HelsaMi

Tillitsvalgte

Her finner du en oversikt over tillitsvalgte og hovedvernombud ved St. Olavs hospital.

​UNIO

Norsk Sykepleierforbund

Klæbuveien 118

 • Foretakstillitsvalgt:
  Maiken Isachsen-Hagen
 • Hovedtillitsvalgt:
  Tone Fjelly
 • Hovedtillitsvalgt:
  Elisa Charlotte Larsen
 • Hovedtillitsvalgt:
  Knut Shetelig Løvvik
 • Hovedtillitsvalgt:
  Rune Larsen

Norsk Fysioterapeutforbund

 • Foretakstillitsvalgt:
  Nora Østbø Boldermo 

Norsk Ergoterapeutforbund

 • Foretakstillitsvalgt/hovedtillitsvalgt:
  Jorunn Kvalø Uleberg

Utdanningsforbundet

 • Foretakstillitsvalgt/hovedtillitsvalgt:
  Kjersti Garnes Overvik

Det Norske Diakonforbund
 

Akademikerforbundet

 • Hovedtillitsvalgt:
  Jørund Oddvar Osen

Den norske kirkes presteforening

 • Hovedtillitsvalgt:
  Ingvild Knudsen Hammernes

Norsk Forskerforbund

 • Hovedtillitsvalgt:
  Hilde Dahl

Norsk Radiografforbund

 • Foretakstilitsvalgt/hovedtillitsvalgt
  Atle Hegge, Klinikk for bildediagnostikk

SAN

NITO (Norges Ingeniørorganisasjon

Klæbuveien 118

Foretakstillitsvalgt/hovedtillitsvalgt:
Lise Dragset

Norges Farmaceutiske forening

Hovedtillitsvalgt:
Sylvia Granlund, Avdeling for klinisk farmakologi

Den Norske Jordmorforening

Foretakstillitsvalgt/hovedtillitsvalgt:
Elin Susanne Halsen Vevelstad

YS

Delta

Klæbuveien 118 
 
​Foretakstillitsvalgt:
Gunnar Søberg

Hovedtillitsvalgt:
Kent Magnussen

Parat

Hovedtillitsvalgt:
Arne Krogstad

LO

Fagforbundet, Klæbuveien 118, www.fagforbundetstolav.no

 • Foretakstillitsvalgt/hovedtillitsvalgt:
  John Olav Berdahl
 • Hovedtillitsvalgt:
  Solveig Nordli
  Torill Enge
 • Hovedtillitsvalg PH:
  Normann Sandvik
  Ulf Steen
  Psykisk Helsevern Østmarka

FO Fellesorganisasjon for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere

 • Foretakstillitsvalgt: Kristoffer Lorås Nicolaysen
 • Hovedtillitsvalgt PH: Kristoffer Lorås Nicolaysen​
 • Hovedtillitsvalgt Rusklinikken: Wenche Solbakk Bergvin

Skolenes Landsforbund

 • Kontaktperson:
  Gjertrud Furu, Klinikk for kliniske servicefunksjoner

Akademikerne

Om Akademikerne Helse: https://akademikerne.no/lonn-og-arbeidsliv/helse 

Den norske Legeforening

Overlegeforeningen (OF)
Foretakstillitsvalgt:
Vivi Bakkeheim

Yngre legers forening (YLF)
Foretakstillitsvalgt:
Tobias Solli Iveland
 

Tekna

Foretakstillitsvalgt/hovedtillitsvalgt:
Bjarte Bergstrøm

Norsk Psykologforening

Foretakstillitsvalgt:
Chris Margaret Aanondsen
 

Samfunnsviterne

Samfunnsviterne har felles forhandlingsgruppe (B-overenskomst) med Econa, Juristforbundet, Den norske tannlegeforening, Arkitektenes fagforbund, Den norske veterinærforening, Norsk Lektorlag, Samfunnsøkonomene, Naturviterne og KOL.
 
Foretakstillitsvalgt/hovedtillitsvalgt:
Robert Brmebo Ottem

Hovedverneombud

Fant du det du lette etter?