Tillitsvalgte

Her finner du en oversikt over tillitsvalgte ved St. Olavs hospital.

​UNIO

Norsk Sykepleierforbund, Eirik Jarlsgt 4

 • Foretakstillitsvalgt:
  Kenneth Sandmo Grip
 • Hovedtillitsvalgt:
  Gro Lillebø
 • Hovedtillitsvalgt:
  May Kristin Pedersen
 • Hovedtillitsvalgt:
  Maiken Isachsen-Hagen

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Ergoterapeutforbund

 • Foretakstillitsvalgt/hovedtillitsvalgt:
  Pernille Margarethe Rømma,Klinikk for kliniske servicefunksjoner

Utdanningsforbundet

 • Foretakstillitsvalgt/hovedtillitsvalgt:
  Kjersti Garnes Overvik

Det Norske Diakonforbund

Akademikerforbundet

 • Hovedtillitsvalgt:
  Torbjørn Sandvik

Den norske kirkes presteforening

 • Hovedtillitsvalgt:
  Knut Hermstad, Prestetjenesten

Norsk Forskerforbund

 • Hovedtillitsvalgt:
  Hilde Dahl

Norsk Radiografforbund

 • Foretakstilitsvalgt / hovedtillitsvalgt
  Atle Hegge, Klinikk for bildediagnostikk

SAN

NITO (Norges Ingeniørorganisasjon E. Jarlsgt. 4
Foretakstillitsvalgt/Hovedtillitsvalgt:
Lise Dragset

Norges Farmaceutiske forening
Hovedtillitsvalgt:
Sylvia Granlund
Avdeling for klinisk farmakologi

Den Norske Jordmorforening
Foretakstillitsvalgt/Hovedtillitsvalgt:
Gunhild Borgan

YS

Delta (tidl. KFO)
E. Jarlsgt. 4
Foretakstillitsvalgt/Hovedtillitsvalgt:
Oddrun Tulluan

Hovedtillitsvalgt:
Svante Bostad

 Parat (tidligere 2FO)
Hovedtillitsvalgt

Arne Krogstad

LO

Fagforbundet
Eirik Jarls gt 4.
www.fagforbundetstolav.no

 • Foretakstillitsvalgt/hovedtillitsvalgt:
  Sigmund Eidem
 • Hovedtillitsvalgt:
  Solveig Nordli
  Torill Enge
 • Hovedtillitsvalg PH:
  Normann Sandvik
  Ulf Steen
  Psykisk Helsevern Østmarka

FO Fellesorganisasjon for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere

 • Foretakstillitsvalgt:
  Lene Næsgaard
 • Hovedtillitsvalgt Psykisk Helsevern:
  Lene Næsgaard
 • Hovedtillitsvalgt Klinikk for Rus- og avhengighetsmedisin:
  Erik Strandbakke
 • Hovedtillitsvalgt Somatiske tjenester:
  Anna-Britt Harang

Skolenes Landsforbund

 • Kontaktperson:
  Gjertrud Furu
  Klinikk for kliniske servicefunksjoner

Akademikerne

Den norske Lægeforening
Foretakstillitsvalgt/Hovedtillitsvalgt:
Lindy Jarosch-Von Schweder

Yngre legers forening(YLF)
Foretakstillitsvalgt:
Guro-Marte Gulstad 

TeknaForetakstillitsvalgt/Hovedtillitsvalgt:
Oddbjørn Sæther

Norsk Psykologforening
Foretakstillitsvalgt :
Dag Stormo
Tiller-Psykologstab

Samfunnsviternes fagforening
Representerer samfunnsviterne, økonomene, juristene og tannlegene
Foretakstillitsvalgt/Hovedtillitsvalgt:
Erlend Vandvik
Øya, Trondheim

Econa

Hovedtillitsvalgt:

Kjell Ivar Svan
Medisinsk avdeling 

Hovedverneombud

 • For kliniske avdelinger på Øya:
  Anne Berit Lund
 • For Psykisk helsevern og OSS:
  Geir Tranø
Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.