Søkeresultat

Finner du ikke avdelingen eller enheten du søker etter?

  • Sentralbordet kan hjelpe deg: 72 57 30 00
  • Du kan også sende e-post: post@stolav.no
    Vi kan ikke svare på e-post som inneholder sensitive personopplysninger

 

 

Arrangementer34506623.02.2021 09:27:3723.02.2021 09:27:37STS_ListItem_850200https://stolav.nohtmlFalseaspxhttp://default-stolav.hn.nhn.no{11F8D768-7E52-4D0B-9E47-8FD058F7F154}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js2870;162870
Fag og forskning34507008.06.2020 11:44:2908.06.2020 11:44:29 nettsidene retter seg mot fagpersoner i primær- og spesialisthelsetjenesten og forskere med helse som forskningsfelt Kliniske studier Innovasjon Alt om forskning STS_ListItem_850200https://stolav.nohtmlFalseaspxhttp://default-stolav.hn.nhn.no{EF3A5514-3F36-4B70-9636-DC312DAB2D89}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js2870;162870
Kurs og opplæring for pasienter og pårørende34507530.04.2021 09:51:5830.04.2021 09:51:58Når du som pasient kommer til sykehuset har du rett til god informasjon og opplæring om diagnose, behandling og de endringer dette medfører i ditt liv For å velge din vei må du ha STS_ListItem_850600https://stolav.nohtmlFalseaspxhttp://default-stolav.hn.nhn.no{141677DC-DAB6-48EF-91EF-5C54C4EAA664}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js2870;162870
Nyheter34508213.01.2021 12:32:2813.01.2021 12:32:28STS_ListItem_850300https://stolav.nohtmlFalseaspxhttp://default-stolav.hn.nhn.no{621442AF-0271-450B-8D10-7239DF3D2F89}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js2870;162870
Om nettstedet34582408.06.2021 08:40:2708.06.2021 08:40:27Den medisinske informasjonen som ligger på stolav.no er kvalitetssikret av sykehusets divisjons- og klinikksjefer Vi lenker også til andre eksterne nettsteder STS_ListItem_850100https://stolav.nohtmlFalseaspxhttp://default-stolav.hn.nhn.no{FE3D59B7-96B3-4E54-AEAC-FDDD889A6ABB}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js2870;162870
Om oss34582508.06.2021 09:28:4208.06.2021 09:28:42St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim grunn av koronapandemien har sykehuset innført tiltak Sykehuset tilbyr spesialisert behandling til befolkningen STS_ListItem_850200https://stolav.nohtmlFalseaspxhttp://default-stolav.hn.nhn.no{01917252-2383-4CC7-8285-6C64342AE1D5}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js2870;162870
Rettigheter34583126.02.2021 11:21:3226.02.2021 11:21:32STS_ListItem_850400https://stolav.nohtmlFalseaspxhttp://default-stolav.hn.nhn.no{4507707C-307F-4ACE-9391-72F8F3ACFC65}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js2870;162870
Samisk helseteam34506205.02.2021 14:58:2205.02.2021 14:58:22 helseteam er et prosjekt som består av et team av helsepersonell med kompetanse  innen samisk språk og kultur De er ansatt i sine respektive stillinger, og har et spesielt STS_ListItem_8500https://stolav.nohtmlFalseaspxhttp://default-stolav.hn.nhn.no/seksjon/samisk{DEB3F604-8DB9-40A0-A002-B3B4896714F7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js2870;162870
Datainnsamling34506314.11.2019 12:05:5014.11.2019 12:05:50WebCRF3 er en internettbasert løsning for datainnsamling som egner seg for alt fra enkle små kliniske studier til multisenterstudier, både nasjonale og internasjonale STS_ListItem_8500https://stolav.nohtmlFalseaspxhttp://default-stolav.hn.nhn.no{C58CEBE9-82EE-4617-BDEB-0F32F0F48C42}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js2870;162870
Ansatte ved FOR34506516.09.2020 06:34:1816.09.2020 06:34:18Daglig leder FOR St. Olavs hospital Mobil: +47 982 80 585 E-post: jan.gunnar.skogas@stolav.no Forskningsdirektør / Forskningsavdelingen St. Olavs hospital Telefon: +47 918 STS_ListItem_8500https://stolav.nohtmlFalseaspxhttp://default-stolav.hn.nhn.no{EA7CE05A-1298-4305-9867-8E144C9D9587}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js2870;162870

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js

 

 

