Brukermedvirkning

Pasient og pårørende skal gjennom sykdomsperioden oppleve at St. Olavs hospital er et riktig valg for best mulig behandling.

Brukerutvalget på St. Olavs hospital

Ungdomsrådet ved St. Olavs hospital

Lokale brukergrupper på St. Olavs hospital

  

Styreadministrasjon St. Olavs hospital (ekstranett.helsemidt.no)


Kontaktinformasjon

Utvalgets sekretær: Marit Øverås
E-post: marit.overas@stolav.no
Telefon: 917 42 932

Postadresse:

Brukerutvalget

​St. Olavs hospital HF
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

 

 

 

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.