HelsaMi

Brukergruppen ved Kreftklinikken

​Kreftklinikken har egen brukergruppe bestående av:

  • Ingrid Alise Viken (Kreftforeningen)
  • Per Skjei (Kreftforeningen)
  • Brit Lindebrekke (Kreftforeningen)
  • Rolf Bruvold (Kreftforeningen)
  • Jorid Irene Wold (Kreftforeningen)
  • Bjørn Fjærli (Kreftforeningen, observatør fra Brukerutvalget)
  • Tove Reinertsen (sekretær),
    Tove.Reinertsen@stolav.no 


Brukergruppa ved Kreftklinikken rapporterer til Brukerutvalget i St. Olavs hospital.

Mandat brukergruppene

Fant du det du lette etter?