Vil du bli vår kollega i sommer?

Vil du ha sommerjobb på et av landets mest moderne sykehus? Flere avdelinger ved St. Olavs hospital trenger din arbeidskraft i sommer, både i somatikken og psykiatrien. Her er det muligheter for å få erfaring innen mange ulike fagfelt.

 

Som sommervikar får du introduksjonskurs og opplæring tilpasset aktuell avdeling. Et sommervikariat kan også være en vei til videre engasjement eller fast jobb.

Sommervikariater 2020:

Orkdal sjukehus, Felles Mottaksavdeling
Orkdal sjukehus, Medisinsk avdeling
Divisjon Psykisk helsevern, avdeling Brøset
Divisjon Psykisk helsevern, avdeling Østmarka, sykepleiere, vernepleiere, studenter innen sykepleie og vernepleie
Divisjon Psykisk helsevern, avdeling Østmarka, cand.med, turnusventer, medisinerstudenter med lisens
Divisjon Psykisk helsevern, avdeling Orkdal DPS
Divisjon Psykisk helsevern, avdeling Nidaros DPS
Kirurgisk klinikk, Trondheim og Orkdal
Klinikk for thoraxkirurgi
Klinikk for hjertemedisin, sykepleiere
Barne- og ungdomsklinikken
Klinikk for Akutt- og mottaksmedisin, avdeling for mottaksmedisin
Kvinneklinikken, Gynekologisk overvåkning
Kvinneklinikken, Gynekologisk operasjonsavdeling
Kvinneklinikken, Føde, Barsel, poliklinikk, barselhotellet
Kvinneklinikken, Gynekologisk sengepost
Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin
Kreftklinikken, sykepleiertjenesten
Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, avdeling for ervervet hjerneskade, helsefagarbeidere/studenter i helsefag
Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, avdeling for ervervet hjerneskade, sykepleiere/vernepleiere
Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, avdeling for ryggmargsskader, sykepleiere
Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, avdeling for ryggmargsskader, helsefagarbeidere/studenter i helsefag
Medisinsk klinikk
Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer
Klinikk for øre-nese-hals, kjevekirurgi og øyesykdommer
Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin
Laboratoriemedisinsk klinikk, bioingeniører, bioingeniørstudenter, helsesekretærer
Røros sykehus, sykepleiere, sykepleierstudenter, helsefagarbeidere, kokk
Klinikk for bildediagnostikk, radiograf, sommervikarer, tilkallingsvikarer


Les mer om avdelingeneFant du det du lette etter?