Brukerutvalget

Brukerutvalget er et forum for tilbakemelding fra pasienter, pårørende og brukerorganisasjonene.

Brukerutvalget har vanligvis møte tirsdag kl. 10:30–15:30 i samme uke som styremøtene ved St. Olavs hospital.

Brukerutvalget har en sentral plass i styrets oppfylling av vedtektenes bestemmelse om medvirkning fra pasienter og pårørende.

Medlemmer

Foto av Halvard Kjelås
Halvard Kjelås, leder
h-kjel@online.no


Foto av Anne Norunn Vada
Anne Norunn Vada, nestleder
anne.n.vada@ntebb.no


Foto av Tora Milda Rømo
Tora Milda Rømo
tora.romo@outlook.com


Foto av Øistein Edvardsen
Øistein Edvardsen
ois.edva@gmail.com

 

 k Holm. Foto
Erik Holm
erik.holm@a-larm.no 

 
Foto av Kristian Mandahl
Kristian Mandahl
kristian.mandahl@icloud.com


Foto av Anne Furseth
Anne Furseth
anne.furseth@gmail.com


Foto av Bjørn Fjærli
Bjørn Fjærli
bjorn.fjaerli8@gmail.com


Foto av
Marianne Drevland
mdrevland@hotmail.com


Foto av Anne Lein
Anne Lein
anne@hjelme.netAstrid Egeland, sekretær
Astrid.Egeland@stolav.no

Kontaktinformasjon

E-post:

brukerutvalget@stolav.no
 
Brukerutvalget behandler ikke saker om enkeltpasienter. Eventuelle klager i slike saker sendes til post@stolav.no og vil bli behandlet etter retningslinjene på St. Olavs hospital.
Trenger dere råd og veiledning om deres rettigheter og veiledning før en slik klage, kan Pasient- og brukerombudet i Trøndelag kontaktes.


Postadresse:

St. Olavs hospital HF
Brukerutvalget
postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

 

Brukerutvalget har et eget arbeidsområde for medlemmene med sakslister, protokoller, mandat og reiseregning:

Fant du det du lette etter?