Nøkkeltall for St. Olavs hospital

St. Olavs hospital 2018

Styrende dokumenter

 • Polikliniske konsultasjoner:
  • Somatikk: 449 243
  • Voksenpsykiatri: 130 272
  • Barne- og ungdomspsykiatri: 43 465
  • Rus og avhengighetsmedisin: 27 327

 • Antall utskrivninger, heldøgn: 62 064
  • Somatikk: 56 859
  • Voksenpsykiatri: 3 739
  • Barne- og ungdomspsykiatri: 187
  • Rus og avhengighetsmedisin: 1 279

 • Fristbrudd (pasienter som venter ved årets slutt): 
 • Ventetid (pasienter som venter ved årets slutt): 31
 • Fristbrudd (pasienter gitt behandling): 536
 • Gjennomsnittlig liggetid, somatikk: 4,25 døgn
 • Utskrivningsklare pasienter, somatikk, antall liggedøgn: 5 363
 • Utskrivningsklare pasienter, psykisk helsevern, voksne, antall ved årsslutt: 6

 • Antall senger totalt: 992 
  • Somatikk: 746
  • Psykisk helsevern: 212
  • Rus: 34

 • Praksisopphold studenter: 1732
 • Doktorgradsavhandlinger: 46
 • Publiserte artikler: 530
 • Driftskostnader: 10 182 464 000 NOK
 • Driftsinntekter: 10 739 113 000 NOK
 • Antall ansatte: 10 419
 • Antall årsverk: 8 241
 • Kvinneandel ansatte: 76 %
 • Sykefravær: 7,2 %

Demografi, fakta og statistikk: 

Fakta og statistikk om Trøndelag fylkeSt. Olavs hospital 2017


Styrende dokumenter

 • Polikliniske konsultasjoner totalt: 669 427

  • Somatikk: 453 059

  • Voksenpsykiatri: 138 550

  • Barne- og ungdomspsykiatri: 55 770

  • Rus og avhengighetsmedisin: 22 048

 • Antall utskrivninger, heldøgn: 62 643

  • Somatikk: 57 554

  • Voksenpsykiatri: 3 744

  • Barne- og ungdomspsykiatri: 163

  • Rus og avhengighetsmedisin: 1 182

 • Gjennomsnittlig ventetid (pasienter gitt behandling): 56 dager

 • Ventetid (pasienter som venter ved årets slutt): 53 dager

 • Fristbrudd (pasienter gitt behandling): 637

 • Fristbrudd (pasienter som ventet ved årets slutt): 36

 • Gjennomsnittlig liggetid, somatikk: 4,25 døgn

 • Utskrivningsklare pasienter, somatikk, antall liggedøgn: 4 248

 • Utskrivningsklare pasienter, psykisk helsevern, voksne, antall liggedøgn: 5

 • Antall senger totalt: 983 

  • Somatikk: 737

  • Psykisk helsevern: 212

  • Rus: 34

 • Antall fødsler: 3791

 • Praksisopphold studenter: 1 732

 • Doktorgradsavhandlinger: 40

 • Publiserte artikler: 498

 • Driftskostnader: 9 869 370 000 NOK

 • Driftsinntekter: 10 153 010 000 NOK

 • Antall ansatte: 10 483

 • Antall årsverk: 8 063

 • Kvinneandel ansatte: 75 %

 • Sykefravær: 7,7 %


St. Olavs hospital 2015

Styreberetning og årsregnskap 2015 (PDF)
 • Polikliniske konsultasjoner: 649 470
 • Døgnopphold somatikk (utskrevne pasienter): 56 217
 • Døgnopphold psykisk helsevern:
 • Døgnopphold rus (utskrevne pasienter): 410
 • Dagbehandling:
 • Øyeblikkelig hjelp:
 • Gjennomsnittlig liggetid for pasienter: 4,30
 • Ventetid (pasienter som venter ved årets slutt): 55
 • Ventetid (pasienter gitt behandling): 60
 • Fristbrudd (pasienter som venter ved årets slutt): 4
 • Fristbrudd (pasienter gitt behandling): 710
 • Senger: 737
 • Fødsler: 3 895
 • Årsverk: 7 948
 • Ansatte: 10 411
 • Kvinneandel ansatte: 76 %
 • Sykefravær: 8,1 %
 • Praksisopphold studenter: 1 446
 • Doktorgradsavhandlinger: 24
 • Driftskostnader: 9 931 922 000 NOK
 • Driftsinntekter: 10 293 074 000 NOK

St. Olavs hospital 2014

 • Polikliniske konsultasjoner: 633 152
 • Døgnopphold somatikk (utskrevne pasienter): 56 019
 • Gjennomsnittlig liggetid for pasienter: 4,37 døgn
 • Ventetid (pasienter som venter ved årets slutt): 66
 • Ventetid (pasienter gitt behandling): 72
 • Fristbrudd (pasienter som venter ved årets slutt): 29
 • Fristbrudd (pasienter gitt behandling): 1 081
 • Senger: 756
 • Årsverk: 7 510
 • Ansatte: 9 928
 • Medisinstudenter: 720
 • Helsefagstudenter: 1 181
 • Doktorgradsavhandlinger: 35
 • Sykefravær: 8,0 %Fant du det du lette etter?