HelsaMi

BUP Enhet for fagutvikling

Enhet for fagutvikling skal bidra til at BUP fremstår som en universitetsklinikk med høy faglig kvalitet. Vi  skal kontinuerlig drive undervisning av helsepersonell, fagutvikling, forskning, innovasjon og utdanning (FiU), samt pasient- og pårørendeopplæring. Enheten er klinikkledelsens ressursenhet i dette arbeidet. Enhet for fagutvikling er organisert som stabsfunksjon på avdelingsnivå.

Fant du det du lette etter?