HelsaMi

Visjon, verdier, strategier og mål

Visjonen for St. Olavs hospital er "Fremragende behandling".

Verdier

Vårt felles verdigrunnlag er de nasjonale verdiene for helsetjenesten

  • Trygghet
  • Respekt
  • Kvalitet

Helhet, likeverd og medbestemmelse skal kjennetegne vår kultur.

Kvalitet, pasientsikkerhet og bærekraftig økonomi

Strategiområder for St. Olav er kvalitet, pasientsikkerhet og bærekraftig økonomi. Arbeidet med kvalitetsforbedring er sammenfattet i et eget forbedringsprogram.

Forbedringsprogrammet 2021 har to satsingsområder: 

  • Klinikkvise tjenesteinnovasjonsprosjekter og digitalisering  
  • Kompetansesammensetning

Disse etableres som egne prosjekter med egne styringsgrupper. Vårt mål er fremragende behandling for våre pasienter.
Fant du det du lette etter?