Nøkkeltall for St. Olavs Hospital

St. Olavs Hospital 2016

Styrende dokumenter
 • Polikliniske konsultasjoner totalt: 689 834

  • Somatikk: 467 990
  • Voksenpsykiatri: 135 269
  • Barne- og ungdomspsykiatri: 67 359
  • Rus og avhengighetsmedisin: 19 216
 • Antall utskrivninger, heldøgn: 62 348

  • Somatikk: 57 554
  • Voksenpsykiatri: 3 443
  • Barne- og ungdomspsykiatri: 199
  • Rus og avhengighetsmedisin: 1 152
 • Gjennomsnittlig ventetid (pasienter gitt behandling): 57 dager
 • Ventetid (pasienter som venter ved årets slutt): 52 dager
 • Fristbrudd (pasienter gitt behandling): 415
 • Fristbrudd (pasienter som venter ved årets slutt): 8
 • Gjennomsnittlig liggetid, somatikk: 4,3 døgn
 • Utskrivningsklare pasienter, somatikk, liggedøgn: 5 209
 • Utskrivningsklare pasienter, PH, voksne, liggedøgn: 6
 • Antall senger totalt: 983 
  • Somatikk: 737
  • Psykisk helsevern: 212
  • Rus: 34
 • Antall fødsler: 3941
 • Praksisopphold studenter: 1 438
 • Doktorgradsavhandlinger: 46
 • Publiserte artikler: 527
 • Driftskostnader: 9 956 355
 • Driftsinntekter: 10 274 745
 • Antall ansatte: 10 532
 • Antall årsverk: 8 063
 • Kvinneandel ansatte: 76 %
 • Sykefravær: 8,0 %

St. Olavs Hospital 2015

Styreberetning og årsregnskap 2015 (PDF)

• Polikliniske konsultasjoner: 649 470
• Døgnopphold somatikk (utskrevne pasienter): 56 217
• Døgnopphold psykisk helsevern:
• Døgnopphold rus (utskrevne pasienter): 410
• Dagbehandling:
• Øyeblikkelig hjelp:
• Gjennomsnittlig liggetid for pasienter: 4,30
• Ventetid (pasienter som venter ved årets slutt): 55
• Ventetid (pasienter gitt behandling): 60
• Fristbrudd (pasienter som venter ved årets slutt): 4
• Fristbrudd (pasienter gitt behandling): 710
• Senger: 737
• Fødsler: 3895
• Årsverk: 7 948
• Ansatte: 10 411
• Kvinneandel ansatte: 76 %
• Sykefravær: 8,1 %
• Praksisopphold studenter: 1 446
• Doktorgradsavhandlinger: 24
• Driftskostnader: 9 931 922
• Driftsinntekter: 10 293 074

St. Olavs Hospital 2014

• Polikliniske konsultasjoner: 633 152
• Døgnopphold somatikk (utskrevne pasienter): 56 019
• Gjennomsnittlig liggetid for pasienter: 4,37 døgn
• Ventetid (pasienter som venter ved årets slutt): 66
• Ventetid (pasienter gitt behandling): 72
• Fristbrudd (pasienter som venter ved årets slutt): 29
• Fristbrudd (pasienter gitt behandling): 1 081
• Senger: 756
• Årsverk: 7 510
• Ansatte: 9 928
• Medisinstudenter: 720
• Helsefagstudenter: 1 181
• Doktorgradsavhandlinger: 35
• Driftskostnader: 7 776 346
• Sykefravær: 8,0 %

Nøkkeltall 2012 - 2014 (PDF)