørreskjema" i menyen. Helsepersonell vil følge opp besvarte skjema fortløpende. 

Nedenfor finner du utfyllende informasjon om de fire oppgavene. For pasienter som har dette tilbudet, vil denne informasjonen også finnes tilgjengelig under «Opplæring» i hovedmenyen i HelsaMi.

Slik vil det se ut i HelsaMi

Illustrasjon av 3 mobilskjermer.

Gjennomgang av legemiddellisten

Det er viktig at legemidlene dine er riktig registrert i HelsaMi. I kartleggingsskjemaet vil du få spørsmål om legemidler. Gå derfor gjennom legemiddellisten før du besvarer kartleggingsskjemaet. Du finner legemiddellisten under "Legemidler" på forsiden av HelsaMi appen (og i menyen).

Fornyelse av epilepsimedisinene dine gjøres av fastlegen.

Spørsmål om helsetilstand "Egenrapportering ved epilepsi"

Spørreskjemaet "Egenrapportering ved epilepsi" er laget for å undersøke dine behov for videre oppfølging. Det er viktig at du har tar deg god tid til å besvare spørsmålene. Når du har startet utfyllingen er det ikke mulig å mellomlagre og du vil måtte starte på nytt dersom du avbryter. Du bør derfor sette av 10 minutter uten forstyrrelser for å besvare hele skjemaet.

Spørreskjemaet er standardisert og designet for å fange opp behov på tvers av ulike typer epilepsi. Alle spørsmålene du får her gjelder hele perioden siden forrige konsultasjon eller forrige gang du svarte på dette spørreskjemaet. Svarene dine formidles til poliklinikken som følger deg opp.

Hvis du opplever behov for ny vurdering mellom intervallene, kan du fylle ut ett ekstra spørreskjema. Du finner "Egenrapportering Epilepsi" under "Spørreskjema" i menyen i HelsaMi.

Registrering av epilepsianfall 

I HelsaMi har du også en Anfallskalender tilgjengelig. Denne finner du i menyen under "Målinger". Dette er ikke obligatorisk, men vi anbefaler deg å benytte denne for å registrere dine anfall. Det du dokumenterer der lagres i din journal og blir tilgjengelig for helsepersonell. Du kan registrere fortløpende eller i forbindelse med egenrapporteringen. 

Blodprøvekontroll

Én gang i året skal du også gjennomføre blodprøvekontroll før du fyller ut kartleggingsskjemaet. Du vil få påminnelse om dette i HelsaMi og mulighet til å bestille blodprøverekvisisjon dersom du har behov for det.


Gjennomføring

Prøven skal tas medikamentfastende, ca. 12 timer etter siste medisininntak. Du kan spise og drikke samt ta dine øvrige medisiner som vanlig.

Oppmøtested

Du velger selv om du ønsker å ta blodprøvene dine på ett av sykehusets laboratorier eller hos fastlegen. Du må selv bestille time til prøvetaking.
Mer informasjon om åpningstider og bestilling av time til blodprøvetaking

Blodprøverekvisisjon

Når du får påminnelse om blodprøvekontroll i HelsaMi, vil du også få mulighet til å bestille blodprøverekvisisjon dersom du har behov for det. Blodprøverekvisisjon er nødvendig både for at prøvetakeren skal vite hvilke prøver som skal tas, og at prøvesvarene skal komme til din behandlende lege.

Oppfølging av blodprøvesvar
Det er sykehuset som har ansvar for å følge opp blodprøvene og kontakte deg dersom det er resultater som må følges opp.  


Kontakt med sykehuset

Svarene du avgir i spørresskjemaet "Egenrapportering ved epilepsi" vil være avgjørende for videre oppfølging. Besvarelsene blir evaluert og kodet digitalt. Helsepersonell følger opp besvarte skjema fortløpende.

