Søkeresultat

​Finner du ikke fram til avdelingen?

  • ​Prøv et søk i søkeboksen under!
  • Sentralbordet kan hjelpe deg: 72 57 30 00
  • Du kan også sende e-post: post@stolav.no
    Vi kan ikke svare på e-post som inneholder sensitive personopplysninger

 

 

Brukermøte kvalitetsregistre4972703.11.2022 06:56:3403.11.2022 06:56:34Formålet til kvalitetsregistrene er å sikre kvalitet og enhetlig behandling og oppfølging av pasienter med inflammatoriske revmatiske sykdommer som planlegger svangerskap eller er STS_ListItem_8500https://stolav.nohtmlFalseaspxhttp://default-stolav.hn.nhn.no{5C12EB04-1000-4235-98B0-CDE1BDDB76B7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4866;164866
Resultater10240729.11.2022 12:42:5229.11.2022 12:42:52ALS-registeret fikk nasjonal status i 2022, men har ikke resultater ennå Resultater vil publiseres på siden under Norsk register for ALS og andre motonevronsykdommer | Nasjonalt STS_ListItem_8500https://stolav.nohtmlFalseaspxhttp://default-stolav.hn.nhn.no/seksjon/Norskalsregister{DF362A09-249D-4C8F-8745-45C87738E7B3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4866;164866
Dramatisk økning i partnervold etter at Norge stengte ned32367210.01.2022 12:08:1410.01.2022 12:08:14Mange har vært bekymret for at pandemien kan ha ført til økt vold i nære relasjoner Nå bekrefter en ny studie det mange har fryktet STS_ListItem_8500https://stolav.nohtmlFalseaspxhttp://default-stolav.hn.nhn.no{4252CBE1-492B-4818-8E52-F1CAB06B71C7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4866;164866
Statsrådene om julen: − Vær en brysom nabo32367310.01.2022 12:12:0810.01.2022 12:12:08Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) og barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) frykter julen vil bli voldelig for mange Les hele saken på vg.no STS_ListItem_8500https://stolav.nohtmlFalseaspxhttp://default-stolav.hn.nhn.no{3FA49A0A-E6E4-48AA-96B0-E37A9F7500CF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4866;164866
Sterk økning i partnervold32367410.01.2022 12:15:4210.01.2022 12:15:42En fersk studie viser at partnervold økte med 54 prosent under nedstengingen i 2020 STS_ListItem_8500https://stolav.nohtmlFalseaspxhttp://default-stolav.hn.nhn.no{97A41D00-688B-4B0A-BD52-38054D3048FD}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4866;164866
Opplæring for ansatte i Helseplattformen32367517.02.2022 12:16:0017.02.2022 12:16:00Her finner du informasjon knyttet til oppmøtebasert opplæring ved innføringen av Helseplattformen Alle henvendelser vedrørende opplæring skal gå til nærmeste leder STS_ListItem_8500https://stolav.nohtmlFalseaspxhttp://default-stolav.hn.nhn.no{091AFBB2-DBCE-4773-A7A2-7B758620EE6E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4866;164866
Ny doktorgradsavhandling: Langvarige smerter i normalbefolkningen32367626.01.2022 12:25:4226.01.2022 12:25:42Glettes avhandling har tittelen "Chronic pain in the general population: The role of clinical and longitudinal classifications and their associations with catastrophizing and STS_ListItem_8500https://stolav.nohtmlFalseaspxhttp://default-stolav.hn.nhn.no{C9D55324-3593-47EF-9D9A-E5C06DA39ED6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4866;164866
Ny nasjonal veileder for vanedannende legemidler32367727.01.2022 03:44:1227.01.2022 03:44:12Helsedirektoratet har publisert ny nasjonal veileder for vanedannende legemidler Den erstatter Nasjonal faglig veileder for vanedannende legemidler – rekvirering og forsvarlighet STS_ListItem_8500https://stolav.nohtmlFalseaspxhttp://default-stolav.hn.nhn.no{5BAE23A3-229E-4BD6-9B59-B7BAA41E29EC}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4866;164866
NOKSmerte - norsk kvalitetsregister for pasienter med langvarig smerte32367829.09.2022 06:24:2929.09.2022 06:24:29Norsk kvalitetsregister for pasienter med langvarig smerte (NOKSmerte) har som hovedmål å redusere uønsket variasjon og forbedre kvalitet i utredning og behandling av pasienter STS_ListItem_8500https://stolav.nohtmlFalseaspxhttp://default-stolav.hn.nhn.no{87EAC2C3-46C3-4267-B057-E0B3F6445458}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4866;164866
Smerte-pakkeforløp imponerte statsministeren32367927.01.2022 04:12:1627.01.2022 04:12:16juli besøkte statsminister Erna Solberg Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser Det er betryggende å høre at pasienter som har vært kasteballer i helsevesenet STS_ListItem_8500https://stolav.nohtmlFalseaspxhttp://default-stolav.hn.nhn.no{205FB4AA-AB3C-4C20-B175-31152A1DF193}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4866;164866

