Seksjon Lab-Orkdal

Laboratoriet ved Orkdal Sjukehus er en del av Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin. Laboratoriet har medisinsk biokjemi og blodbank. Det er døgnåpent alle dager, og befinner seg i 1. etasje i sydfløya (følg rød linje i gulvet fra hovedinngangen).

Kontakt

Oppmøtested
Sydfløya, i 1. etasje i sydfløya (følg rød linje i gulvet fra hovedinngangen).
Telefon
72 82 92 20 , 974 81 422
E-post
Orkdal Sjukehus
Besøksadresse
Sjukehusveien 3(Google maps)
7300 Orkanger
Telefon
06800