HelsaMi
FAQ

Ofte stilte spørsmål

​Administrative spørsmål

Hvorfor må jeg rapportere i dataprogrammet (GTI) regelmessig?

Ved å rapportere i GTI kan du som pasient gi oss nyttig informasjon om blant annet opplevd sykdomsaktivitet, helsestatus, livskvalitet og bruk av medikamenter. Informasjonen brukes for å følge med din sykdom og hvordan du har det, og gir oss ekstra grunnlag for den behandlingen du får.

Noe av informasjonen fra GTI overføres til nasjonale medisinske kvalitetsregistre dersom du skriftlig har samtykket til dette. Hovedformålet med de medisinske kvalitetsregistrene er å bidra til bedre kvalitet for pasienten, og minske uønsket variasjon i helsetilbud og behandlingskvalitet. Resultater fra registrene skal brukes til kvalitetsforbedring, og være en kilde til kvalitetssikring og forskning. Registrene inneholder strukturert informasjon fra hele behandlingsforløpet: diagnostikk, behandling og oppfølging, samt resultat av behandling. Dette gir kunnskap om uberettiget variasjon og kvalitet i helsetjenesten.
Hvor skal jeg henvende meg hvis jeg har spørsmål om pasientreiser eller transport til og fra time til revmatologisk avdeling?


Jeg har vært hos lege, fått en diagnose og begynt med medisin. Hva skjer nå?

På revmatologisk poliklinikk jobber vi etter standardiserte pasientforløp som vi forholder oss til. Har du nettopp vært hos revmatolog for første gang og har oppfølging her, er du med stor sannsynlighet inkludert i et slikt forløp. 

Er du mellom 16 og 25 år gammel? Da kan det være at du er inkludert i vårt ungdomsforløp. Les mer om det her.

Jeg ønsker å få tatt røntgen eller en MR undersøkelse. Hva gjør jeg?

For at vi lettere skal kunne fastslå at hovedårsaken til smerter er relatert til revmatisk sykdom, har vi ofte behov for bildediagnostikk som røntgen eller ultralyd. Vi trenger også blodprøver som kan vise tegn til inflammasjon. 

Ved mistanke om revmatisk sykdom bestiller du time hos din primærlege som utfører en klinisk vurdering og rekvirerer nødvendige prøver og undersøkelser. Ved mistanke om inflammasjon i rygg kreves det svar på MR-bilder av IS-ledd før du henvises til avdelingen. 

Dersom du allerede har fått time ved avdelingen vil en av våre spesialister vurdere hvilke undersøkelser som er nødvendige, men din primærlege kan fremdeles rekvirere bildediagnostikk. 

Jeg har fått innkallelse til utredning ved Revmatologisk dag- og døgnenhet. Hva skjer nå?

En planlagt utredning ved dag- og døgnenheten kan innebære innleggelse eller dagsopphold. Du får tilsendt brev med informasjon om hva som gjelder for deg. 

En sykepleier har en videokonsultasjon med deg for å innhente og gi praktisk informasjon. Sykepleieren spør også om hvordan sykdommen din påvirker deg, og stille spørsmål om livssituasjonen din. I noen tilfeller får du også en videokonsultasjon med lege før opphold blir planlagt. Aktuelle prøver og undersøkelser blir forhåndsbestilt slik at oppholdet blir mest mulig effektivt, og du kan komme i gang med eventuell behandling. 


NAV etterspør dokumentasjon fra min lege ved Revmatologisk Avdeling. Hvordan fungerer dette?

Som regel er det fastlegen din som kommuniserer med NAV om din jobbsituasjon. Ved behov for dokumentasjon eller informasjon fra oss, må henvendelsen komme direkte fra NAV til vår avdeling, og ikke via deg som pasient. 


 
Min diagnose

Hvor kan jeg finne informasjon om revmatiske diagnoser?

Vi anbefaler revmatikerforbundets nettsider. Du kan finne mer informasjon om dette her.

Kan jeg henvende meg til noen andre enn dere med spørsmål vedrørende min situasjon, eller hvis jeg har behov for å prate med noen

Norsk revmatikerforbund (NRF) er pasientorganisasjoner for deg med en revmatisk sykdom. De jobber for at alle med revmatisk diagnose skal få den oppfølgingen og behandlingen de trenger, og kunne ha god livskvalitet uavhengig av sine helseutfordringer. På deres nettsider finner du informasjon om diagnoser, behandling, råd om kosthold, trening, rettigheter, kurs/utdanning og mange andre ting. Her kan du også prate med en veileder eller likepersoner som befinner eller har vært i samme situasjon som deg. De har også en informativ podcast hvor de svarer på stort og smått. 


