Søkeresultat

Finner du ikke avdelingen eller enheten du søker etter?

  • Sentralbordet kan hjelpe deg: 72 57 30 00
  • Du kan også sende e-post: post@stolav.no
    Vi kan ikke svare på e-post som inneholder sensitive personopplysninger

 

 

Arrangementer34506623.02.2021 09:27:3723.02.2021 09:27:37STS_ListItem_850200https://stolav.nohtmlFalseaspxhttp://default-stolav.hn.nhn.no{11F8D768-7E52-4D0B-9E47-8FD058F7F154}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4032;164032
Fag og forskning34507020.09.2021 07:27:1420.09.2021 07:27:14Disse nettsidene retter seg mot fagpersoner i primær- og spesialisthelsetjenesten og forskere med helse som forskningsfelt Kliniske studier Innovasjon Alt om forskning STS_ListItem_850200https://stolav.nohtmlFalseaspxhttp://default-stolav.hn.nhn.no{EF3A5514-3F36-4B70-9636-DC312DAB2D89}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4032;164032
Kurs og opplæring for pasienter og pårørende34507530.04.2021 09:51:5830.04.2021 09:51:58Når du som pasient kommer til sykehuset har du rett til god informasjon og opplæring om diagnose, behandling og de endringer dette medfører i ditt liv For å velge din vei må du ha STS_ListItem_850600https://stolav.nohtmlFalseaspxhttp://default-stolav.hn.nhn.no{141677DC-DAB6-48EF-91EF-5C54C4EAA664}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4032;164032
Nyheter34508217.09.2021 09:33:0617.09.2021 09:33:06Nyhetsarkiv 2020 Nyhetsarkiv 2019 Nyhetsarkiv 2018 Nyhetsarkiv 2017 Nyhetsarkiv 2016 Nyhetsarkiv 2015 STS_ListItem_850300https://stolav.nohtmlFalseaspxhttp://default-stolav.hn.nhn.no{621442AF-0271-450B-8D10-7239DF3D2F89}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4032;164032
Om nettstedet34582408.06.2021 08:40:2708.06.2021 08:40:27Den medisinske informasjonen som ligger på stolav.no er kvalitetssikret av sykehusets divisjons- og klinikksjefer Vi lenker også til andre eksterne nettsteder STS_ListItem_850100https://stolav.nohtmlFalseaspxhttp://default-stolav.hn.nhn.no{FE3D59B7-96B3-4E54-AEAC-FDDD889A6ABB}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4032;164032
Om oss34582520.09.2021 06:49:0420.09.2021 06:49:04St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim Sykehuset tilbyr spesialisert behandling til befolkningen I tillegg har sykehuset oppgaver innen forskning, utdanning av STS_ListItem_850200https://stolav.nohtmlFalseaspxhttp://default-stolav.hn.nhn.no{01917252-2383-4CC7-8285-6C64342AE1D5}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4032;164032
Rettigheter34583126.02.2021 11:21:3226.02.2021 11:21:32STS_ListItem_850400https://stolav.nohtmlFalseaspxhttp://default-stolav.hn.nhn.no{4507707C-307F-4ACE-9391-72F8F3ACFC65}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4032;164032
Samisk helseteam34506220.09.2021 07:35:0020.09.2021 07:35:00 helseteam er et prosjekt som består av et team av helsepersonell med kompetanse innen samisk språk og kultur De er ansatt i sine respektive stillinger, og har et spesielt ansvar STS_ListItem_8500https://stolav.nohtmlFalseaspxhttp://default-stolav.hn.nhn.no/seksjon/samisk{DEB3F604-8DB9-40A0-A002-B3B4896714F7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4032;164032
Beredskap34506713.09.2021 18:56:1213.09.2021 18:56:12Informasjon om koronaviruset​ Information about the coronavirus Beredskapsplanverket skal bidra til at St. Olavs hospital kan tilby befolkningen nødvendige og forsvarlige STS_ListItem_8500https://stolav.nohtmlFalseaspxhttp://default-stolav.hn.nhn.no{EB70E45B-A690-46E7-B62B-F1550967255B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4032;164032
Helseministeren på besøk hos NKSL34507101.06.2018 10:07:4701.06.2018 10:07:47Mandag 4.september 2017 besøkte Helseminister Bent Høie Senter for smerte og sammensatte lidelser ved St Olavs hospital, der Nasjonal Kompetansetjeneste for sammensatte STS_ListItem_8500https://stolav.nohtmlFalseaspxhttp://default-stolav.hn.nhn.no{36CED729-AA7D-476A-BD4B-1730E7AA169C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4032;164032

