Brukerutvalget

Brukerutvalget er et forum for tilbakemelding fra pasienter, pårørende og brukerorganisasjonene.

Brukerutvalget har vanligvis møte tirsdag kl. 10:30–15:30 i samme uke som styremøtene ved St. Olavs hospital.

Brukerutvalget har en sentral plass i styrets oppfylling av vedtektenes bestemmelse om medvirkning fra pasienter og pårørende.

Brukerutvalget har et eget arbeidsområde for medlemmene med sakslister, protokoller, mandat og reiseregning:

Arbeidsområde for brukerutvalget (ekstranett.helsemidt.no)

Retningslinjene for brukerutvalget (PDF)

Styreadministrasjon St. Olavs hospital (ekstranett.helsemidt.no)

Kontaktinformasjon

E-post:

brukerutvalget@stolav.no

Postadresse:

St. Olavs hospital HF
Brukerutvalget
postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

 

Mer informasjon om brukermedvirkning, våre lokale brukerutvalg, ungdomsråd m.m.
Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.