Behandlingshjelpemidler

Utstyr og forbruksmateriell til hjemmebehandling leveres ut etter avtale med behandlingsansvarlig klinikk.

Åpningstider: Mandag-fredag, kl. 09:00 – 11:00 og 13:00 – 15:00

Telefon: 72 57 63 00

Ved behov for brukerstøtte som ikke kan vente til normal åpningstid kan medisinsk teknisk vakt kontaktes på telefon 73 55 30 00


Besøksadresse: Forsyningssenteret 2.etg., Prinsesse Kristinas gate 5

Postadresse:
Regional enhet for behandlingshjelpemidler
St. Olavs Hospital, Postboks 3250, Torgard, 7006 Trondheim
 
Tjenesten leveres av Regional enhet for behandlingshjelpemidler (REB) som er en seksjon under Medisinsk teknisk avdeling (MTA).


Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.