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js

 

 

2013 Kan fysakt redusere sykefravær og uføretrygding5212720.08.2013 06:54:4320.08.2013 06:54:43Fysisk aktivitet og trening har mange helsegevinster, og anvendes både i forebygging og behandling av ulike plager og kroniske sykdommer Q Hoveddel: Artikkelen baserer seg på søk STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://stolav.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://stolav.nopdfFalsepdfhttp://default-stolav.hn.nhn.no{50361A30-C3AE-4BC2-9F12-394270F13CC0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40314031
Body mass index, abdominal fatness, fat mass and the risk of atrial fibrillation5248610.07.2017 07:42:1010.07.2017 07:42:10META-ANALYSIS Bodymassindex,abdominalfatness,fatmassandtheriskofatrial fibrillation: a systematic review and dose–response meta-analysis of prospective studies Dagfinn Aune 1,2,3 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://stolav.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://stolav.nopdfFalsepdfhttp://default-stolav.hn.nhn.no{D5C3A6F4-21E9-45E2-BFAF-5F66F73B6B72}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40314031
HNT - Inger Lise Bangstad - engelsk versjon5259716.05.2017 10:57:4616.05.2017 10:57:46 Postadresse: St. Olavs Hospital HF, Postboks 3250, Sluppen, 7006 Trondheim Epost: post.adm.dir@stolav.no Hjemmeside: www.stolav.no, Telefon sentralbord 06800, fra utland +47 815 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://stolav.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://stolav.nopdfFalsepdfhttp://default-stolav.hn.nhn.no{EBEC6059-A07B-471B-BBF7-C06898D3D73F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40314031
Oversikt FoU og fagutvikling årsrapport LMK 2017 endelig rev2018.04.238496223.04.2018 11:21:5823.04.2018 11:21:58Side 1 av 34 Oversikt FoU og fagutvikling årsrapport LMK 2017 endelig rev2018.04.23.doc KS Bjerve Laboratoriemedisinsk klinikk: Oversikt over avdelingenes forsknings- og STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://stolav.no/Laboratoriemedisin/Forskning0https://stolav.nopdfFalsepdfhttp://default-stolav.hn.nhn.no{5DDE6567-DF82-4A92-B686-54D87E1A21AA}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40314031
Oversikt FoU og fagutvikling årsrapport LMK 2018 endelig versjon m korreksjon 1305198496614.05.2019 07:47:4614.05.2019 07:47:46Side 1 av 36 Oversikt FoU og fagutvikling årsrapport LMK 2018 endelig versjon m korreksjon 130519 Kare.Bergh@stolav.no Laboratoriemedisinsk klinikk: Oversikt over avdelingenes STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://stolav.no/Laboratoriemedisin/Forskning0https://stolav.nopdfFalsepdfhttp://default-stolav.hn.nhn.no{462F1B82-CC29-43FC-AAD2-FCFC5D7201AF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40314031
Oversikt FoU og fagutvikling årsrapport LMK 2016 endelig 2017.04.25 rev.2017.06.15.doc8540816.06.2017 13:28:2716.06.2017 13:28:27Side 1 av 30 Oversikt FoU og fagutvikling årsrapport LMK 2016 endelig 2017.04.25 rev.2017.06.15.doc KS Bjerve Laboratoriemedisinsk klinikk: Oversikt over avdelingenes forsknings STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://stolav.no/Laboratoriemedisin/Forskning0https://stolav.nopdfFalsepdfhttp://default-stolav.hn.nhn.no{7498A8C7-DD83-48FB-ACF9-326C97C13DBC}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40314031
