Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin driver diagnostikk og behandling ved sykelige tilstander under svangerskap. Behandlingstjenesten omfatter blodtransfusjoner til foster, drenering av unormale væskeansamlinger, selektiv og uselektiv fosterreduksjon og eventuell føtocid ved seine svangerskapsavbrudd. Tjenesten omfatter også palliasjon i fosterlivet og utredning og informasjon til gravide der invasiv fosterbehandling kan være aktuelt. Gravide kan henvises til behandlingstjenesten, men de kan også ta direkte kontakt hvis de ønsker. Avdelingen gikk tidligere under navnet Nasjonalt senter for Fostermedisin.

I månedsskiftet november/desember arrangerer vi et kurs som tar for seg hva som er nytt etter endringene i bioteknologiloven og hva dette betyr i en klinisk hverdag. Les mer om det her https://kurs.helse-midt.no/Sider/Kurs-i-forsterdiagnostikk.aspx

Les mer om Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin

Indikasjoner for henvisning til avansert invasiv fosterbehandling

 • Blodtransfusjon.
  Foster med mistanke om anemi før svangerskapsuke 34. Anemi oppstår oftest i forbindelse med immunisering (Rhesus, lille c eller Kell antistoff), men kan også oppstå hos gravide med Parvovirus-infeksjon eller ved blødning fra foster til mor. Det finnes også flere sjeldne årsaker. Doppler-teknikk med måling av blodstrømshastighet i den midtre hjernearterien (arteria cerebri media) brukes for å stille diagnosen anemi hos foster. Blodstrømshastigheter over 1.5 MOM beregnes via web-kalkulator (http://www.perinatology.com/calculators/MCA.htm). Foster som utvikler anemi etter svangerskapsuke 34 bør forløses og transfusjon kan gis til barnet.
 • Drenasje av brysthulen.
  Foster med væskeansamling i brysthulen og uten tegn til andre alvorlige avvik.
 • Drenasje av urinveier.
  Drenasje av urinveier kan i noen tilfeller være aktuelt ved obstruksjon i nedre urinveier. Slike tilfeller bør diskuteres individuelt og henvises for drenasje hvis man mener at det er mulig å bedre nyrefunksjonen ved slik behandling.
 • Fosterreduksjon.
  Kvinner som ønsker fosterreduksjon kan søke om dette og henvises for vurdering, rådgiving og evt. behandling. 
 • Exit.
  Exit prosedyren er sjelden nødvendig slik at det er vanskelig å definere kriterier. Dette må diskuteres individuelt mellom fostermedisinere.

Andre oppgaver

Senter for fostermedisin ved St.Olavs hospital utreder foster med mistanke om, eller påvist, sykdom eller utviklingsavvik hos fosteret. Tjenesten er tverrfaglig sammensatt  med høy faglig kompetanse. Funnene registreres i en database for kvalitetssikring og forskning. Utdanning av jordmødre og leger er en viktig oppgave. Senteret samarbeider med NTNU om å utvikle nye teknikker og nye prosedyrer, og har status som WHO-samarbeidende senter.

Senteret utfører rutinemessig ultralydundersøkelse ved 18 ukers svangerskap eller for tidlig ultralyd rundt 12 uker og undersøkelser på medisinsk indikasjon for kvinner fra Trøndelag.  I tillegg mottar senteret henvsininger fra hele landet til ekstraundersøkelser ved mistanke om alvorlige eller sjeldne fosteravvik. Undersøkelsene gjennomføres av spesialutdannede jordmødre og leger. Foreldre som bærer foster med avvik får oppfølgning av et tverrfaglig team bestående av ultralydjordmor, fostermedisiner, barnelege, fødselslege, genetiker og sosionom.

Kvinner som har vært i områder med Zika-virus under graviditeten, kan kontakte senteret for informasjon og utredning.

Undersøkelser

 • Tidlig ultralydundersøkelse
 • Ultralydundersøkelse ved 18 uker
 • Ultralydundersøkelse ved svangerskapskomplikasjoner
 • Invasive prosedyrer

Undervisning

 • Ultralydstudiet for jordmødre i samarbeid med NTNU
 • Ultralydundersøkelse av forsterhjertet
 • Obligatorisk utdanningskurs for leger i spesialistutdannelser.
 • Senteret arrangerer i månedsskiftet november/desember kurs i tidlig ultralyd og hva endringene i bioteknologiloven har å si for klinisk praksis. Les mer her: https://kurs.helse-midt.no/Sider/Kurs-i-forsterdiagnostikk.aspx

Forskning

Senteret har en database for kvalitetssikring og forskning. Den brukes til årlig rapportering til helsedirektoratet og har lagt grunn for en rekke internasjonale publikasjoner knyttet til fosterdiagnostikk.

 • Forskningssamarbeid (medisin, teknologi)
 • Utvikling av nye ultralydapparat 
 • Publikasjoner (populærvitenskaplige, vitenskaplige)
 • Doktorgrader
 • Hovedoppgaver for medisinstudenter, mastergradkandidater
 • eSnurra

Avdelingen het Nasjonalt senter for Fostermedisin fra 1989 til 2015, men måtte av formelle årsaker skifte navn. Funksjonene, behandlingene og kompetansen er den samme som før navneskiftet.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Senteret har lokaler i 5. etasje.