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js

 

 

2013 Kan fysakt redusere sykefravær og uføretrygding5212720.08.2013 06:54:4320.08.2013 06:54:43Fysisk aktivitet og trening har mange helsegevinster, og anvendes både i forebygging og behandling av ulike plager og kroniske sykdommer Q Hoveddel: Artikkelen baserer seg på søk STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://stolav.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://stolav.nopdfFalsepdfhttp://default-stolav.hn.nhn.no{50361A30-C3AE-4BC2-9F12-394270F13CC0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48654865
Body mass index, abdominal fatness, fat mass and the risk of atrial fibrillation5248610.07.2017 07:42:1010.07.2017 07:42:10META-ANALYSIS Body mass index, abdominal fatness, fat mass and the risk of atrial fibrillation: a systematic review and dose–response meta-analysis of prospective studies Dagfinn STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://stolav.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://stolav.nopdfFalsepdfhttp://default-stolav.hn.nhn.no{D5C3A6F4-21E9-45E2-BFAF-5F66F73B6B72}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48654865
HNT - Inger Lise Bangstad - engelsk versjon5259716.05.2017 10:57:4616.05.2017 10:57:46 Postadresse: St. Olavs Hospital HF, Postboks 3250, Sluppen, 7006 Trondheim Epost: post.adm.dir@stolav.no Hjemmeside: www.stolav.no, Telefon sentralbord 06800, fra utland +47 815 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://stolav.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://stolav.nopdfFalsepdfhttp://default-stolav.hn.nhn.no{EBEC6059-A07B-471B-BBF7-C06898D3D73F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48654865
Oversikt FoU og fagutvikling årsrapport LMK 2017 endelig rev2018.04.238496223.04.2018 11:21:5823.04.2018 11:21:58Side 1 av 34 Oversikt FoU og fagutvikling årsrapport LMK 2017 endelig rev2018.04.23.doc KS Bjerve Laboratoriemedisinsk klinikk: Oversikt over avdelingenes forsknings- og STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://stolav.no/Laboratoriemedisin/Forskning0https://stolav.nopdfFalsepdfhttp://default-stolav.hn.nhn.no{5DDE6567-DF82-4A92-B686-54D87E1A21AA}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48654865
Oversikt FoU og fagutvikling årsrapport LMK 2018 endelig versjon m korreksjon 1305198496614.05.2019 07:47:4614.05.2019 07:47:46Side 1 av 36 Oversikt FoU og fagutvikling årsrapport LMK 2018 endelig versjon m korreksjon 130519 Kare.Bergh@stolav.no Laboratoriemedisinsk klinikk: Oversikt over avdelingenes STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://stolav.no/Laboratoriemedisin/Forskning0https://stolav.nopdfFalsepdfhttp://default-stolav.hn.nhn.no{462F1B82-CC29-43FC-AAD2-FCFC5D7201AF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48654865
Oversikt FoU og fagutvikling årsrapport LMK 2016 endelig 2017.04.25 rev.2017.06.15.doc8540816.06.2017 13:28:2716.06.2017 13:28:27Side 1 av 30 Oversikt FoU og fagutvikling årsrapport LMK 2016 endelig 2017.04.25 rev.2017.06.15.doc KS Bjerve Laboratoriemedisinsk klinikk: Oversikt over avdelingenes forsknings STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://stolav.no/Laboratoriemedisin/Forskning0https://stolav.nopdfFalsepdfhttp://default-stolav.hn.nhn.no{7498A8C7-DD83-48FB-ACF9-326C97C13DBC}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48654865
