​​Pasient- og pårørendeopplæring er ett av helsevesenets fire hovedoppgaver.

Pasient- og pårørendeopplæring

​​Pasient- og pårørendeopplæring er en av spesialisthelsetjenestens fire hovedoppgaver og St. Olavs Hospital tilbyr tilrettelagt opplæring ved behov.

Ved St. Olavs Hospital er det åtte Lærings- og mestringssenter (LMS). Lærings- og mestringssentrene arbeider for at pasienter og pårørende skal få kunnskap og hjelp til å håndtere langvarig sykdom og endringer i helsa si.

Lærings- og mestringssentret ved Klinikk for kliniske servicefunksjoner har ansvar for koordineringen av sykehusets samlede LMS-virksomhet.​

Les mer om Pasient- og pårørendeopplæring på Helse Midt-Norge sine sider

 

LMS på St.Olavs Hospital

Sykehuset har sju lærings- og mestringssenter fordelt på ulike klinikker og avdelinger. Her er en oversikt over, og lenker til de ulike LMS på St.Olav:

LMS, Klinikk for kliniske servicefunksjonerLMS, Barne- og ungdomsklinikkenLMS, Nidaros Distriktspsykiatrisk senter (DPS)LMS, Trondsletten habiliteringssenterLMS, Klinikk for rus- og avhengighetsmedisinLMS, Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk

LMS, Brøset, Habiliteringstjenesten for voksne

Arrangementer

26.01 torsdag

Pårørendekveld om spiseforstyrrelser, lærings- og mestringskurs

Pårørendekveld for foreldre/foresatte til barn og unge ved BUP-klinikk.

02.02 torsdag

ADHD, lærings- og mestringskurs

Kurset er for foresatte/familier til barn og unge ved BUP-klinikk som har fått diagnosen ADHD.

01.03 onsdag

Ervervet hjerneskade, aktivitetsdag alpint

Er alpint en aktivitet som du er interessert i, men som du ikke har prøvd etter at du ble syk/fikk en skade?

07.03 tirsdag

Tourettes Syndrom, lærings- og mestringskurs

Kurset er for foresatte/familier til barn og unge ved BUP-klinikk som nylig har fått diagnosen Tourettes syndrom.

14.03 tirsdag

Søskengruppe, lærings- og mestringskurs

Tilbudet er for søsken mellom 10 - 13 år til barn og unge ved BUP-klinikk.

16.03 torsdag

Ervervet hjerneskade, Temakafe 16.mars

Tema-kafè er et arrangement hvor sosial kontakt, erfaringsoverføring og nettverksbygging mellom personer i samme situasjon står i fokus.

24.03 fredag

Ervervet hjerneskade, Samlivskurs: Glede, nærhet og kommunikasjon

Disse dagene setter vi fokus på muligheter og utfordringer for par som lever med kognitive vansker og/eller fatigue i hverdagen.

29.03 onsdag

Konsekvenser av hjerneskade

Kveldskurs der pårørende, familie, fagpersonell og øvrige nettverk kan få en generell innføring i konsekvenser av ervervet hjerneskade, med hovedvekt på kognitive utfordringer.

06.04 torsdag

Autismespekterforstyrrelser, lærings- og mestringskurs

Kurset er for foresatte/familier til barn og unge ved BUP-klinikk som har diagnosen Autismespekterforstyrrelse.

10.05 onsdag

Angst og/eller depresjon, lærings- og mestringskurs

Kurset er for foresatte/familier til barn og unge ved BUP-klinikk som har fått diagnosen angst og/eller depresjon.

12.05 fredag

Ervervet hjerneskade, aktivitetsdag sykkel

Kunne du tenke deg å ta deg en sykkeltur? Vi arrangerer sykkeldag 12. mai

31.05 onsdag

Hjernesvulst, "Veien videre", Mestringskurs

Kurs for personer som har/har hatt hjernesvulst, og deres pårørende. Fagpersonell kan også delta

08.06 torsdag

Ervervet hjerneskade, Temakafe 8.juni

Tema-kafè er et arrangement hvor sosial kontakt, erfaringsoverføring og nettverksbygging mellom personer i samme situasjon står i fokus.

14.09 torsdag

Ervervet hjerneskade, Temakafé 14.september

Tema-kafè er et arrangement hvor sosial kontakt, erfaringsoverføring og nettverksbygging mellom personer i samme situasjon står i fokus.

21.09 torsdag

Ervervet hjerneskade, aktivitetsdag friluftsliv

Er friluftsliv en aktivitet som du er interessert i, men som du ikke har prøvd etter at du ble syk/fikk en skade?

18.10 onsdag

Ervervet hjerneskade, aktivitetsdag klatring

Er klatring en aktivitet som du er interessert i, men som du ikke har prøvd etter at du ble syk/fikk en skade?

25.10 onsdag

Afasi, Intensiv språktrening i gruppe

Constrained Induced Speech Therapy, CIST, er en metode for å trene opp språkfunksjonen etter ervervet hjerneskade. Dette er taletrening som foregår i grupper.

26.10 torsdag

Ervervet hjerneskade, Teamkafè 26.oktober

Tema-kafè er et arrangement hvor sosial kontakt, erfaringsoverføring og nettverksbygging mellom personer i samme situasjon står i fokus.

Se flere kommende arrangementer ()

ART Kurs ved Habiliteringstjenesten for voksne. NESTE KURS vinter/ vår 2017. MELD INTERESSE.

Habiliterinstjenesten gjennomfører regelmessige ART kurs for våre tjenestemottakere.

