Grønt sykehus

St. Olavs Hospital ble første gang sertifisert i hht ISO 14001:2004 i desember 2013. I desember 2016 ble foretaket re-sertifisert i hht ISO 14001:2015.

14001-sertifikatet gir en bekreftelse på at ledelsessystemet ved St. Olavs Hospital er i samsvar med en internasjonalt anerkjent standard for god miljøledelse og at helseforetaket arbeider aktivt med å redusere miljøbelastningene sine til et minimum.

Miljømål ved St. Olavs Hospital

Miljøpolicy ved St. Olavs Hospital

- Miljøbevisst i fremragende behandling

Dette er St. Olav Hospital sin miljøpolicy. Gjennom denne viser vi at vi vil ta samfunnsansvar ved å arbeide kontinuerlig med å forebygge og redusere miljøpåvirkningene fra virksomheten vår og tjenestene vi leverer. Høyt faglig kompetente og miljøbevisste medarbeidere bidrar til at god pasientbehandling ikke nødvendigvis går på bekostning av miljøet.

Logo grønt sykehus
Logo Grønt sykehus St. Olavs Hospital

St. Olavs Hospital er sertifisert etter den internasjonale standarden for miljøstyring, NS-EN-ISO 14001. Sertifiseringsorgan er Teknologisk Institutt AS.

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.