HelsaMi

Klage og erstatning

Klage til St. Olavs hospital

I arbeidet med å forbedre pasientbehandlingen er tilbakemelding fra pasienter og pårørende en viktig rettesnor.

Pasienter og pårørende som opplever at deres rettigheter ikke blir ivaretatt ved St. Olavs hospital kan fremsette klage.

Klagen skal sendes skriftlig til St. Olavs hospital. 

Klagen må inneholde:

  • navn (på den som klager)
  • fødselsnummer (på den som klager)
  • adresse (på den som klager)
  • hva det klages på
  • navn på enheten som har / har hatt ansvar for tjenesten det klages på

Klagen skal sendes skriftlig til:

​St. Olavs hospital HF
<avdeling/enhet>
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Merk: Dersom pårørende klager på vegne av en pasient, må det legges med en fullmakt fra pasienten så fremt dette er mulig.

Du vil få bekreftelse når saken er registrert i vårt sakarkiv med angivelse av når svaret på klagen vil foreligge.

Ved behov, kan Pasient- og brukerombudet hjelpe deg med å lage en klage.

Generell informasjon om klage og erstatning

Fant du det du lette etter?