HelsaMi

Nøkkeltall for St. Olavs hospital

St. Olavs hospital er lokalsykehus for 327 574 innbyggere, og har regionale funksjoner for 729 452 innbyggere (per september 2020). Sykehuset har omtrent 1000 disponible senger. 

Under finner du flere nøkkeltall for de siste årene.

St. Olavs hospital 2019

 • Antall senger: 1 018
 • Innleggelser: 62 853
  • Somatikk: 58 210
  • Psykisk helsevern og rus og avhengighetsmedisin: 4 643
 • Andel øyeblikkelig hjelp (inneliggende somatikk) : 61 %
 • Polikliniske konsultasjoner: 727 920
  • Somatikk: 404 243
  • Psyksik helsevern og rus og avhengighetsmedisin: 202 265
 • Ansatte: 10 515
 • Budsjett: 10,874 milliarder kroner
 • Studenter medisin: 810 (135 per kull)
 • Studenter helsefag: 1026 i praksis i ett år (ekskl. medisinstudenter)

St. Olavs hospital 2018

Styrende dokumenter

 • Polikliniske konsultasjoner:
  • Somatikk: 449 243
  • Voksenpsykiatri: 130 272
  • Barne- og ungdomspsykiatri: 43 465
  • Rus og avhengighetsmedisin: 27 327

 • Antall utskrivninger, heldøgn: 62 064
  • Somatikk: 56 859
  • Voksenpsykiatri: 3 739
  • Barne- og ungdomspsykiatri: 187
  • Rus og avhengighetsmedisin: 1 279

 • Fristbrudd (pasienter som venter ved årets slutt): 
 • Ventetid (pasienter som venter ved årets slutt): 31
 • Fristbrudd (pasienter gitt behandling): 536
 • Gjennomsnittlig liggetid, somatikk: 4,25 døgn
 • Utskrivningsklare pasienter, somatikk, antall liggedøgn: 5 363
 • Utskrivningsklare pasienter, psykisk helsevern, voksne, antall ved årsslutt: 6

 • Antall senger totalt: 992 
  • Somatikk: 746
  • Psykisk helsevern: 212
  • Rus: 34

 • Praksisopphold studenter: 1732
 • Doktorgradsavhandlinger: 46
 • Publiserte artikler: 530
 • Driftskostnader: 10 182 464 000 NOK
 • Driftsinntekter: 10 739 113 000 NOK
 • Antall ansatte: 10 419
 • Antall årsverk: 8 241
 • Kvinneandel ansatte: 76 %
 • Sykefravær: 7,2 %

Demografi, fakta og statistikk: 

Fakta og statistikk om Trøndelag fylkeSt. Olavs hospital 2017


Styrende dokumenter

 • Polikliniske konsultasjoner totalt: 669 427

  • Somatikk: 453 059

  • Voksenpsykiatri: 138 550

  • Barne- og ungdomspsykiatri: 55 770

  • Rus og avhengighetsmedisin: 22 048

 • Antall utskrivninger, heldøgn: 62 643

  • Somatikk: 57 554

  • Voksenpsykiatri: 3 744

  • Barne- og ungdomspsykiatri: 163

  • Rus og avhengighetsmedisin: 1 182

 • Gjennomsnittlig ventetid (pasienter gitt behandling): 56 dager

 • Ventetid (pasienter som venter ved årets slutt): 53 dager

 • Fristbrudd (pasienter gitt behandling): 637

 • Fristbrudd (pasienter som ventet ved årets slutt): 36

 • Gjennomsnittlig liggetid, somatikk: 4,25 døgn

 • Utskrivningsklare pasienter, somatikk, antall liggedøgn: 4 248

 • Utskrivningsklare pasienter, psykisk helsevern, voksne, antall liggedøgn: 5

 • Antall senger totalt: 983 

  • Somatikk: 737

  • Psykisk helsevern: 212

  • Rus: 34

 • Antall fødsler: 3791

 • Praksisopphold studenter: 1 732

 • Doktorgradsavhandlinger: 40

 • Publiserte artikler: 498

 • Driftskostnader: 9 869 370 000 NOK

 • Driftsinntekter: 10 153 010 000 NOK

 • Antall ansatte: 10 483

 • Antall årsverk: 8 063

 • Kvinneandel ansatte: 75 %

 • Sykefravær: 7,7 %Fant du det du lette etter?