HelsaMi

Brukerutvalget

Brukerutvalgets viktigste rolle er å være rådgivende organ for styret og administrerende direktør i saker av strategisk karakter som angår tilbudet til pasienter og pårørende.

Brukerutvalget skal bidra til gode og likeverdige spesialisthelsetjenester uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk opprinnelse, sosial status, sykdom/diagnose og funksjonshemming.

Utvalget er oppnevnt av styret på St. Olavs hospital og består av representanter fra ulike pasient- og brukerorganisasjoner. ​

Medlemmer

Ann Mari Romul, leder
e-post

Trine Sumstad Wigtil, nestleder
e-post

Halvard Kjelås
e-post

Anne Norunn Vada
e-post

Anne Furseth
e-post

Bjørn Fjærli
e-post

Tora Milda Rømo
e-post

Kristian Mandahl
e-post

Rabia Kahn
e-post

Frode Wærøy
e-post

August Sjøvoll
e-post

Cato Johannessen
e-post

Kristina Sivertsen, sekretær
e-post​

Kontaktinformasjon

E-post:

brukerutvalget@stolav.no
 
Brukerutvalget behandler ikke saker om enkeltpasienter. Eventuelle klager i slike saker sendes til post@stolav.no og vil bli behandlet etter retningslinjene på St. Olavs hospital.
Trenger du råd og veiledning om rettigheter og veiledning før en slik klage, kan Pasient- og brukerombudet i Trøndelag kontaktes.


Postadresse:

St. Olavs hospital HF
Brukerutvalget
postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

 

Brukerutvalget har et eget arbeidsområde for medlemmene med sakslister, protokoller, mandat og reiseregning:

Fant du det du lette etter?