2013 Kan fysakt redusere sykefravær og uføretrygding5212720.08.2013 06:54:4320.08.2013 06:54:43Fysisk aktivitet og trening har mange helsegevinster, og anvendes både i forebygging og behandling av ulike plager og kroniske sykdommer Q Hoveddel: Artikkelen baserer seg på søk STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://stolav.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://stolav.nopdfFalsepdfhttp://default-stolav.hn.nhn.no{50361A30-C3AE-4BC2-9F12-394270F13CC0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js28692869
Body mass index, abdominal fatness, fat mass and the risk of atrial fibrillation5248610.07.2017 07:42:1010.07.2017 07:42:10META-ANALYSIS Bodymassindex,abdominalfatness,fatmassandtheriskofatrial fibrillation: a systematic review and dose–response meta-analysis of prospective studies Dagfinn Aune 1,2,3 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://stolav.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://stolav.nopdfFalsepdfhttp://default-stolav.hn.nhn.no{D5C3A6F4-21E9-45E2-BFAF-5F66F73B6B72}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js28692869
HNT - Inger Lise Bangstad - engelsk versjon5259716.05.2017 10:57:4616.05.2017 10:57:46 Postadresse: St. Olavs Hospital HF, Postboks 3250, Sluppen, 7006 Trondheim Epost: post.adm.dir@stolav.no Hjemmeside: www.stolav.no, Telefon sentralbord 06800, fra utland +47 815 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://stolav.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://stolav.nopdfFalsepdfhttp://default-stolav.hn.nhn.no{EBEC6059-A07B-471B-BBF7-C06898D3D73F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js28692869
Oversikt FoU og fagutvikling årsrapport LMK 2017 endelig rev2018.04.238496223.04.2018 11:21:5823.04.2018 11:21:58Side 1 av 34 Oversikt FoU og fagutvikling årsrapport LMK 2017 endelig rev2018.04.23.doc KS Bjerve Laboratoriemedisinsk klinikk: Oversikt over avdelingenes forsknings- og STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://stolav.no/Laboratoriemedisin/Forskning0https://stolav.nopdfFalsepdfhttp://default-stolav.hn.nhn.no{5DDE6567-DF82-4A92-B686-54D87E1A21AA}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js28692869
Oversikt FoU og fagutvikling årsrapport LMK 2018 endelig versjon m korreksjon 1305198496614.05.2019 07:47:4614.05.2019 07:47:46Side 1 av 36 Oversikt FoU og fagutvikling årsrapport LMK 2018 endelig versjon m korreksjon 130519 Kare.Bergh@stolav.no Laboratoriemedisinsk klinikk: Oversikt over avdelingenes STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://stolav.no/Laboratoriemedisin/Forskning0https://stolav.nopdfFalsepdfhttp://default-stolav.hn.nhn.no{462F1B82-CC29-43FC-AAD2-FCFC5D7201AF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js28692869
Oversikt FoU og fagutvikling årsrapport LMK 2016 endelig 2017.04.25 rev.2017.06.15.doc8540816.06.2017 13:28:2716.06.2017 13:28:27Side 1 av 30 Oversikt FoU og fagutvikling årsrapport LMK 2016 endelig 2017.04.25 rev.2017.06.15.doc KS Bjerve Laboratoriemedisinsk klinikk: Oversikt over avdelingenes forsknings STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://stolav.no/Laboratoriemedisin/Forskning0https://stolav.nopdfFalsepdfhttp://default-stolav.hn.nhn.no{7498A8C7-DD83-48FB-ACF9-326C97C13DBC}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js28692869
Årsrapport 20178974705.11.2018 08:32:5705.11.2018 08:32:57 Årsrapport 2017 med plan for forbedringstiltak Utarbeidet av Nasjonalt sekretariat for Norsk ryggmargsskaderegister Seksjon for medisinske kvalitetsregistre St. Olavs Hospital STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://stolav.no/Medisinskekvalitetsregistre/NorSCIR0https://stolav.nopdfFalsepdfhttp://default-stolav.hn.nhn.no{8E939D49-0F47-4F72-A404-C3B71A08C931}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js28692869
NORSCIR-Arsrapport-20169564110.11.2017 13:52:2010.11.2017 13:52:20 NorSCIR Årsrapport for 2016 med plan for forbedringstiltak Seksjon for Medisinske Kvalitetsregistre, St. Olavs Hospital Annette Halvorsen og Ann Louise Pettersen STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://stolav.no/Medisinskekvalitetsregistre/NorSCIR0https://stolav.nopdfFalsepdfhttp://default-stolav.hn.nhn.no{6BDAE067-4F32-4ECB-A03E-8CA436547FE2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js28692869
2019 Efficacy of antibiotic treatment in patients with chronic low back pain and Modic changes (the AIM study)9707202.01.2020 08:24:2802.01.2020 08:24:28the bmj | BMJ 2019;367:l5654 | doi: 10.1136/bmj.l5654 1 RESEARCH Efficacy of antibiotic treatment in patients with chronic low back pain and Modic changes (the AIM study): double STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://stolav.no/Fysmed/Artikler poliklinikken0https://stolav.nopdfFalsepdfhttp://default-stolav.hn.nhn.no{F36C4552-BCDA-4D88-A857-B7332347C5AF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js28692869
Engelske årsmelding 201419829908.06.2015 09:03:0208.06.2015 09:03:02Table of content Table of content FOR is taking part in several research projects and several of them, but not all, are led by FOR In the present report we have included some STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://stolav.no/Documents/FOR0https://stolav.nopdfFalsepdfhttp://default-stolav.hn.nhn.no{0846A582-A020-4683-97A3-F7136110F916}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js28692869
