Visjon, verdier, strategier og mål

Visjonen for St. Olavs hospital er "Fremragende behandling"

Verdier

Vårt felles verdigrunnlag er de nasjonale verdiene for helsetjenesten

 • Trygghet
 • Respekt
 • Kvalitet

Helhet, likeverd og medbestemmelse skal kjennetegne vår kultur.

Våre hovedstrategier er kvalitetsforbedring gjennom

 • Kontinuerlig forbedring
 • Fremragende akuttbehandling
 • Standardiserte pasientforløp
 • Optimal ressursbruk
 • Integrert universitetssykehus

Mål

 • Fremragende behandling
 • Forskning på høyt nivå
 • Sterk på kompetanse
 • Attraktiv arbeidsplass
Fant du det du lette etter?