Søkeresultat

​Finner du ikke fram til avdelingen?

  • ​Prøv et søk i søkeboksen under!
  • Sentralbordet kan hjelpe deg: 72 57 30 00
  • Du kan også sende e-post: post@stolav.no
    Vi kan ikke svare på e-post som inneholder sensitive personopplysninger

 

 

Behandling12107628.06.2022 06:50:2028.06.2022 06:50:20Allergen immunterapi, også kalt allergivaksinasjon eller hyposensibilisering går ut på at vi gir pasienten gradvis økende doser av det han/hun er allergisk for STS_ListItem_8500https://stolav.nohtmlFalseaspxhttp://default-stolav.hn.nhn.no/seksjon/RAAO{8B4F284F-E0A3-46E0-9F7D-1A436EE81D2E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4524;164524
Opplæring for ansatte i Helseplattformen55633917.02.2022 12:16:0017.02.2022 12:16:00Her finner du informasjon knyttet til oppmøtebasert opplæring ved innføringen av Helseplattformen Alle henvendelser vedrørende opplæring skal gå til nærmeste leder STS_ListItem_8500https://stolav.nohtmlFalseaspxhttp://default-stolav.hn.nhn.no{091AFBB2-DBCE-4773-A7A2-7B758620EE6E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4524;164524
Ny doktorgradsavhandling: Langvarige smerter i normalbefolkningen55634026.01.2022 12:25:4226.01.2022 12:25:42Glettes avhandling har tittelen "Chronic pain in the general population: The role of clinical and longitudinal classifications and their associations with catastrophizing and STS_ListItem_8500https://stolav.nohtmlFalseaspxhttp://default-stolav.hn.nhn.no{C9D55324-3593-47EF-9D9A-E5C06DA39ED6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4524;164524
Ny nasjonal veileder for vanedannende legemidler55634127.01.2022 03:44:1227.01.2022 03:44:12Helsedirektoratet har publisert ny nasjonal veileder for vanedannende legemidler Den erstatter Nasjonal faglig veileder for vanedannende legemidler – rekvirering og forsvarlighet STS_ListItem_8500https://stolav.nohtmlFalseaspxhttp://default-stolav.hn.nhn.no{5BAE23A3-229E-4BD6-9B59-B7BAA41E29EC}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4524;164524
NOKSmerte - norsk kvalitetsregister for pasienter med langvarig smerte55634226.01.2022 13:09:2826.01.2022 13:09:28Norsk kvalitetsregister for pasienter med langvarig smerte (NOKSmerte) har som hovedmål å redusere uønsket variasjon og forbedre kvalitet i utredning og behandling av pasienter STS_ListItem_8500https://stolav.nohtmlFalseaspxhttp://default-stolav.hn.nhn.no{87EAC2C3-46C3-4267-B057-E0B3F6445458}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4524;164524
Smerte-pakkeforløp imponerte statsministeren55634327.01.2022 04:12:1627.01.2022 04:12:16juli besøkte statsminister Erna Solberg Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser Det er betryggende å høre at pasienter som har vært kasteballer i helsevesenet STS_ListItem_8500https://stolav.nohtmlFalseaspxhttp://default-stolav.hn.nhn.no{205FB4AA-AB3C-4C20-B175-31152A1DF193}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4524;164524
Konferanse om vold i nære relasjoner med fokus på tilbud til utøvere av vold55634424.06.2021 05:53:5324.06.2021 05:53:53Tilbud til utøvere av vold RVTS-Midt Sinnemestring Brøsetmodellen - 23 års erfaring med behandling av sinne og vold i nære relasjoner Vold i nære relasjoner - hvilke bidra kan Barne STS_ListItem_8500https://stolav.nohtmlFalseaspxhttp://default-stolav.hn.nhn.no{66D32855-3B2D-4BBA-B8B6-0B6EEF6009DD}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4524;164524
HP-artikkelside-Simple-Widget55634603.02.2022 12:57:4203.02.2022 12:57:42STS_ListItem_8500https://stolav.nohtmlFalseaspxhttp://default-stolav.hn.nhn.no/seksjon/komm{23604DB6-68DF-470A-8076-71F1184FBFCF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4524;164524
Taxonomy55634810.02.2022 14:18:4510.02.2022 14:18:45Default Connects simple form controls to other Web Parts true Left 0 Normal true true true true true true true Modeless STS_ListItem_8500https://stolav.nohtmlFalseaspxhttp://default-stolav.hn.nhn.no/seksjon/komm{581E432B-FA3C-4BB2-9251-A7B1623B5D2B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4524;164524
Termsett55634911.02.2022 07:36:5011.02.2022 07:36:50STS_ListItem_8500https://stolav.nohtmlFalseaspxhttp://default-stolav.hn.nhn.no/seksjon/s{25C97C37-C146-4B8F-8401-0B9FA94258D3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4524;164524