Årsrapport 20178974705.11.2018 08:32:5705.11.2018 08:32:57 Årsrapport 2017 med plan for forbedringstiltak Utarbeidet av Nasjonalt sekretariat for Norsk ryggmargsskaderegister Seksjon for medisinske kvalitetsregistre St. Olavs Hospital STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://stolav.no/Medisinskekvalitetsregistre/NorSCIR0https://stolav.nopdfFalsepdfhttp://default-stolav.hn.nhn.no{8E939D49-0F47-4F72-A404-C3B71A08C931}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40314031
NORSCIR-Arsrapport-20169564110.11.2017 13:52:2010.11.2017 13:52:20 NorSCIR Årsrapport for 2016 med plan for forbedringstiltak Seksjon for Medisinske Kvalitetsregistre, St. Olavs Hospital Annette Halvorsen og Ann Louise Pettersen STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://stolav.no/Medisinskekvalitetsregistre/NorSCIR0https://stolav.nopdfFalsepdfhttp://default-stolav.hn.nhn.no{6BDAE067-4F32-4ECB-A03E-8CA436547FE2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40314031
2019 Efficacy of antibiotic treatment in patients with chronic low back pain and Modic changes (the AIM study)9707202.01.2020 08:24:2802.01.2020 08:24:28the bmj | BMJ 2019;367:l5654 | doi: 10.1136/bmj.l5654 1 RESEARCH Efficacy of antibiotic treatment in patients with chronic low back pain and Modic changes (the AIM study): double STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://stolav.no/Fysmed/Artikler poliklinikken0https://stolav.nopdfFalsepdfhttp://default-stolav.hn.nhn.no{F36C4552-BCDA-4D88-A857-B7332347C5AF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40314031
FOR-Engelsk-arsmelding-201419829908.06.2015 09:03:0208.06.2015 09:03:02Table of content Table of content FOR is taking part in several research projects and several of them, but not all, are led by FOR In the present report we have included some STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://stolav.no/Documents/FOR0https://stolav.nopdfFalsepdfhttp://default-stolav.hn.nhn.no{0846A582-A020-4683-97A3-F7136110F916}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40314031
FOR-Kopi-av-Arsrapport-200919831001.06.2011 07:11:3001.06.2011 07:11:30St. Olavs Hospital HF, Kirurgisk Klinikk ”En tverrfaglig satsing og arena for klinisk forskning og medisinsk teknologiutvikling Daglig drift er et felles ansvar mellom Kirurgisk STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://stolav.no/Documents/FOR0https://stolav.nopdfFalsepdfhttp://default-stolav.hn.nhn.no{7A9D4248-14B0-41C2-AD2D-D139A5BFEDE1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40314031
FOR-Annual-report-200919843706.09.2010 07:43:1006.09.2010 07:43:10The management of the unit is a responsibility shared between Department of Surgery and Institute of Circulation and Medical Imaging, the Medical Faculty, NTNU The aim of ORF is to STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://stolav.no/Documents/FOR0https://stolav.nopdfFalsepdfhttp://default-stolav.hn.nhn.no{E9CCB40D-1CB2-46F0-B22A-548351A25140}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40314031
FOR Årsmelding 2011 PDF19843911.05.2012 12:08:3811.05.2012 12:08:38St. Olavs Hospital HF, Kirurgisk Klinikk Det medisinske fakultet, Institutt for sirkulasjon Fremtidens Operasjonsrom (FOR) er et samarbeidsprosjekt mellom St. Olavs Hospital HF STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://stolav.no/Documents/FOR0https://stolav.nopdfFalsepdfhttp://default-stolav.hn.nhn.no{7C73140A-10C6-4A8F-8EF7-ECE1C85596C3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40314031
