HelsaMi
Forskerstudenter i aksjon

Utdanning og kompetanseutvikling

Fremragende pasientbehandling forutsetter fremragende ansatte.

Utdanning

St. Olavs hospitals visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det vil si at pasientene hos oss får den beste behandlingen som er tilgjengelig, utført av kompetente medarbeidere som er kvalitets- og sikkerhetsbevisste.

St. Olavs hospital er opptatt av å møte ansattes behov for kompetanseutvikling ved hjelp av strategisk kompetanseplanlegging på kort og lang sikt. Kompetanseutvikling foregår ved interne opplæringstiltak og kurs, og i form av formelle videreutdanninger ved utdanningsinstitusjoner.   I dette inngår et godt og tett samarbeid med utdanningssektoren for å sikre kompetanse og kapasitet i tråd med sykehusets og samfunnets behov.  Vi arbeider for å utvikle et inkluderende miljø for pasientbehandling, forskning og utdanning, og vil fortsette å utvikle sykehuset som en klinisk arena for utdanning. Sykehuset har behov for spesialister innen alle fagfelt, men er også avhengig av en god og grunnleggende generalistkompetanse hos de ansatte. Utøvelsen av all behandling og pleie skal være kunnskapsbasert og av høy standard, og anvendelse av pasientforløp bidrar til at vi når dette målet.

Utdanning av helsepersonell er en av helseforetakenes fire lovpålagte oppgaver (Spesialisthelsetjenesteloven § 3-8). Som arbeidsgiver skal vi sørge for at våre ansatte gis mulighet til etter- og videreutdanning, samt gi opplæring slik at den enkelte ansatte kan utføre sitt arbeid forsvarlig (Spesialisthelsetjenesteloven § 3-10).

Fant du det du lette etter?