HelsaMi

Tillitsvalgte

Her finner du en oversikt over tillitsvalgte og hovedvernombud ved St. Olavs hospital.

​UNIO

Norsk Sykepleierforbund

Klæbuveien 118

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Ergoterapeutforbund

Utdanningsforbundet

Det Norske Diakonforbund
 

Akademikerforbundet

Den norske kirkes presteforening

Norsk Forskerforbund

Norsk Radiografforbund

Det norske maskinistforbund

SAN

NITO (Norges Ingeniørorganisasjon

Klæbuveien 118

Foretakstillitsvalgt/hovedtillitsvalgt:
Lise Dragset

Norges Farmaceutiske forening

Hovedtillitsvalgt:
Elizabeth Aa, Avdeling for klinisk farmakologi

Den Norske Jordmorforening

Foretakstillitsvalgt/hovedtillitsvalgt:
Elin Susanne Halsen Vevelstad

YS

Delta

Klæbuveien 118 
 
​Foretakstillitsvalgt:
Gunnar Søberg

Hovedtillitsvalgt:
Kent Magnussen

Parat

Hovedtillitsvalgt:
Arne Krogstad​

LO

Fagforbundet, Klæbuveien 118, www.fagforbundetstolav.no

FO Fellesorganisasjon for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere

Skolenes Landsforbund

  • Kontaktperson:
    Gjertrud Furu, Klinikk for kliniske servicefunksjoner

Akademikerne

Om Akademikerne Helse: https://akademikerne.no/lonn-og-arbeidsliv/helse

Den norske Legeforening

Overlegeforeningen (OF)
Foretakstillitsvalgt:
Vivi Bakkeheim

Yngre legers forening (YLF)
Foretakstillitsvalgt:
Tobias Solli Iveland
 

Tekna

Foretakstillitsvalgt/hovedtillitsvalgt:
Bjarte Bergstrøm

Norsk Psykologforening

Foretakstillitsvalgt:
Chris Margaret Aanondsen​
 

Samfunnsviterne

Samfunnsviterne har felles forhandlingsgruppe (B-overenskomst) med Econa, Juristforbundet, Den norske tannlegeforening, Arkitektenes fagforbund, Den norske veterinærforening, Norsk Lektorlag, Samfunnsøkonomene, Naturviterne og KOL.
 
Foretakstillitsvalgt/hovedtillitsvalgt:
Robert Brembo Ottem

Hovedverneombud


Fant du det du lette etter?