Hva med meg som er ung og har en revmatisk sykdom? 

BURG er organisasjonen for barn og unge med revmatisk sykdom, og familien din. De jobber for å bedre situasjonen for deg som er barn eller ungdom som enten har hatt diagnosen siden du var liten, eller nettopp har blitt diagnostisert med en revmatisk diagnose. BURGs nettsider finner du her.

Andre interesseorganisasjoner/brukerorganisasjoner: 
Unge funksjonshemmede Nasjonal kompetansetjeneste for barne- og ungdomsrevmatologi - Oslo universitetssykehus (oslo-universitetssykehus.no)

Jeg opplever usikkerhet rundt min seksuelle helse. Hvor kan jeg henvende meg for råd og hjelp angående dette? 

Seksualitet er en kilde for økt livskvalitet, nytelse og mestring, uavhengig om man er frisk eller lever med en kronisk sykdom. Dessverre er det slik at mange med revmatisk sykdom opplever utfordringer knyttet til seksualitet og intimitet. Fra fysiske konkrete hindringer (tørre slimhinner, redusert bevegelighet) til mentale hindringer (manglende overskudd eller lyst, ikke komfortabel i egen kropp). 

Alle våre sykepleiere står åpne for å ta denne praten med deg som pasient under en av dine konsultasjoner. Dersom du ikke er komfortabel med å prate direkte med noen om dette, kan du finne et informativt webinar fra NRF om temaet her: 


 
Medikamentell behandling

Jeg har spørsmål om medisiner. Hvor kan jeg finne riktig informasjon?

Det er ofte mye informasjon på internett og det kan være vanskelig å vite hva som er gjeldende og god informasjon. På Revmatologisk avdeling ved St. Olavs hospital bruker vi først og fremst Norsk revmatologisk forening sine pasientinformasjonssider

I tillegg er pakningsvedlegg (informasjonsskrivet som ligger i medikamentpakken) en god kilde til informasjon om medikamentene.

Jeg tror jeg har fått bivirkning av medisinen min. Hva gjør jeg?

Norsk revmatologisk forening har ofte gode svar på rapporterte uønskede virkninger relatert til medisinene som vi foreskriver ved avdelingen. I tillegg er pakningsvedlegg for medisinen nyttig å lese. 

Finner du ikke svaret leter etter og hvilke instruksjoner du skal følge, anbefaler vi at du kontakter sykepleier på telefon 72 82 61 11. 

Dersom du har bivirkninger som du oppfatter som alvorlige eller akutte, må du ta kontakt med legevakt eller fastlegekontoret øyeblikkelig.  

Hvilke resepter kan dere fornye for meg? 

Når du starter opp med ny medisin hos oss får du informasjon om resept skal fornyes av oss eller av fastlegen din. Vi skiller mellom blå resept, som er vanlig å fornye hos fastlege (eksempelvis Metotrexat/Metex), og H-resept, som må fornyes av spesialist. Helseforetaket dekker kostnadene av medikamenter på H-resept, og derfor må vi stille deg noen spørsmål når du ringer vår callback-funksjon for å fornye din resept. Denne konsultasjonen kommer med en egenandel. 

For å fornye H-resept ringer du 72 82 61 11 og trykker 2 for resept.

Hvorfor må jeg bytte til en annen type biologisk medisin?

Legemiddelinnkjøp styres fra et eget helseforetak; Sykehusinnkjøp HF. Sykehusinnkjøp har som formål å forvalte felles innkjøpsavtaler for alle helseforetak med hensyn i betingelser i markedet, og skape besparelser for sykehusene gjennom fellesinnkjøp. 

Biologiske og tilsvarende legemidler har vært, og er store utgifter for sykehuset. Anbudsprosessen bestemmes på foretaksnivå og revmatologisk avdeling er forpliktet til å forholde seg til anbudet. Du kan lese mer om dette her.

Hvorfor og hvor ofte skal jeg ta blodprøver, og hvilke blodprøver skal jeg ta?

Pasienter som bruker sykdomsmodifiserende medisin bør ta blodprøver hos fastlegen regelmessig, ca. hver tredje måned. Dersom du nylig har startet opp med Metex, skal prøvene tas månedlig de første tre månedene. Andre medikamenter kan ha andre anbefalinger om hyppighet av blodprøverkontroller. Det er viktig at du følger opp og tar disse blodprøvene slik at din lege raskt kan fange opp eventuelle endringer som kan ha konsekvens for videre medisinering og behandling.

