Forsyningssenteret

Forsyningssenteret ligger på sykehussenteret på Øya i Trondheim. Der finner du Kundesenteret, Driftsservice og en del andre avdelinger. Se oversikt lenger ned.

Forsyningssenteret
Forsyningssenteret, hovedinngang

Kontaktinformasjon

Besøksadresse
Prinsesse Kristinas gate 5 (Kart)
Øya, Trondheim
Besøkstider
mandag - fredag 07:00-15:30
Telefon
72 57 30 00
mandag - søndag 72 57 30 00

Allmenn teknikkhttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-st-olavs-driftsservice/allmenn-teknikkAllmenn teknikk
Avdeling for medisinsk genetikkhttps://stolav.no/avdelinger/laboratoriemedisinsk-klinikk/genetikkAvdeling for medisinsk genetikk
Avdeling klinisk ernæring og logopedihttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-kliniske-servicefunksjoner/klinisk-ernering-og-logopediAvdeling klinisk ernæring og logopedi
Bemanningssenterethttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-st-olavs-driftsservice/bemanningssenteretBemanningssenteret
Divisjon St. Olavs driftsservicehttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-st-olavs-driftsserviceDivisjon St. Olavs driftsservice
Dokumentasjons- og arkivtjenesterhttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-st-olavs-driftsservice/dokumentasjonssenterDokumentasjons- og arkivtjenester
Fedmepoliklinikkenhttps://stolav.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/fedmepoliklinikkenFedmepoliklinikken
Hornhinnebanken St. Olavhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-ore-nese-hals-kjevekirurgi-og-oyesykdommer/oyesykdommer/hornhinnebankenHornhinnebanken St. OlavHornhinnebankens oppgave er å preparere, oppbevare og klargjøre donorhornhinner. Hornhinnene som brukes til transplantasjon kommer fra avdøde donorer. Hornhinnene oppbevares i temperert væske i inntil 4 uker, før de fraktes til operasjonsst...
Kundesenterethttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-st-olavs-driftsservice/kundesenterKundesenteret
Medisinsk teknikkhttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-st-olavs-driftsservice/medisinsk-teknikkMedisinsk teknikk
Nasjonal kompetansetjeneste for avansert laparoskopisk kirurgihttps://stolav.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/nasjonal-kompetansetjeneste-for-avansert-laparoskopisk-kirurgi-nsalkNasjonal kompetansetjeneste for avansert laparoskopisk kirurgi
Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon (ObeCe)https://stolav.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/regionalt-senter-for-fedmeforskning-og-innovasjonRegionalt senter for fedmeforskning og innovasjon (ObeCe)

Fant du det du lette etter?