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js

 

 

2013 Kan fysakt redusere sykefravær og uføretrygding5212720.08.2013 06:54:4320.08.2013 06:54:43Fysisk aktivitet og trening har mange helsegevinster, og anvendes både i forebygging og behandling av ulike plager og kroniske sykdommer Q Hoveddel: Artikkelen baserer seg på søk STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://stolav.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://stolav.nopdfFalsepdfhttp://default-stolav.hn.nhn.no{50361A30-C3AE-4BC2-9F12-394270F13CC0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45234523
Body mass index, abdominal fatness, fat mass and the risk of atrial fibrillation5248610.07.2017 07:42:1010.07.2017 07:42:10META-ANALYSIS Body mass index, abdominal fatness, fat mass and the risk of atrial fibrillation: a systematic review and dose–response meta-analysis of prospective studies Dagfinn STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://stolav.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://stolav.nopdfFalsepdfhttp://default-stolav.hn.nhn.no{D5C3A6F4-21E9-45E2-BFAF-5F66F73B6B72}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45234523
HNT - Inger Lise Bangstad - engelsk versjon5259716.05.2017 10:57:4616.05.2017 10:57:46 Postadresse: St. Olavs Hospital HF, Postboks 3250, Sluppen, 7006 Trondheim Epost: post.adm.dir@stolav.no Hjemmeside: www.stolav.no, Telefon sentralbord 06800, fra utland +47 815 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://stolav.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://stolav.nopdfFalsepdfhttp://default-stolav.hn.nhn.no{EBEC6059-A07B-471B-BBF7-C06898D3D73F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45234523
Oversikt FoU og fagutvikling årsrapport LMK 2017 endelig rev2018.04.238496223.04.2018 11:21:5823.04.2018 11:21:58Side 1 av 34 Oversikt FoU og fagutvikling årsrapport LMK 2017 endelig rev2018.04.23.doc KS Bjerve Laboratoriemedisinsk klinikk: Oversikt over avdelingenes forsknings- og STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://stolav.no/Laboratoriemedisin/Forskning0https://stolav.nopdfFalsepdfhttp://default-stolav.hn.nhn.no{5DDE6567-DF82-4A92-B686-54D87E1A21AA}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45234523
Oversikt FoU og fagutvikling årsrapport LMK 2018 endelig versjon m korreksjon 1305198496614.05.2019 07:47:4614.05.2019 07:47:46Side 1 av 36 Oversikt FoU og fagutvikling årsrapport LMK 2018 endelig versjon m korreksjon 130519 Kare.Bergh@stolav.no Laboratoriemedisinsk klinikk: Oversikt over avdelingenes STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://stolav.no/Laboratoriemedisin/Forskning0https://stolav.nopdfFalsepdfhttp://default-stolav.hn.nhn.no{462F1B82-CC29-43FC-AAD2-FCFC5D7201AF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45234523
Oversikt FoU og fagutvikling årsrapport LMK 2016 endelig 2017.04.25 rev.2017.06.15.doc8540816.06.2017 13:28:2716.06.2017 13:28:27Side 1 av 30 Oversikt FoU og fagutvikling årsrapport LMK 2016 endelig 2017.04.25 rev.2017.06.15.doc KS Bjerve Laboratoriemedisinsk klinikk: Oversikt over avdelingenes forsknings STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://stolav.no/Laboratoriemedisin/Forskning0https://stolav.nopdfFalsepdfhttp://default-stolav.hn.nhn.no{7498A8C7-DD83-48FB-ACF9-326C97C13DBC}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45234523
