Tillitsvalgte

Her finner du en oversikt over tillitsvalgte og hovedvernombud ved St. Olavs hospital.

​UNIO

Norsk Sykepleierforbund, Eirik Jarls gt. 10

 • Foretakstillitsvalgt:
  Kenneth Sandmo Grip
 • Hovedtillitsvalgt:
  Gro Lillebø
 • Hovedtillitsvalgt:
  Tone Fjelly
 • Hovedtillitsvalgt:
  Maiken Isachsen-Hagen

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Ergoterapeutforbund

 • Foretakstillitsvalgt/hovedtillitsvalgt:
  Jorunn Kvalø Uleberg

Utdanningsforbundet

 • Foretakstillitsvalgt/hovedtillitsvalgt:
  Kjersti Garnes Overvik

Det Norske Diakonforbund

Akademikerforbundet

 • Hovedtillitsvalgt:
  Jørund Oddvar Osen

Den norske kirkes presteforening

 • Hovedtillitsvalgt:
  Ingvild Knudsen Hammernes

Norsk Forskerforbund

 • Hovedtillitsvalgt:
  Hilde Dahl

Norsk Radiografforbund

 • Foretakstilitsvalgt/hovedtillitsvalgt
  Atle Hegge, Klinikk for bildediagnostikk

SAN

NITO (Norges Ingeniørorganisasjon, Eirik. Jarls gt. 10 
Foretakstillitsvalgt/hovedtillitsvalgt:
Lise Dragset

Norges Farmaceutiske forening
Hovedtillitsvalgt:
Sylvia Granlund, Avdeling for klinisk farmakologi

Den Norske Jordmorforening
Foretakstillitsvalgt/hovedtillitsvalgt:
Elin Susanne Halsen Vevelstad

YS

Delta, Eirik Jarls gt. 10 
Foretakstillitsvalgt/hovedtillitsvalgt:
Gunnar Søberg

Hovedtillitsvalgt:
Oddrun Tulluan

Parat
Hovedtillitsvalgt:
Arne Krogstad

LO

Fagforbundet, Eirik Jarls gate 10
www.fagforbundetstolav.no

 • Foretakstillitsvalgt/hovedtillitsvalgt:
  Sigmund Eidem
 • Hovedtillitsvalgt:
  Solveig Nordli
  Torill Enge
 • Hovedtillitsvalg PH:
  Normann Sandvik
  Ulf Steen
  Psykisk Helsevern Østmarka

FO Fellesorganisasjon for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere

 • Foretakstillitsvalgt:
  Lene Næsgaard
 • Hovedtillitsvalgt somatiske tjenester:
  Anna-Britt Harang

Skolenes Landsforbund

 • Kontaktperson:
  Gjertrud Furu, Klinikk for kliniske servicefunksjoner

Akademikerne

Den norske Lægeforening
Foretakstillitsvalgt/hovedtillitsvalgt:
Vivi Bakkeheim

Yngre legers forening(YLF)
Foretakstillitsvalgt:
Tobias Solli Iveland

Tekna
Foretakstillitsvalgt/hovedtillitsvalgt:
Oddbjørn Sæther

Norsk Psykologforening
Foretakstillitsvalgt :
Dag Stormbo

Samfunnsviternes fagforening
Representerer samfunnsviterne, økonomene, juristene og tannlegene
Foretakstillitsvalgt/hovedtillitsvalgt:
Erlend Vandvik (Øya, Trondheim)

(Econa)


Hovedverneombud

 • Anne Berit Lund
 • Geir Tranø

Kontaktinformasjon til lokale verneombud og hovedvernombud finner du på intranettet,  Kilden: http://virksomhetsportal.helsemn.no/omrader/stolav/ansatt/verneombud/ 
Fant du det du lette etter?