Blodprøveskjemaet som vi bruker kalles DMARD-skjema. Det viser en oversikt over hvilke prøver som bør kontrolleres. DMARD står for disease modifying anti-rheumatic drug som oversettes til sykdomsmodifiserende medisin. 

Skjema finner du her.

Hvor lenge bør jeg ha pause fra min biologiske medisin dersom jeg har fått en infeksjon, skal ta en «levende» vaksine eller skal gjennomgå et operativt inngrep?

Vi anbefaler å ta pause fra biologisk medisin dersom du har fått en infeksjon. Har du behov for antibiotikabehandling bør du ha pause fra det biologiske medikamentet under kuren, og vente til det er gått ca. syv dager etter antibiotikakuren er ferdig før du starter opp med det biologiske medikamentet igjen. Da bør du også være helt infeksjonsfri. Dersom du har høy sykdomsaktivitet og ikke greier å holde opp så lenge, ber vi deg kontakte avdelingen på 72 82 61 11. 

Når det gjelder operative inngrep, avhenger oppholdstid av hvilket medikament du bruker (tabell). I tabellen finner du også informasjon om «levende» vaksiner. Vi anbefaler alle som bruker biologisk medisin å ta årlig influensavaksine og lungebetennelsevaksine hvert 10. år. Dette gjelder ikke for pasienter som behandles med Rixathon.​

Hva skjer hvis jeg utsetter eller slutter med min medisin?

Hvis du utsetter eller slutter med den medikamentelle behandlingen som er anbefalt fra våre behandlere, risikerer du å få økt sykdomsaktivitet. Ofte består våre behandlinger av medisiner som bruker lang tid for å oppnå ønsket effekt, og medikamentene holder seg også i kroppen i lang tid etter at du har sluttet/tatt pause fra medisinen. Hvis du ikke tar medisin over lengre tid, får sykdomsoppbluss og dermed starter opp med medikamentet igjen, kan det igjen ta lang tid før medikamentet får effekt og sykdommen din roer seg. 

Ta kontakt med oss på 72 82 61 11 dersom du vurderer å slutte med din antirevmatiske medisin. 


 
Ikke-medikamentell behandling

Jeg har noen spørsmål om læring og mestringtrening og rehabilitering. Hvor kan jeg finne informasjon om dette?

Fastlegen din eller lege ved vår avdeling kan henvise deg til Meråker Kurbad eller Treningsklinikken. Spør om det under konsultasjon med sykepleier ved avdelingen. I samråd med henvisende lege finner dere ut hva som passer best for deg. Du finner informasjon om: Det fins også kommunale tilbud som fastlegen din kan henvise deg til:
Oppfølgingsenheten Frisk tilbyr behandling og rehabilitering i samarbeid med det offentlige helsevesenet. De tilbyr både arbeidsretter rehabilitering for deg som risikerer å bli langvarig sykmeldt, og/eller rehabilitering for langvarige smertetilstander. Du kan kontakte fastlegen din for henvisning til Frisk. Les mer om tilbudet her.

Kurs for friskliv og mestring er et tilbud for deg som ønsker støtte til endring av levevaner og bedre mestring av hverdagen. Dette er et kommunalt tilbud og finnes her i Trondheim kommune og flere nærliggende kommuner som Kristiansund, Orkdal, Heim kommune og Stjørdal. Oversikt over hvilke kommuner som tilbyr kurs for friskliv og mestring finner du her.


Jeg har fått tilbud om henvisning til ergoterapeut. Hva går dette ut på?

Ergoterapeut ved Revmatologisk avdeling er spesialisert i å hjelpe deg som har revmatisk sykdom til å finne løsninger på utfordringer i hverdagen. De kan blant annet lære deg metoder for håndtrening og tilpasse ortoser. I tillegg tilbyr de ergonomisk rådgivning om blant annet aktuelle hjelpemidler, hvordan du kan endre arbeidsmetoder og hvordan du kan mestre fatigue og kuldeplager. 

Sykepleiere, leger og fysioterapeuter ved Revmatologisk avdeling kan henvise deg til ergoterapeut når du ønsker det. 

Jeg har spørsmål om behandlingsreise til utlandet. Hvor skal jeg henvende meg?

Det kan være du kan tilhøre en diagnosegruppe som har tilbud om behandlingsreiser. Det er en prosess hvor en behandler må fylle ut en søknad og du som pasient må fylle ut en annen søknad. Det er Avdeling for utenlandskontor og behandlingsreiser ved Oslo universitetssykehus som tar imot og behandler søknader. Mer informasjon om dette finner du her.


Fant du det du lette etter?