HelsaMi

Behandlingshjelpemidler

Utstyr og forbruksmateriell til hjemmebehandling leveres ut etter avtale med behandlingsansvarlig klinikk.

Tjenesten leveres av Regional enhet for behandlingshjelpemidler (REB) som er en seksjon under Medisinsk teknisk avdeling (MTA).

Åpningstider:

Telefon:

72 57 63 00
Telefonen betjenes mandag - fredag, kl. 09.00 – 11.00 og 13.00 – 15.00

Ved behov for brukerstøtte som ikke kan vente til normal åpningstid kan medisinsk teknisk vakt kontaktes via vårt sentralbord, telefon 72 57 30 00.

E-post:

reb@stolav.no

Besøksadresse:

Oppmøte kun etter avtale.
Energibygget på Lerkendal 1.etasje
Klæbuveien 118
7031 Trondheim

Postadresse:

St. Olavs hospital HF
Regional enhet for behandlingshjelpemidler
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim
 

Om behandlingshjelpemidler

Behandlingshjelpemidler er medisinsk utstyr og forbruksmateriell som benyttes utenfor sykehus, oftest i hjemmet. Behandlingshjelpemidler er en del av det medisinske behandlingsopplegget som blir benyttet for å bedre pasientens medisinske tilstand.

Eksempler på behandlingshjelpemidler er både forbruksmateriell som sonder, kompresjonsplagg og bandasjemateriell, og medisin teknisk utstyr som CPAP, insulinpumper, forstøvere for hjemmebehandling.

Retten til å få låne et behandlingshjelpemiddel forutsetter at pasienten er registrert i Folkeregisteret. Adressen bestemmer hvilken behandlingshjelpemiddelenhet man hører til, det er ikke fritt valg av BHM-enhet.

Et behandlingshjelpemiddel er personlig, men bare til låns. Utstyret lånes ut til en navngitt person og skal kun brukes av denne personen. Det skal leveres tilbake til REB når det ikke er bruk for det lengre. Vi fører register over hvilken pasient som har lånt det spesifikke utstyret og resirkulerer utstyr som kommer inn slik at det kan brukes på nytt, det er samfunnsøkonomisk og miljøvennlig.​

Fant du det du lette etter?