Nøkkeltall for St. Olavs hospital

St. Olavs hospital 2016

Styrende dokumenter
 • Polikliniske konsultasjoner totalt: 689 834

  • Somatikk: 467 990
  • Voksenpsykiatri: 135 269
  • Barne- og ungdomspsykiatri: 67 359
  • Rus og avhengighetsmedisin: 19 216
 • Antall utskrivninger, heldøgn: 62 348

  • Somatikk: 57 554
  • Voksenpsykiatri: 3 443
  • Barne- og ungdomspsykiatri: 199
  • Rus og avhengighetsmedisin: 1 152
 • Gjennomsnittlig ventetid (pasienter gitt behandling): 57 dager
 • Ventetid (pasienter som venter ved årets slutt): 52 dager
 • Fristbrudd (pasienter gitt behandling): 415
 • Fristbrudd (pasienter som venter ved årets slutt): 8
 • Gjennomsnittlig liggetid, somatikk: 4,3 døgn
 • Utskrivningsklare pasienter, somatikk, liggedøgn: 5 209
 • Utskrivningsklare pasienter, PH, voksne, liggedøgn: 6
 • Antall senger totalt: 983 
  • Somatikk: 737
  • Psykisk helsevern: 212
  • Rus: 34
 • Antall fødsler: 3941
 • Praksisopphold studenter: 1 438
 • Doktorgradsavhandlinger: 46
 • Publiserte artikler: 527
 • Driftskostnader: 9 956 355
 • Driftsinntekter: 10 274 745
 • Antall ansatte: 10 532
 • Antall årsverk: 8 063
 • Kvinneandel ansatte: 76 %
 • Sykefravær: 8,0 %

St. Olavs hospital 2015

Styreberetning og årsregnskap 2015 (PDF)
 • Polikliniske konsultasjoner: 649 470
 • Døgnopphold somatikk (utskrevne pasienter): 56 217
 • Døgnopphold psykisk helsevern:
 • Døgnopphold rus (utskrevne pasienter): 410
 • Dagbehandling:
 • Øyeblikkelig hjelp:
 • Gjennomsnittlig liggetid for pasienter: 4,30
 • Ventetid (pasienter som venter ved årets slutt): 55
 • Ventetid (pasienter gitt behandling): 60
 • Fristbrudd (pasienter som venter ved årets slutt): 4
 • Fristbrudd (pasienter gitt behandling): 710
 • Senger: 737
 • Fødsler: 3 895
 • Årsverk: 7 948
 • Ansatte: 10 411
 • Kvinneandel ansatte: 76 %
 • Sykefravær: 8,1 %
 • Praksisopphold studenter: 1 446
 • Doktorgradsavhandlinger: 24
 • Driftskostnader: 9 931 922 NOK
 • Driftsinntekter: 10 293 074 NOK

St. Olavs hospital 2014

 • Polikliniske konsultasjoner: 633 152
 • Døgnopphold somatikk (utskrevne pasienter): 56 019
 • Gjennomsnittlig liggetid for pasienter: 4,37 døgn
 • Ventetid (pasienter som venter ved årets slutt): 66
 • Ventetid (pasienter gitt behandling): 72
 • Fristbrudd (pasienter som venter ved årets slutt): 29
 • Fristbrudd (pasienter gitt behandling): 1 081
 • Senger: 756
 • Årsverk: 7 510
 • Ansatte: 9 928
 • Medisinstudenter: 720
 • Helsefagstudenter: 1 181
 • Doktorgradsavhandlinger: 35
 • Driftskostnader: 7 776 346 NOK
 • Sykefravær: 8,0 %
Nøkkeltall 2012 - 2014 (PDF)
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.