FOR Årsmelding 2012 pdf19844023.04.2013 11:58:4023.04.2013 11:58:40Fremtidens Operasjonsrom St. Olavs Hospital HF, Kirurgisk Klinikk Det medisinske fakultet, NTNU, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk Daglig drift er et felles ansvar STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://stolav.no/Documents/FOR0https://stolav.nopdfFalsepdfhttp://default-stolav.hn.nhn.no{8DA1FB1D-B015-47CD-8107-8C6ED5AC7B45}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40314031
FOR arsmelding 2014 ENDELIG utgave19844214.04.2015 09:28:2114.04.2015 09:28:21Forsidebilde: Endoskopisk prosedyre ved FOR-stuen i Gastrosenteret, St. Olavs Hospital Foto: Geir Otto Johansen Fremtidens Operasjonsrom (FOR) er en forskningsinfrastruktur som STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://stolav.no/Documents/FOR0https://stolav.nopdfFalsepdfhttp://default-stolav.hn.nhn.no{379D613D-2FAE-4E1E-BD56-C9E453250B9A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40314031
Arsoppgave-2015-Fremtidens-Operasjonsrom19844330.06.2016 13:17:3730.06.2016 13:17:37Fremtidens Operasjonsrom (FOR) er en forskningsinfrastruktur som legger til rette for forskning og utvikling innom de kirurgiske fagområdene I denne rapporten har vi likevel STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://stolav.no/Documents/FOR0https://stolav.nopdfFalsepdfhttp://default-stolav.hn.nhn.no{7F501FDF-1B14-4F27-8837-E2FC17C4CBB3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40314031
FOR årsrapport 2011- engelsk19844918.06.2012 13:51:3718.06.2012 13:51:37St. Olavs Hospital HF, Department of Surgery Faculty of Medicine, Department of Circulation and The Operating Room of the Future (FOR) is a collaboration between St. Olavs Hospital STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://stolav.no/Documents/FOR0https://stolav.nopdfFalsepdfhttp://default-stolav.hn.nhn.no{D8772EAB-5237-4288-9DF6-42BBD17E13E0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40314031
FOR-Engelsk-arsmelding-201219845223.05.2013 11:11:1923.05.2013 11:11:19The management of the facility is a responsibility shared between Department of Surgery, St. Olavs Hospital and Department of Circulation and Medical Imaging, The Medical Faculty STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://stolav.no/Documents/FOR0https://stolav.nopdfFalsepdfhttp://default-stolav.hn.nhn.no{0F3839AE-C8E8-4769-B266-3EF7DF9217F3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40314031
Gullestad HF Etiologi patofysiologi 201924140815.10.2019 12:21:4815.10.2019 12:21:48Kronisk Hjertesvikt Epidemiologi, etiologi og patofysiologi • Etiologi • PatofysiologiDefinisjon (ESC 2016)Hva er hjertesvikt of heart failure in cross-sectional population STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://stolav.no/behandlinger/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://stolav.nopdfFalsepdfhttp://default-stolav.hn.nhn.no/behandlinger{0410A79B-6DD2-4DB5-855B-732194A0FCC6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40314031
7 Vitenskapelig LIS Ålesund Christian M Thaulow Use of broad-spectrum antibiotics in Norwegian children27277315.01.2018 07:41:5915.01.2018 07:41:59Data from eigth point prevalence studies Medicine and Oslo, and Akershus University College of Applied Sciences, Oslo Background: Antimicrobial resistance (AMR) is low in Norway STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://stolav.no/avdelinger/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://stolav.nopdfFalsepdfhttp://default-stolav.hn.nhn.no/avdelinger{9DCCA59A-CD83-4078-BAAC-BE1E844EBFD4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40314031

Fant du det du lette etter?