Årsrapport 20178974705.11.2018 08:32:5705.11.2018 08:32:57 Årsrapport 2017 med plan for forbedringstiltak Utarbeidet av Nasjonalt sekretariat for Norsk ryggmargsskaderegister Seksjon for medisinske kvalitetsregistre St. Olavs Hospital STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://stolav.no/Medisinskekvalitetsregistre/NorSCIR0https://stolav.nopdfFalsepdfhttp://default-stolav.hn.nhn.no{8E939D49-0F47-4F72-A404-C3B71A08C931}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48654865
NORSCIR-Arsrapport-20169564110.11.2017 13:52:2010.11.2017 13:52:20 NorSCIR Årsrapport for 2016 med plan for forbedringstiltak Seksjon for Medisinske Kvalitetsregistre, St. Olavs Hospital Annette Halvorsen og Ann Louise Pettersen STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://stolav.no/Medisinskekvalitetsregistre/NorSCIR0https://stolav.nopdfFalsepdfhttp://default-stolav.hn.nhn.no{6BDAE067-4F32-4ECB-A03E-8CA436547FE2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48654865
2019 Efficacy of antibiotic treatment in patients with chronic low back pain and Modic changes (the AIM study)9707202.01.2020 08:24:2802.01.2020 08:24:28the bmj | BMJ 2019;367:l5654 | doi: 10.1136/bmj.l5654 1 RESEARCH Efficacy of antibiotic treatment in patients with chronic low back pain and Modic changes (the AIM study): double STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://stolav.no/Fysmed/Artikler poliklinikken0https://stolav.nopdfFalsepdfhttp://default-stolav.hn.nhn.no{F36C4552-BCDA-4D88-A857-B7332347C5AF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48654865
FOR-Engelsk-arsmelding-201419829908.06.2015 09:03:0208.06.2015 09:03:02Table of content Table of content FOR is taking part in several research projects and several of them, but not all, are led by FOR In the present report we have included some STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://stolav.no/Documents/FOR0https://stolav.nopdfFalsepdfhttp://default-stolav.hn.nhn.no{0846A582-A020-4683-97A3-F7136110F916}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48654865
FOR-Kopi-av-Arsrapport-200919831001.06.2011 07:11:3001.06.2011 07:11:30St. Olavs Hospital HF, Kirurgisk Klinikk ”En tverrfaglig satsing og arena for klinisk forskning og medisinsk teknologiutvikling Daglig drift er et felles ansvar mellom Kirurgisk STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://stolav.no/Documents/FOR0https://stolav.nopdfFalsepdfhttp://default-stolav.hn.nhn.no{7A9D4248-14B0-41C2-AD2D-D139A5BFEDE1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48654865
FOR-Annual-report-200919843706.09.2010 07:43:1006.09.2010 07:43:10The management of the unit is a responsibility shared between Department of Surgery and Institute of Circulation and Medical Imaging, the Medical Faculty, NTNU The aim of ORF is to STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://stolav.no/Documents/FOR0https://stolav.nopdfFalsepdfhttp://default-stolav.hn.nhn.no{E9CCB40D-1CB2-46F0-B22A-548351A25140}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48654865
FOR Årsmelding 2011 PDF19843911.05.2012 12:08:3811.05.2012 12:08:38St. Olavs Hospital HF, Kirurgisk Klinikk Det medisinske fakultet, Institutt for sirkulasjon Fremtidens Operasjonsrom (FOR) er et samarbeidsprosjekt mellom St. Olavs Hospital HF STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://stolav.no/Documents/FOR0https://stolav.nopdfFalsepdfhttp://default-stolav.hn.nhn.no{7C73140A-10C6-4A8F-8EF7-ECE1C85596C3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48654865
