HelsaMi

Seksjon for organisasjon og utvikling (OU-seksjonen)

OU-seksjonen utvikler og vedlikeholder helseforetakets kompetanse innen organisasjonsutvikling. Vi er pådrivere, veiledere og gjennomfører OU-tiltak på den enkelte klinikk, på foretaksnivå og i regional sammenheng. I tillegg initierer vi, og gjennomfører, kompetanseutviklingstiltak for ledere og ansatte på sykehuset.

Fant du det du lette etter?