HelsaMi

Overgrepsenheten

Overgrepsenheten gir tilbud til barn, ungdom, kvinner og menn som har vært utsatt for eller er mistenkt utsatt for overgrep. Tilbudet kan være akutt like etter en hendelse, eller det kan være et avtalt oppmøte.
Overgrepsenheten er et samarbeid mellom Barne- og ungdomsklinikken og Kvinneklinikken.

Man kan ta direkte kontakt med Overgrepsenheten med spørsmål om omskjæring / kjønnslemlestelse av kvinner eller jenter.

Fant du det du lette etter?