HelsaMi

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin

Avdelingen har analysevirksomhet innen immunologi (autoimmunitet) og allergi, flowcytometri (bl.a. leukemidiagnostikk), blodtyping og antistoffbestemmelse. Avdelingen tilbyr også undervisning av leger og annet helsepersonell. Avdelingen har blodbankvirksomhet som omfatter blodgivere, produksjon av blodkomponenter og transfusjonsmedisin. Avdelingen har i tillegg ansvar for blodbanken ved Orkdal sykehus. Avdelingssjef er Ellen Berg.

Akkreditering

Offisielt akkrediteringsmerke NA (logo)Avdelingen er akkreditert av Norsk Akkreditering etter NS-EN ISO/IEC 15189:2012 innen områdene M01 Immunologi og transfusjonsmedisin (inkl. flowcytometri), M011 Blodtyping og antistoff bestemmelse, M0120 Intervju og tapping av blodgivere, M0130 Produksjon av blod og blodkomponenter, M140 Oppbevaring, utlevering og transport av blod og blodkomponenter og  M30 Prøvetaking.  Se fullstendig akkrediteringsomfang for TEST 295.

 Oversikten over akkrediteringsomfang er gjeldende fra dato angitt i dokumentet. For historiske akkrediteringsomfang, vennligst kontakt avdelingen, e-post immunoblodbank@stolav.no 

Brukerhåndbok

​​Prøvetaking, forsendelse og utsending av prøveresultater

Analysesøk

Blodprodukter

Brukerhåndbok "Laboratoriet Orkdal sjukehus"

​​​Generelt om prøvebehandling:

  • Alle prøverør  må vendes 10 ganger, umiddelbart etter prøvetaking.
  • Alle prøverør må merkes med fullt navn og fødselsnummer.
  • Umerkede prøverør kan ikke analyseres av hensyn til pasientens sikkerhet.
  • Hasteprøver fra pasienter utenfor sykehus blir prioritert  og ringt dersom det blir gitt spesiell beskjed om dette og telefonnummer oppgis ved rekvirering.
  • Kvantitative analysers måleusikkerhet, oppgis på forespørsel.
  • Rapporterte prøvesvar tilhører rekvirenten, men vil også være tilgjengelig for leger ved St. Olavs hospital, dersom pasienten blir innlagt eller henvist til sykehusets poliklinikker.
  • Akkrediteringsstatus fremkommer ikke på elektronisk svarrapport før overgang til Helseplattformen i 2022. Ved spørsmål om akkrediteringsstatus se akkrediteringsomfang TEST 295 eller kontakt avdelingen på e-post immunoblodbank@stolav.no​​

Informasjon til rekvirent

Transfusjonspraksis utenfor St. Olavs hospital 

Svangerskapsanalyser

Informasjon til blodgiver

Blodgivere - gi blod i Trondheim og Orkdal

Om oss

Organisasjonskart

Organisasjonskart

Avdelingen består av seksjonene blodbank, immunologi og cytometri, medisin og blodbanken ved Orkdal sykehus. Avdelingssjef er Ellen Berg.​​

Seksjon Blodbank

Seksjonen består av Enhet for blodgivning, Enhet for komponentproduksjon og Enhet for transfusjonsmedisin, og har ansvar for verving, innkalling og tapping av blodgivere, blodkomponentframstilling, blodtyping og antistoffscreening av pasienter og blodgivere, samt utlevering av blodprodukter. Seksjonen har døgnkontinuerlig drift.

Seksjon for immunologi og cytometri

Seksjonen består av to enheter.

Enhet for immunologi utfører analyser i serum som påviser autoantistoffer mot celler og stukturer i kroppen som har sammenheng med autoimmune sykdommer.
Enheten kan kontaktes på telefon 72 57 34 39.

Enhet for cytometri utfører flowcytometriske analyser i forbindelse med telling av stamceller og ved bl.a leukemidiagnostikk.
Enheten kan kontaktes på telefon 72 57 31 55.

Seksjonen har kun dagdrift mandag til fredag.

Blodbanken Orkdal

Blodbanken ved Orkdal sjukehus har ansvar for tapping av blodgivere, blodtyping og utlevering av blodprodukter. Det er døgnåpent alle dager, og befinner seg i 1. etasje i sydfløya (følg rød linje i gulvet fra hovedinngangen).

Åpningstider Orkdal:

  • Blodbanken har åpent for blodgivning tirsdag og torsdag kl. 07.30-15.00 og onsdager kl. 13.30 - 20.00.
  • Laboratoriet kan kontaktes på telefon 974 81 422 eller 72 82 92 20.

​Kontakt oss

Avdelingssjef Ellen Berg, telefon 72 57 32 48

E-post: immunoblodbank@stolav.no

Besøksadresse
Laboratoriesenteret
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin
Erling Skjalgsons Gate 1
7030 Trondheim

Postadresse
St. Olavs hospital HF
Postboks 3250 Torgarden
7006 TRONDHEIM

Blodgiverinnkalling for Trondheim og Orkdal
Telefon 72 57 31 00
(Kl 07.30 - 15.00)

Blodgiverekspedisjon
Telefon 72 57 31 05
(Kl 07.30 - 15.30)

Blodbestilling
Telefon 72 57 31 28
(Åpent hele døgnet)

Vakthavende bioingeniør blodbanken
Telefon 72 57 31 74
(Åpent hele døgnet)

Cytometri prøvesvar
Telefon 72 57 31 55
(Kl 07.30-15.00)
Har vakt ved hasteprøver. Ring på forhånd på telefon 468 06 225.

Immunologi prøvesvar
Telefon 72 57 34 39
(Kl 08.00 - 15.00)

Vakthavende lege Immunologi og transfusjonsmedisin
Telefon 468 06 225
Fant du det du lette etter?