Regionalt senter for helsetjenesteutvikling

Regionalt senter for helsetjenesteutvikling (RSHU) skal sikre høy faglig kvalitet,  god pasientflyt og  ressursutnyttelse ved St. Olavs hospital HF, Helse Nord-Trøndelag HF og Helse Møre-og Romsdal HF. Senteret skal bidra til å utvikle samarbeidet mellom spesialist- og primærhelsetjenesten i regionen.

Kontakt

Oppmøtested
3. etasje 1902-bygget Harald Hardrådes gate 14
Telefon
90952073 (Johan F. Skomsvoll, Leder RSHU)
mandag - fredag 08.00 - 15.30
E-post
Postadresse
Postboks 3250 Sluppen
N-7006 Trondheim
1902-bygget
Besøksadresse
Harald Hardrådes gt 14(Google maps)
Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.