Utviklingsplan

St. Olavs hospital reviderer nå sin utviklingsplan. Dette arbeidet foregår høsten 2021 og vinteren 2022.

En utviklingsplan gir føringer og anbefalinger for hvordan et helseforetak vil utvikle sin virksomhet. Har vi de rette tiltakene på plass for å møte fremtidens behov for spesialisthelsetjenester? 

​God involvering og medvirkning fra kommuner, brukere, tillitsvalgte og verneombud samt andre interessenter vil være en selvfølge.

Styret for St. Olavs hospital vil få utkastet til saksbehandling i sitt møte 3. mars 2022.  Etter dette vil det bli en høringsrunde med ny styrebehandling 29. mai 2022.

Den reviderte utviklingsplanen vil sammen med tilsvarende planer fra Helse Møre- og Romsdal og Helse Nord-Trøndelag danne grunnlaget for den regionale utviklingsplanen for Helse Midt-Norge. Dette vil sammen med øvrige helseregioners planer utgjøre et viktig grunnlag for kommende Nasjonal helse- og sykehusplan.

Regional utviklingsplan 2023-2026 (Helse Midt-Norge)​


​Styrende dokumenter som ligger til grunn for arbeidet:Prosjektgruppe

Stabsdirektøransvar og leder av styringsgruppen: 

Tom Christian Martinsen, viseadmistrerende dir. ved St. Olavs hospital og hovedansvarlig for leveranse av utviklingsplan til HMN-RHF. 

Prosjektansvarlige:

Leder: Brita Solveig Pukstad, utdanningskoordinerende overlege ved St. Olavs hospital og prodekan ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU.  
Nestleder: Odd Gunnar Ellingsen​, avdelingssjef ved Nidaros DPS, St. Olavs hospital. 

Spørsmål eller innspill?


Fant du det du lette etter?