Regionalt senter for helsetjenesteutvikling

Regionalt senter for helsetjenesteutvikling (RSHU) skal sikre høy faglig kvalitet,  god pasientflyt og  ressursutnyttelse ved St. Olavs hospital HF, Helse Nord-Trøndelag HF og Helse Møre-og Romsdal HF. Senteret skal bidra til å utvikle samarbeidet mellom spesialist- og primærhelsetjenesten i regionen.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
IKT-brakka, 1.etasje i Prinsesse Kristinas gate 2 – 4
Telefon
92 23 77 45 (Siri Ann Mauseth) 93 02 10 81 (Vidar Halsteinli)
mandag - fredag 08.00 - 15.30
E-post
Postadresse
St. Olavs hospital HF
RSHU
Postboks 3250 Torgarden
N-7006 Trondheim
IKT-brakka
Besøksadresse
Prinsesse Kristinas gate 2-4, Øya, Trondheim(Kart)
Fant du det du lette etter?