Årsrapport 20178974705.11.2018 08:32:5705.11.2018 08:32:57 Årsrapport 2017 med plan for forbedringstiltak Utarbeidet av Nasjonalt sekretariat for Norsk ryggmargsskaderegister Seksjon for medisinske kvalitetsregistre St. Olavs Hospital STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://stolav.no/Medisinskekvalitetsregistre/NorSCIR0https://stolav.nopdfFalsepdfhttp://default-stolav.hn.nhn.no{8E939D49-0F47-4F72-A404-C3B71A08C931}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45234523
NORSCIR-Arsrapport-20169564110.11.2017 13:52:2010.11.2017 13:52:20 NorSCIR Årsrapport for 2016 med plan for forbedringstiltak Seksjon for Medisinske Kvalitetsregistre, St. Olavs Hospital Annette Halvorsen og Ann Louise Pettersen STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://stolav.no/Medisinskekvalitetsregistre/NorSCIR0https://stolav.nopdfFalsepdfhttp://default-stolav.hn.nhn.no{6BDAE067-4F32-4ECB-A03E-8CA436547FE2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45234523
2019 Efficacy of antibiotic treatment in patients with chronic low back pain and Modic changes (the AIM study)9707202.01.2020 08:24:2802.01.2020 08:24:28the bmj | BMJ 2019;367:l5654 | doi: 10.1136/bmj.l5654 1 RESEARCH Efficacy of antibiotic treatment in patients with chronic low back pain and Modic changes (the AIM study): double STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://stolav.no/Fysmed/Artikler poliklinikken0https://stolav.nopdfFalsepdfhttp://default-stolav.hn.nhn.no{F36C4552-BCDA-4D88-A857-B7332347C5AF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45234523
FOR-Engelsk-arsmelding-201419829908.06.2015 09:03:0208.06.2015 09:03:02Table of content Table of content FOR is taking part in several research projects and several of them, but not all, are led by FOR In the present report we have included some STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://stolav.no/Documents/FOR0https://stolav.nopdfFalsepdfhttp://default-stolav.hn.nhn.no{0846A582-A020-4683-97A3-F7136110F916}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45234523
FOR-Kopi-av-Arsrapport-200919831001.06.2011 07:11:3001.06.2011 07:11:30St. Olavs Hospital HF, Kirurgisk Klinikk ”En tverrfaglig satsing og arena for klinisk forskning og medisinsk teknologiutvikling Daglig drift er et felles ansvar mellom Kirurgisk STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://stolav.no/Documents/FOR0https://stolav.nopdfFalsepdfhttp://default-stolav.hn.nhn.no{7A9D4248-14B0-41C2-AD2D-D139A5BFEDE1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45234523
FOR-Annual-report-200919843706.09.2010 07:43:1006.09.2010 07:43:10The management of the unit is a responsibility shared between Department of Surgery and Institute of Circulation and Medical Imaging, the Medical Faculty, NTNU The aim of ORF is to STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://stolav.no/Documents/FOR0https://stolav.nopdfFalsepdfhttp://default-stolav.hn.nhn.no{E9CCB40D-1CB2-46F0-B22A-548351A25140}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45234523
FOR Årsmelding 2011 PDF19843911.05.2012 12:08:3811.05.2012 12:08:38St. Olavs Hospital HF, Kirurgisk Klinikk Det medisinske fakultet, Institutt for sirkulasjon Fremtidens Operasjonsrom (FOR) er et samarbeidsprosjekt mellom St. Olavs Hospital HF STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://stolav.no/Documents/FOR0https://stolav.nopdfFalsepdfhttp://default-stolav.hn.nhn.no{7C73140A-10C6-4A8F-8EF7-ECE1C85596C3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45234523
