Regionalt senter for helsetjenesteutvikling

Regionalt senter for helsetjenesteutvikling (RSHU) skal sikre høy faglig kvalitet,  god pasientflyt og  ressursutnyttelse ved St. Olavs hospital HF, Helse Nord-Trøndelag HF og Helse Møre-og Romsdal HF. Senteret skal bidra til å utvikle samarbeidet mellom spesialist- og primærhelsetjenesten i regionen.

Kontakt

Oppmøtested
3. etasje 1902-bygget Harald Hardrådes gate 14
Telefon
90952073 (Johan F. Skomsvoll, Leder RSHU)
mandag - fredag 08.00 - 15.30
E-post
Postadresse
Postboks 3250 Sluppen
N-7006 Trondheim
1902-bygget
Besøksadresse
Harald Hardrådes gt 14(Google maps)
7030 Trondheim
Telefon
72573000
Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.