Media

Kommunikasjonsavdelingen tar i mot henvendelser fra medier, og hjelper til med den videre kontakten til ledere og fagpersoner i sykehuset.

Dette er viktig for å sikre at informasjonen som går ut fra sykehuset er oppdatert og korrekt.

Forespørsler som ikke er akutte, bør skje på hverdager i ordinær arbeidstid.

Mediekontakter St. Olavs Hospital

 

Postjournal

Profilprogram

Ulykker og hendelser


Fotografering på sykehusområdene

Av hensyn til pasienter, pårørende og ansatte, ber vi om at henvendelser om fotografering på sykehusområdene gjøres på forhånd til Kommunikasjonsavdelingen eller direkte til avdelingsledelsen. Dette gjelder både stillbilder og video.

Vi ber også om at journalister eller andre fra presse og media ikke går inn i sykehusets avdelinger uten at dette er avklart på forhånd, enten gjennom kommunikasjonsavdelingen eller andre ansatte i avdelingene.