Lokale brukergrupper på St. Olavs hospital

Lokale brukergrupper på St. Olavs hospitalhttps://stolav.no/rettigheter/brukermedvirkning/lokale-brukergrupper-pa-st-olavs-hospitalLokale brukergrupper på St. Olavs hospital28.04.2017 10:22:26
Brukergruppen ved Rus og avhengighetsmedisinhttps://stolav.no/rettigheter/brukermedvirkning/lokale-brukergrupper-pa-st-olavs-hospital/brukergruppen-ved-rus-og-avhengighetsmedisinBrukergruppen ved Rus og avhengighetsmedisin21.09.2016 08:58:25
Brukergruppa i Psykisk helsevernhttps://stolav.no/rettigheter/brukermedvirkning/lokale-brukergrupper-pa-st-olavs-hospital/brukergruppa-i-psykisk-helsevernBrukergruppa i Psykisk helsevernDivisjon Psykisk Helsevern har egen brukergruppe. Brukergruppa rapporterer til Brukerutvalget i St. Olavs hospital 16.11.2016 23:00:00
Brukergruppen ved klinikk for fysikalsk medisin og rehabiliteringhttps://stolav.no/rettigheter/brukermedvirkning/lokale-brukergrupper-pa-st-olavs-hospital/brukergruppen-ved-klinikk-for-fysikalsk-medisin-og-rehabiliteringBrukergruppen ved klinikk for fysikalsk medisin og rehabiliteringKlinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering har hatt egen brukergruppe siden 2009. Brukergruppen er, gjennom dialog, et rådgivende organ for klinikken i saker som har betydning for tjenestetilbudet til pasienter og pårørende.06.06.2016 09:10:36
Brukergruppen ved Kreftklinikkenhttps://stolav.no/rettigheter/brukermedvirkning/lokale-brukergrupper-pa-st-olavs-hospital/brukergruppen-ved-kreftklinikkenBrukergruppen ved Kreftklinikken21.09.2016 08:35:38
Brukergruppen ved Nevroklinikkenhttps://stolav.no/rettigheter/brukermedvirkning/lokale-brukergrupper-pa-st-olavs-hospital/brukergruppen-ved-nevroklinikkenBrukergruppen ved NevroklinikkenNevroklinikken har egen brukergruppe bestående av:01.06.2016 09:03:03
Brukergruppen ved Revmatologisk avdelinghttps://stolav.no/rettigheter/brukermedvirkning/lokale-brukergrupper-pa-st-olavs-hospital/brukergruppen-ved-revmatologisk-avdelingBrukergruppen ved Revmatologisk avdeling21.09.2016 08:47:06


 

Fant du det du lette etter?