Ulykker og hendelser

St. Olavs hospital legger ut pressemeldinger i etterkant av ulykker og hendelser med skadede pasienter som kan ha interesse for media.

Opplysningene er standardisert og i anonym form.  Ved endring av tilstand oppdateres meldingen.

​St. Olavs hospital jobber for at korrekt informasjon skal komme ut så raskt som mulig etter en ulykke. Vi ber om forståelse for at dette enkelte ganger kan ta noe tid, da helsepersonell må prioritere utredning og behandling av pasienter.

Som hovedregel oppdateres pasienttilstander maksimalt to dager etter hendelsen. Unntak kan gjøres i spesielle tilfeller.

St. Olavs hospital gir ikke opplysninger om pasienter som kommer til sykehuset etter voldsepisoder. Media bes i disse tilfellene forholde seg til politiet.

Dersom sykehuset er i kriseberedskap: se stolav.no/beredskap for oppdatert informasjon​.

Ved feil på nettsiden eller ved behov for veiledning, send e-post til Kommunikasjonsavdelingen. 

Oversikt over ulykker og hendelser