 • Kode grønn: Din besvarelse gir ikke grunn til bekymring og krever ikke videre oppfølging. Du vil få nytt skjema etter avtalt intervall.
 • Kode gul: Du har besvart spørreskjemaet på en slik måte at vi kan mistenke forverring av din helsetilstand. Sykepleier vil ta kontakt med deg for å innhente mer informasjon.
 • Kode rød: Din besvarelse krever videre oppfølging og du vil bli kontaktet av sykehuset.

Øyeblikkelig hjelp
Vi gjør oppmerksom på at rapporteringer ikke blir kontinuerlig overvåket av helsepersonell. Ved behov for rask hjelp må du ta kontakt med fastlege, legevakt (116 117) eller ringe 1 1 3 dersom det er akutt.

Etter

Dersom situasjonen din skulle forverre seg, vil vi tilby deg tettere oppfølging. Ta direkte kontakt med avdelingen for helsehjelp, samt vurdering av om denne type oppfølging fortsatt er egnet for deg. 

Ta kontakt med avdelingen som behandler deg dersom du ikke lenger ønsker å benytte deg av tilbudet om digital egenregistrering. 

Kontaktinformasjon

Adresse til St. Olavs hospital

Postadresse

​Sykehuset har en felles postadresse for alle avdelinger og enheter. Se under (sett inn navnet på mottaker/avdeling/person):

​St. Olavs hospital HF
[avdeling/mottaker]
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

 

Besøksadresse/oppmøtested

Vi har mange avdelinger og mange lokasjoner i Trøndelag. Du finner besøksadressen til hvert enkelt avdeling her:


Kart

Kart Nevro øst

Se kart over Nevro øst. Her kan du zoom deg inn, bevege deg i de ulike etasjene og søke på rom/avdeling osv.

Parkering Øya

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00
Sentralbord Røros sykehus: 72 82 33 00

Transport Øya

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon med kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det er bussforbindelse til St. Olav fra Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen og Flybussen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Men merk at flere bussruter også går innom St. Olav på Øya. 


Praktisk informasjon

Apotek

​Sykehusapoteket ligger i Kunnskapssentret​

Åpningstider:
 • Mandag - Fredag: 0900 - 1900
 • Lørdag: 1000 - 1400
Telefon 73 86 42 00
 

Besøkstid/visittid

​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

Blodprøve

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Fotografering, filming og lydopptak på St. Olav

Hvis du skal fotografere eller filme på St. Olavs, må du tenke gjennom om ​det er lovelig.

​Les mer om fotografering, filming og lydopptak på St. Olav


Henvisning til behandling og undersøkelse

​Normalt er det fastlegen som henviser til en avdeling på sykehuset. Hvis avdelingen ikke har oppgitt noe annet, så må du kontakte din fastlege for å få hjelp.

Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
 • Passord er gyldig i én uke.

Kiosk, butikker, blomster og frisør

Kiosker:

 

Butikker:

 • Bunnpris storbutikk ligger i Elgesetergate 18
 • Coop Prix  ligger i ​Klostergata 46

Blomster:

Kioskene på Øya-området selger friske blomster.

 

Frisør

​​​Den private frisørsalongen har to avdelinger, og er åpen for alle:

 • Gastrosenteret, 1. etasje
 • Øya Helsehus, 1.etasje

Telefon: 72 82 54 14

​Frisørene kan komme opp i avdelingen om du ikke kommer deg ned til frisørsalongen.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

 • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
  (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
   
 • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Mat og servering

Vi har flere spisesteder på sykehuset.

 • Det finnes spisested i lokalene til Klinikk for rus og avhengighetsmedisin i Klostergata. 

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Pasienthotell Hotell St. Olav

Pasienthotellet Hotell St. Olav ligger på Øya i Trondheim ​og driftes av Compass Group.


Les mer om pasienthotellet

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Tobakksskadeloven (også kalt røykeloven) forbyr også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin.

Om røykeloven og røykeforbudet (Helsedirektoratet)

Vi ringer tilbake (callback)

Merk: Ikke alle avdelinger har callback, men noen enheter har tilbudet om å ringe deg tilbake.  

Mer informasjon om hvordan callback fungerer og hvordan du enklest får hjelp av oss på telefon

Fant du det du lette etter?