Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin driver diagnostikk og behandling ved sykelige tilstander under svangerskap. Behandlingstjenesten omfatter blodtransfusjoner til foster, drenering av unormale væskeansamlinger, selektiv og uselektiv fosterreduksjon og eventuell føtocid ved seine svangerskapsavbrudd. Tjenesten omfatter også palliasjon i fosterlivet og utredning og informasjon til gravide der invasiv fosterbehandling kan være aktuelt. Gravide kan henvises til behandlingstjenesten, men de kan også ta direkte kontakt hvis de ønsker. Avdelingen gikk tidligere under navnet Nasjonalt senter for Fostermedisin.

I månedsskiftet november/desember arrangerer vi et kurs som tar for seg hva som er nytt etter endringene i bioteknologiloven og hva dette betyr i en klinisk hverdag. Les mer om det her https://kurs.helse-midt.no/Sider/Kurs-i-forsterdiagnostikk.aspx

Fant du det du lette etter?