Regionalt senter for helsetjenesteutvikling

Regionalt senter for helsetjenesteutvikling (RSHU) skal sikre høy faglig kvalitet,  god pasientflyt og  ressursutnyttelse ved St. Olavs hospital HF, Helse Nord-Trøndelag HF og Helse Møre-og Romsdal HF. Senteret skal bidra til å utvikle samarbeidet mellom spesialist- og primærhelsetjenesten i regionen.

Kontakt

Oppmøtested
3. etasje 1902-bygget Harald Hardrådes gate 14
Telefon
90952073 (Johan F. Skomsvoll, Leder RSHU)
mandag08.00 - 15.30
tirsdag08.00 - 15.30
onsdag08.00 - 15.30
torsdag08.00 - 15.30
fredag08.00 - 15.30
E-post
Postadresse
Postboks 3250 Sluppen
N-7006 Trondheim

1902-bygget

Besøksadresse
Harald Hardrådes gt 14(Google maps)
7030 Trondheim
Telefon
06800