Historien om St. Olavs hospital

Årstall

Det startet som et slags fattighus. I dag er St. Olavs hospital et universitetssykehus med visjon om å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.

Historien i årstall  

 • 1902: Nye Trondhjem sykehus står ferdig på Øya, i alt sju bygninger. Pris: 701.100 kroner, en overskridelse på knapt 28 prosent av de stipulerte byggkostnadene.
 • 18. juni 1902 blir den første pasienten innskrevet. I løpet av den første driftsdagen blir totalt 92 personer skrevet inn.
 • 1905: Sykehuset skaffer røntgenutstyr.
 • 1925: Sykehuset kan huse 350 pasienter, med epidemi-, difteri- og tuberkuloseavdelingene.
 • 1928: Kjøkkenavdelingen står ferdig i nytt bygg.
 • 1930: Vaskeriavdelingen er ferdig.
 • 1948: Sør-Trøndelag fylkeskommune øker eierandelen i sykehuset fra en tredel til 50 prosent.
 • 1950: Sykehuset skifter navn til Sentralsykehuset i Trondheim.
 • 1959: Første byggetrinn av høyblokka på seks etasjer tas i bruk på høsten. Den inneholder blant annet ti sengeposter á 30 senger.
 • 1964: Fylket overtar eierskap av sykehuset fra kommunen
 • 1972: Høyblokka ferdig påbygd i høyden med seks nye etasjer
 • 1974: Sykehuset får status som regionsykehus og navnet blir Regionsykehuset i Trondheim.
 • 1975: Sykehuset blir universitetsklinikk, og den kliniske undervisningen starter ved medisinstudiet. Den prekliniske undervisningen foregår ved Universitetet i Bergen.
 • 1975: Den nybygde Barneklinikken åpnes.
 • 1980: 43 leger blir uteksaminert, foreløpig i samarbeid med Universitetet i Bergen.
 • 1987: Brøset psykiatriske sykehus (1.7.1987).
  • Reitgjerdet sykehus fra 1861 til 1987
 • 1987: Kreftavdelingen flytter inn i nytt bygg, som sluttstein i en 30 år lang prosess for nye avdelinger og laboratorier.
 • 1990: Sør-Trøndelag fylkeskommune (sykehuseier) organiserer prosjektet RIT 2000 som skal utvikle en samlet plan for organisering, drift og utbygging av Regionsykehuset i Trondheim.
 • 1992: Sør-Trøndelag psykiatriske sykehus, fylkeskommunal institusjon opprettet ved sammenslåing av Brøset sykehus, Haukåsen sykehus og Østmarka sykehus i Trondheim, samt en rekke bo- og behandlingssentre og polikliniske avdelinger i og utenfor Trondheim. Inngår fra 2002 i St. Olavs Hospital.
 • 1995: Ukastet «RIT-lækkert» kåres som vinner i internasjonal idé- og arkitektkonkurranse.
 • 1997: Utviklingsplanen for RIT 2000 legges fram.
 • 2002: 1. januar overtar staten Regionsykehuset i Trondheim fra Sør-Trøndelag fylkeskommune, og det nye helseforetaket skifter navn til St. Olavs Hospital.
 • 28. mai 2002 går Stortinget enstemmig inn for å bygge det nye universitetssykehuset på Øya.
 • 3. juni 2002: Grunnstennedleggelse på Øya
 • 2004: Pasienthotellet St. Olav er ferdig
 • 2005: Byggefase 1 av universitetssykehuset er ferdigstilt og består av
  • Nevrosenteret. 2005 - 2006
  • Laboratoriesenteret. 2005
  • Kvinnebarn-senteret. 2005
 • 2010 og 2011: Høyblokka på Øya rives
 • 2013: Byggefase 2  universitetssykehuset fra oktober 2005 til september 2013 og består av
  • 1902-bygget. 2008
  • Forsyningssenteret. 2008
  • Gastrosenteret. 2009
  • Bevegelsessenteret. 2009
  • Akutten og Hjerte-lungesenteret. 2009
  • Kunnskapssenteret. 2013
 • 2015: 1930-bygget på Øya og den tidligere kjøkkenbygningen var et etterbestilt oppdrag og ble det siste prosjektet i byggefase 2 som ble ferdigstilt og overlevert i samsvar med tidsplanen, 18.mai 2015.
 • 2017: Senter for psykisk helse (Psykiatrisenteret) utredes fortsatt. Senteret var opprinnelig tenkt til å inngå i byggefase 2. Utbyggingen av St. Olavs hospital er ikke komplett før senteret er på plass.
Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.