Kopi av Årsrapport 200919831001.06.2011 07:11:3001.06.2011 07:11:30St. Olavs Hospital HF, Kirurgisk Klinikk ”En tverrfaglig satsing og arena for klinisk forskning og medisinsk teknologiutvikling Daglig drift er et felles ansvar mellom Kirurgisk STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://stolav.no/Documents/FOR0https://stolav.nopdfFalsepdfhttp://default-stolav.hn.nhn.no{7A9D4248-14B0-41C2-AD2D-D139A5BFEDE1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js28692869
Annual report 200919843706.09.2010 07:43:1006.09.2010 07:43:10The management of the unit is a responsibility shared between Department of Surgery and Institute of Circulation and Medical Imaging, the Medical Faculty, NTNU The aim of ORF is to STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://stolav.no/Documents/FOR0https://stolav.nopdfFalsepdfhttp://default-stolav.hn.nhn.no{E9CCB40D-1CB2-46F0-B22A-548351A25140}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js28692869
Årsmelding 2011 PDF19843911.05.2012 12:08:3811.05.2012 12:08:38St. Olavs Hospital HF, Kirurgisk Klinikk Det medisinske fakultet, Institutt for sirkulasjon Fremtidens Operasjonsrom (FOR) er et samarbeidsprosjekt mellom St. Olavs Hospital HF STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://stolav.no/Documents/FOR0https://stolav.nopdfFalsepdfhttp://default-stolav.hn.nhn.no{7C73140A-10C6-4A8F-8EF7-ECE1C85596C3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js28692869
Årsmelding 2012 pdf19844023.04.2013 11:58:4023.04.2013 11:58:40Fremtidens Operasjonsrom St. Olavs Hospital HF, Kirurgisk Klinikk Det medisinske fakultet, NTNU, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk Daglig drift er et felles ansvar STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://stolav.no/Documents/FOR0https://stolav.nopdfFalsepdfhttp://default-stolav.hn.nhn.no{8DA1FB1D-B015-47CD-8107-8C6ED5AC7B45}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js28692869
Årsmelding 2014 ENDELIG utgave19844214.04.2015 09:28:2114.04.2015 09:28:21Forsidebilde: Endoskopisk prosedyre ved FOR-stuen i Gastrosenteret, St. Olavs Hospital Foto: Geir Otto Johansen Fremtidens Operasjonsrom (FOR) er en forskningsinfrastruktur som STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://stolav.no/Documents/FOR0https://stolav.nopdfFalsepdfhttp://default-stolav.hn.nhn.no{379D613D-2FAE-4E1E-BD56-C9E453250B9A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js28692869
Arsoppgave-2015-Fremtidens-Operasjonsrom19844330.06.2016 13:17:3730.06.2016 13:17:37Fremtidens Operasjonsrom (FOR) er en forskningsinfrastruktur som legger til rette for forskning og utvikling innom de kirurgiske fagområdene I denne rapporten har vi likevel STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://stolav.no/Documents/FOR0https://stolav.nopdfFalsepdfhttp://default-stolav.hn.nhn.no{7F501FDF-1B14-4F27-8837-E2FC17C4CBB3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js28692869
årsrapport 2011- engelsk19844918.06.2012 13:51:3718.06.2012 13:51:37St. Olavs Hospital HF, Department of Surgery Faculty of Medicine, Department of Circulation and The Operating Room of the Future (FOR) is a collaboration between St. Olavs Hospital STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://stolav.no/Documents/FOR0https://stolav.nopdfFalsepdfhttp://default-stolav.hn.nhn.no{D8772EAB-5237-4288-9DF6-42BBD17E13E0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js28692869
Engelsk årsmelding 201219845223.05.2013 11:11:1923.05.2013 11:11:19The management of the facility is a responsibility shared between Department of Surgery, St. Olavs Hospital and Department of Circulation and Medical Imaging, The Medical Faculty STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://stolav.no/Documents/FOR0https://stolav.nopdfFalsepdfhttp://default-stolav.hn.nhn.no{0F3839AE-C8E8-4769-B266-3EF7DF9217F3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js28692869
Gullestad HF Etiologi patofysiologi 201924140815.10.2019 12:21:4815.10.2019 12:21:48Kronisk Hjertesvikt Epidemiologi, etiologi og patofysiologi • Etiologi • PatofysiologiDefinisjon (ESC 2016)Hva er hjertesvikt of heart failure in cross-sectional population STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://stolav.no/behandlinger/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://stolav.nopdfFalsepdfhttp://default-stolav.hn.nhn.no/behandlinger{0410A79B-6DD2-4DB5-855B-732194A0FCC6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js28692869
7 Vitenskapelig LIS Ålesund Christian M Thaulow Use of broad-spectrum antibiotics in Norwegian children27277315.01.2018 07:41:5915.01.2018 07:41:59Data from eigth point prevalence studies Medicine and Oslo, and Akershus University College of Applied Sciences, Oslo Background: Antimicrobial resistance (AMR) is low in Norway STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://stolav.no/avdelinger/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://stolav.nopdfFalsepdfhttp://default-stolav.hn.nhn.no/avdelinger{9DCCA59A-CD83-4078-BAAC-BE1E844EBFD4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js28692869

Fant du det du lette etter?