FOR Årsmelding 2012 pdf19844023.04.2013 11:58:4023.04.2013 11:58:40Fremtidens Operasjonsrom St. Olavs Hospital HF, Kirurgisk Klinikk Det medisinske fakultet, NTNU, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk Daglig drift er et felles ansvar STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://stolav.no/Documents/FOR0https://stolav.nopdfFalsepdfhttp://default-stolav.hn.nhn.no{8DA1FB1D-B015-47CD-8107-8C6ED5AC7B45}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45234523
FOR arsmelding 2014 ENDELIG utgave19844214.04.2015 09:28:2114.04.2015 09:28:21Forsidebilde: Endoskopisk prosedyre ved FOR-stuen i Gastrosenteret, St. Olavs Hospital Foto: Geir Otto Johansen Fremtidens Operasjonsrom (FOR) er en forskningsinfrastruktur som STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://stolav.no/Documents/FOR0https://stolav.nopdfFalsepdfhttp://default-stolav.hn.nhn.no{379D613D-2FAE-4E1E-BD56-C9E453250B9A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45234523
Arsoppgave-2015-Fremtidens-Operasjonsrom19844330.06.2016 13:17:3730.06.2016 13:17:37Fremtidens Operasjonsrom (FOR) er en forskningsinfrastruktur som legger til rette for forskning og utvikling innom de kirurgiske fagområdene I denne rapporten har vi likevel STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://stolav.no/Documents/FOR0https://stolav.nopdfFalsepdfhttp://default-stolav.hn.nhn.no{7F501FDF-1B14-4F27-8837-E2FC17C4CBB3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45234523
FOR årsrapport 2011- engelsk19844918.06.2012 13:51:3718.06.2012 13:51:37St. Olavs Hospital HF, Department of Surgery Faculty of Medicine, Department of Circulation and The Operating Room of the Future (FOR) is a collaboration between St. Olavs Hospital STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://stolav.no/Documents/FOR0https://stolav.nopdfFalsepdfhttp://default-stolav.hn.nhn.no{D8772EAB-5237-4288-9DF6-42BBD17E13E0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45234523
FOR-Engelsk-arsmelding-201219845223.05.2013 11:11:1923.05.2013 11:11:19The management of the facility is a responsibility shared between Department of Surgery, St. Olavs Hospital and Department of Circulation and Medical Imaging, The Medical Faculty STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://stolav.no/Documents/FOR0https://stolav.nopdfFalsepdfhttp://default-stolav.hn.nhn.no{0F3839AE-C8E8-4769-B266-3EF7DF9217F3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45234523
Gullestad HF Etiologi patofysiologi 201924140815.10.2019 12:21:4815.10.2019 12:21:48Kronisk Hjertesvikt Epidemiologi, etiologi og patofysiologi • Etiologi • PatofysiologiDefinisjon (ESC 2016)Hva er hjertesvikt of heart failure in cross-sectional population STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://stolav.no/behandlinger/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://stolav.nopdfFalsepdfhttp://default-stolav.hn.nhn.no/behandlinger{0410A79B-6DD2-4DB5-855B-732194A0FCC6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45234523
7 Vitenskapelig LIS Ålesund Christian M Thaulow Use of broad-spectrum antibiotics in Norwegian children27277315.01.2018 07:41:5915.01.2018 07:41:59Data from eigth point prevalence studies Medicine and Oslo, and Akershus University College of Applied Sciences, Oslo Background: Antimicrobial resistance (AMR) is low in Norway STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://stolav.no/avdelinger/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://stolav.nopdfFalsepdfhttp://default-stolav.hn.nhn.no/avdelinger{9DCCA59A-CD83-4078-BAAC-BE1E844EBFD4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45234523

Fant du det du lette etter?