Seksjon for organisasjon og utvikling (OU-seksjonen)

OU-seksjonen utvikler og vedlikeholder helseforetakets kompetanse innen organisasjonsutvikling. Vi er pådrivere, veiledere og gjennomfører OU-tiltak på den enkelte klinikk, på foretaksnivå og i regional sammenheng. I tillegg initierer vi, og gjennomfører, kompetanseutviklingstiltak for ledere og ansatte på sykehuset.

Les mer om Seksjon for organisasjon og utvikling (OU-seksjonen)

Seksjon for organisasjon og utvikling (OU-seksjonen)

Mer informasjon om utdanning og kompetanseutvikling


 

Flere oppgaver og ansvarsområder som vi har

  • Organisere og videreutvikle helseforetakets gruppe av lederveiledere
  • Rapportering og analyser innenfor personalområdet
  • Utredningsarbeid innenfor prioriterte områder
  • Videreutvikling av Pasientbiblioteket og Undervisningsseksjonen
  • Styrings- og hjelpesystem innenfor prosjektarbeid, kompetanseplanlegging og for lønns- og personalkuben
  • Rådgiving, opplæring, bistand ved spørreundersøkelser, HMS-årlig kartlegging
  • Administrative oppgaver for stabsavdelingene

Ansatte i OU-seksjonen


Undervisningsleder:  Anne-Kristin Fjellstad
Mobil: +47 907 75 458
E-post: anne-kristin.fjellstad@stolav.no


Saksbehandler:  Heidi Setsaas Kjeldsberg
Mobil: +47 971 82 807
E-post: Heidi.Setsaas.Kjeldsberg@stolav.no

 

Kontakt

Oppmøtested
1902 bygget, Harald Hardrådes gt 14, 3.etg - Østfløya
Postadresse
St.Olavs Hospital
Olav Kyrres gt 17
7006 Trondheim
1902-bygget
Besøksadresse
Harald Hardrådes gt 14(Google maps)
7030 Trondheim
Telefon
72573000
Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.