Artrittsykdommer - Lærings- og mestringskurs for pasienter

Kurset er et tilbud til deg som har en av følgende diagnoser: Leddgikt, psoriasisartritt, bektherev eller barneleddgikt.

Artrose i hofte- og kneledd, lærings- og mestringskurs på Orkdal

To dagers lærings- og mestringskurs for deg med artrose i hofte- eller kneledd. Pårørende er også velkommen

Asperger syndrom. Lærings- og mestringsgruppe for voksne.

Oppstart vinter/ vår 2017. Meld interessse Litt avhengig av forespørsel tilbyr vi i Habiliteringstjenesten for voksne lærings- og mestringsgrupper for mennesker med Asperger syndrom/gjennomgripende utviklingsforstyrrelse.

Crohns sykdom, lærings- og mestringskurs

To dagers lærings- og mestringskurs for deg med Crohns sykdom. Pårørende er velkommen til å delta.

Cøliaki, lærings- og mestringskurs

Lærings- og mestringskurs for deg med nyoppdaget cøliaki. Det anbefales at barn er over 13 år for å delta. Hver deltaker under 18 år kan ta med seg to pårørende. Hver deltaker over 18 år kan ta med seg en pårørende.

Ervervet hjerneskade, "Komakameratene"

"Komakameratene" er en delvis lukket samtalegruppe for personer med ervervet hjerneskade.

Ervervet hjerneskade, Pårørendetreff

Treffpunkt hvor pårørende møter hverandre for å bli kjent og utveksle erfaringer.

Ervervet hjerneskade, Temakafè

Avd. for ervervet hjerneskade har gleden av å invitere deg og dine pårørende til Temakafé i peisestua.

Hiv-positiv, lærings- og mestringskurs

To dagers lærings- og mestringskurs for Hiv-positive menn.

Hjertesykdom, lærings- og mestringskurs på Orkdal

To dagers lærings- og mestringskurs for deg med hjertesykdom. Pårørende er også velkommen til å delta

Inkontinens, lærings- og mestringskurs på Orkdal

Todagers lærings- og mestringskurs for deg med urininkontinens

KURS OM KJÆRLIGHET OG SEKSUALITET

Habiliteringstjenesten for voksne arrangerer Læring- og mestring kurs om KJÆRLIGHET OG SEKSUALITET

Kols / Lungesykdom, lærings- og mestringskurs

To dagers lærings- og mestringskurs for deg som har lungesykdom. Pårørende er velkommen til å delta.

Lymfødem, lærings- og mestringskurs

Todagers lærings- og mestringskurs for deg som har lymfødem. Pårørende er velkommen til å delta.

Narkolepsi, lærings- og mestringskurs

Lærings- og mestringskurs for deg som har narkolepsi. Kurset går over en dag. Pårørende er velkommen til å delta.

Parkinson, lærings- og mestringskurs

To dagers lærings- og mestringskurs for deg med parkinson. Pårørende er velkommen til å delta.

Psoriasis, lærings- og mestringskurs

To dagers lærings- og mestringskurs for deg med psoriasis. Pårørende er også velkommen til å delta.

Pårørende til voksne med kronisk sykdom, gruppetilbud til pårørende

Kurset vil i sin helhet omhandle rollen som pårørende og har ikke fokus på en spesiell diagnose. Kurset går over tre korte dager. Møtedager høst 2016: 20. oktober, 3. og 17. november kl. 13.00 - 15.30.

Revmatisk sykdom -Lærings- og mestringskurs for unge voksne under 25 år med

Revmatologisk avdeling ved St. Olavs Hospital arrangerer egne lærings- og Mestringskurs (LMS-kurs) spesielt for unge voksne under 25 år.

Ryggmargsskadde; Kafé LARS

Kafé LARS er et sosialt arrangement i regi av Landsforeningen for ryggmargsskadde, Trøndelag.

Stomi, lærings- og mestringskurs

Lærings- og mestringskurs for stomiopererte i Midt-Norge (operert 2010-2016). Pårørende er velkommen til å delta. Kurset går over en dag.

Støtteordninger, lærings- og mestringskurs

Informasjonsmøte om støtteordninger, rettigheter og muligheter for foreldre/foresatte til barn og unge ved BUP-klinikk.

Svimmelhet, lærings- og mestringskurs

To dagers lærings- og mestringskurs for deg med svimmelhet grunnet sykdom/skade i balanseorganet

Se flere faste arrangementer ()

Sentrale begreper i pasient- og pårørendeopplæring

Innenfor lærings- og mestringsarbeidet støtter vi oss på noen sentrale begreper. Det er viktig at den praktiske virkeligheten har støtte i teori og forskning, slik at vi er bevisste på de forutsetningene som ligger til grunn for arbeidet.


 

NK LMH - Nasjonalt kompetansesenter for Læring og mestring i Helsetjenesten

Brukermedvirkning i pasient- og pårørendeopplæring

Helt siden oppstart av det første lærings- og mestringssenteret  har brukermedvirkning vært sentralt som premiss. Brukermedvirkning gjelder både ved planlegging, gjennomføring og evaluering av tilbudet på LMS.

 

Les mer om brukermedvirkning hos NKLMH

 


 

 

Forskning og utvikling

Det er et overordnet mål for Lærings- og mestringssentrene ved St.Olavs Hospital å drive kunnskapsbaserte lærings- og mestringstilbud.

Vi er opptatt av å ta i bruk oppdatert forskning, framskaffe ny kunnskap og omsette dette til daglig praksis i tjenestene våre.

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) har som en av sine oppgaver å sørge for oversikt på feltet.

 

Les mer om dette på NKLMH sine nettsider