FOR Årsmelding 2012 pdf19844023.04.2013 11:58:4023.04.2013 11:58:40Fremtidens Operasjonsrom St. Olavs Hospital HF, Kirurgisk Klinikk Det medisinske fakultet, NTNU, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk Daglig drift er et felles ansvar STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://stolav.no/Documents/FOR0https://stolav.nopdfFalsepdfhttp://default-stolav.hn.nhn.no{8DA1FB1D-B015-47CD-8107-8C6ED5AC7B45}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48654865
FOR arsmelding 2014 ENDELIG utgave19844214.04.2015 09:28:2114.04.2015 09:28:21Forsidebilde: Endoskopisk prosedyre ved FOR-stuen i Gastrosenteret, St. Olavs Hospital Foto: Geir Otto Johansen Fremtidens Operasjonsrom (FOR) er en forskningsinfrastruktur som STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://stolav.no/Documents/FOR0https://stolav.nopdfFalsepdfhttp://default-stolav.hn.nhn.no{379D613D-2FAE-4E1E-BD56-C9E453250B9A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48654865
Arsoppgave-2015-Fremtidens-Operasjonsrom19844330.06.2016 13:17:3730.06.2016 13:17:37Fremtidens Operasjonsrom (FOR) er en forskningsinfrastruktur som legger til rette for forskning og utvikling innom de kirurgiske fagområdene I denne rapporten har vi likevel STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://stolav.no/Documents/FOR0https://stolav.nopdfFalsepdfhttp://default-stolav.hn.nhn.no{7F501FDF-1B14-4F27-8837-E2FC17C4CBB3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48654865
FOR årsrapport 2011- engelsk19844918.06.2012 13:51:3718.06.2012 13:51:37St. Olavs Hospital HF, Department of Surgery Faculty of Medicine, Department of Circulation and The Operating Room of the Future (FOR) is a collaboration between St. Olavs Hospital STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://stolav.no/Documents/FOR0https://stolav.nopdfFalsepdfhttp://default-stolav.hn.nhn.no{D8772EAB-5237-4288-9DF6-42BBD17E13E0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48654865
FOR-Engelsk-arsmelding-201219845223.05.2013 11:11:1923.05.2013 11:11:19The management of the facility is a responsibility shared between Department of Surgery, St. Olavs Hospital and Department of Circulation and Medical Imaging, The Medical Faculty STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://stolav.no/Documents/FOR0https://stolav.nopdfFalsepdfhttp://default-stolav.hn.nhn.no{0F3839AE-C8E8-4769-B266-3EF7DF9217F3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48654865
Gullestad HF Etiologi patofysiologi 201924140815.10.2019 12:21:4815.10.2019 12:21:48Kronisk Hjertesvikt Epidemiologi, etiologi og patofysiologi • Etiologi • PatofysiologiDefinisjon (ESC 2016)Hva er hjertesvikt of heart failure in cross-sectional population STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://stolav.no/behandlinger/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://stolav.nopdfFalsepdfhttp://default-stolav.hn.nhn.no/behandlinger{0410A79B-6DD2-4DB5-855B-732194A0FCC6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48654865
7 Vitenskapelig LIS Ålesund Christian M Thaulow Use of broad-spectrum antibiotics in Norwegian children27277315.01.2018 07:41:5915.01.2018 07:41:59Data from eigth point prevalence studies Medicine and Oslo, and Akershus University College of Applied Sciences, Oslo Background: Antimicrobial resistance (AMR) is low in Norway STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://stolav.no/avdelinger/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://stolav.nopdfFalsepdfhttp://default-stolav.hn.nhn.no/avdelinger{9DCCA59A-CD83-4078-BAAC-BE1E844EBFD4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48654865

Fant du det du lette etter?