Nøkkeltall for St. Olavs hospital

St. Olavs hospital 2019

 • Antall senger: 1 018
 • Innleggelser: 62 853
  • Somatikk: 58 210
  • Psykisk helsevern og rus og avhengighetsmedisin: 4 643
 • Andel øyeblikkelig hjelp (inneliggende somatikk) : 61 %
 • Polikliniske konsultasjoner: 727 920
  • Somatikk: 404 243
  • Psyksik helsevern og rus og avhengighetsmedisin: 323 677
 • Ansatte: 10 657
 • Budsjett: 10,874 milliarder kroner

St. Olavs hospital 2018

Styrende dokumenter

 • Polikliniske konsultasjoner:
  • Somatikk: 449 243
  • Voksenpsykiatri: 130 272
  • Barne- og ungdomspsykiatri: 43 465
  • Rus og avhengighetsmedisin: 27 327

 • Antall utskrivninger, heldøgn: 62 064
  • Somatikk: 56 859
  • Voksenpsykiatri: 3 739
  • Barne- og ungdomspsykiatri: 187
  • Rus og avhengighetsmedisin: 1 279

 • Fristbrudd (pasienter som venter ved årets slutt): 
 • Ventetid (pasienter som venter ved årets slutt): 31
 • Fristbrudd (pasienter gitt behandling): 536
 • Gjennomsnittlig liggetid, somatikk: 4,25 døgn
 • Utskrivningsklare pasienter, somatikk, antall liggedøgn: 5 363
 • Utskrivningsklare pasienter, psykisk helsevern, voksne, antall ved årsslutt: 6

 • Antall senger totalt: 992 
  • Somatikk: 746
  • Psykisk helsevern: 212
  • Rus: 34

 • Praksisopphold studenter: 1732
 • Doktorgradsavhandlinger: 46
 • Publiserte artikler: 530
 • Driftskostnader: 10 182 464 000 NOK
 • Driftsinntekter: 10 739 113 000 NOK
 • Antall ansatte: 10 419
 • Antall årsverk: 8 241
 • Kvinneandel ansatte: 76 %
 • Sykefravær: 7,2 %

Demografi, fakta og statistikk: 

Fakta og statistikk om Trøndelag fylkeSt. Olavs hospital 2017


Styrende dokumenter

 • Polikliniske konsultasjoner totalt: 669 427

  • Somatikk: 453 059

  • Voksenpsykiatri: 138 550

  • Barne- og ungdomspsykiatri: 55 770

  • Rus og avhengighetsmedisin: 22 048

 • Antall utskrivninger, heldøgn: 62 643

  • Somatikk: 57 554

  • Voksenpsykiatri: 3 744

  • Barne- og ungdomspsykiatri: 163

  • Rus og avhengighetsmedisin: 1 182

 • Gjennomsnittlig ventetid (pasienter gitt behandling): 56 dager

 • Ventetid (pasienter som venter ved årets slutt): 53 dager

 • Fristbrudd (pasienter gitt behandling): 637

 • Fristbrudd (pasienter som ventet ved årets slutt): 36

 • Gjennomsnittlig liggetid, somatikk: 4,25 døgn

 • Utskrivningsklare pasienter, somatikk, antall liggedøgn: 4 248

 • Utskrivningsklare pasienter, psykisk helsevern, voksne, antall liggedøgn: 5

 • Antall senger totalt: 983 

  • Somatikk: 737

  • Psykisk helsevern: 212

  • Rus: 34

 • Antall fødsler: 3791

 • Praksisopphold studenter: 1 732

 • Doktorgradsavhandlinger: 40

 • Publiserte artikler: 498

 • Driftskostnader: 9 869 370 000 NOK

 • Driftsinntekter: 10 153 010 000 NOK

 • Antall ansatte: 10 483

 • Antall årsverk: 8 063

 • Kvinneandel ansatte: 75 %

 • Sykefravær: 7,7 %Fant du det du lette etter?