Telefon
72 57 59 25 eller 72 57 49 36 poliklinikk
Kvinne-barn-senteret
Besøksadresse
Olav Kyrres gate 11(Kart)
Telefon
Sentralbord: 72 57 30 00
mandag - søndag Døgnåpent

Informasjon om koronapandemien

Adresse til St. Olavs hospital

Postadresse

​Sykehuset har en felles postadresse for alle avdelinger og enheter. Se under (sett inn navnet på mottaker/avdeling/person):

​St. Olavs hospital HF
[mottaker]
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

 

Besøksadresse/oppmøtested

Vi har mange avdelinger og mange lokasjoner i Trøndelag. Du finner besøksadressen til hvert enkelt avdeling her:
Kart

Parkering Øya

​Parkeringsplassene og parkeringshusene driftes av Trondheim kommune.

Om parkering på Øya

 

Sykkelparkering: ​

Kart med oversikt over sykkelparkering på Øya (PDF)

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00
Sentralbord Røros sykehus: 72 82 33 00

Transport Øya

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon med kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det er bussforbindelse til St. Olav fra Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen og Flybussen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Men merk at flere bussruter også går innom St. Olav på Øya. 


Praktisk informasjon

Apotek

​Sykehusapoteket ligger i Kunnskapssentret​

Åpningstider:
 • Mandag - Fredag: 0900 - 1900
 • Lørdag: 1000 - 1400
Telefon 73 86 42 00
 

Besøkstid/visittid

På grunn av koronapandemien har sykehuset innført tiltak. Åpningstider som er oppgitt på denne siden stemmer kanskje ikke. Se oppdatert info på https://stolav.no/koronavirus.


Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
 • Passord er gyldig i én uke.

Kiosk, butikker, blomster og frisør

Kiosker:

 

Butikker:

 • Bunnpris storbutikk ligger i Elgesetergate 18
 • Coop Prix  ligger i ​Klostergata 46

Blomster:

Kioskene på Øya-området selger friske blomster.

 

Frisør

​​​Den private frisørsalongen har to avdelinger, og er åpen for alle:

 • Gastrosenteret, 1. etasje
 • Øya Helsehus, 1.etasje

Telefon for bestilling av time: 72 82 54 14

Åpningstider:08:00 - 17:00 mandag til fredag.

Frisørene kan komme opp i avdelingen om du ikke kommer deg ned til frisørsalongen.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

 • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
  (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
   
 • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Mat og servering

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Pasientbibliotek

​​Pasientbiblioteket ligger i 1. etasje i Kunnskapssenteret.

MERK SOMMER: Pasientbiblioteket er sommerstengt en periode i juli og august.

Ordinære åpningstider er mandag - torsdag kl. 0900 - 1200  og  1330 - 1500. Fredager er biblioteket stengt.

Pasientbiblioteket låner ut bøker, lydbøker og tidsskrifter til pasienter og ansatte. Én gang i uka er det boktraller i avdelingene. I dagligstuene rundt om på sykehuset er det utplassert bøker som kan lånes og leses av alle.​

Pasienthotell Hotell St. Olav

Pasienthotellet Hotell St. Olav ligger på Øya i Trondheim

 og driftes av Norlandia.

Se nettsidene til Norlandia for priser og rombestilling

Les mer om pasienthotellet

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Tobakksskadeloven (også kalt røykeloven) forbyr også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin.

Om røykeloven og røykeforbudet (Helsedirektoratet)

Skole

​​ 

Skolen i Barne- og ungdomsklinikken drives av Trondheim kommune.
Skolen er plassert i Kvinne-barn-senterets 1. etasje, i østfløya.
Hvis du kommer utenfra, kan du benytte hovedinngangen og følge skiltene.

For å finne ut mer om skolen er det lurt å se på nettsiden www.trondheim.kommune.no/stolavskolen


Hvis du vil kontakte lærere og elever, kan du sende e-post til:
skolen-st-olav.postmottak@trondheim.kommune.no

Skolen har telefon 72 57 47 47

Skolens lærere underviser også elever i videregående skole som er innlagt i hele sykehuset.
Lærerne som underviser videregående elever, har telefonnummer 72 57 50 31.

Vi ringer tilbake (callback)

Merk: Ikke alle avdelinger har callback, men noen enheter har tilbudet om å ringe deg tilbake.  

Fosterreduksjonhttps://stolav.no/behandlinger/fosterreduksjonFosterreduksjonFFosterreduksjonFosterreduksjonFosterreduksjonFosterreduksjon
Rutine ultralydhttps://stolav.no/behandlinger/rutine-ultralydRutine ultralydRUltralyd - rutineundersøkelse ved graviditetUltralyd - rutineundersøkelse ved graviditetUltralyd - rutineundersøkelse ved graviditetUltralyd - rutineundersøkelse ved graviditet

Arrangementer

 • Mandag 30.11.
  Kurs i tidlig fosterdiagnostikk

  Alle gravide vil fra 1. januar få tilbud om ultralyd i første trimister og NIPT er nå tillatt for alle. Dette kurset tar for seg hva som er nytt etter endringene i bioteknologiloven og hva dette betyr i en klinisk hverdag.

Fant du det du lette etter?