Brukerutvalget

Brukerutvalget er et forum for tilbakemelding fra pasienter, pårørende og brukerorganisasjonene.

Brukerutvalget har vanligvis møte tirsdag kl. 10:30–15:30 i samme uke som styremøtene ved St. Olavs hospital.

Brukerutvalget har en sentral plass i styrets oppfylling av vedtektenes bestemmelse om medvirkning fra pasienter og pårørende.

Brukerutvalget har et eget arbeidsområde for medlemmene med sakslister, protokoller, mandat og reiseregning:

Arbeidsområde for brukerutvalget (ekstranett.helsemidt.no)

Retningslinjene for brukerutvalget (PDF)

Styreadministrasjon St. Olavs hospital (ekstranett.helsemidt.no)

Kontaktinformasjon

Utvalgets sekretær: Marit Øverås
E-post: marit.overas@stolav.no
Telefon: 917 42 932

Postadresse:

Brukerutvalget

​St. Olavs hospital HF
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

 

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.