HelsaMi
Fondsstiftelsen

Gaver til sykehuset

Fondsstiftelsen ved St. Olavs hospital håndterer gaver til sykehuset og disponerer en rekke forsknings- og gavefond med egne kontonummer. Nedenfor finner du en oversikt over avdelinger og deres mest brukte forsknings- og gavekonti, samt bankkontonummer.

Fondsstiftelsen ved St. Olavs hospital

Alle fondene er lagt inn i en egen stiftelse, Fondsstiftelsen ved St. Olavs hospital.

Stiftelsen er en ideell og allmennyttig stiftelse som har som formål å forvalte gaver til fond ved St. Olavs hospital, samt dele ut midler fra kapitalen og dens avkastning til forskjellige tiltak og aktiviteter forbundet med virksomheten ved St. Olavs hospital. Der det ikke er stilt spesifikke krav til anvendelse av midler fra givere eller andre eksterne forbindelser, står stiftelsen fritt til å tildele midler, dog ikke til varige lønnsmidler.

Gaver til Fondsstiftelsen. Kontonummer 

Gaver må overføres via bank. Du finner oversikt over de ulike kontonummer både her og lenger ned på siden.

Fondsstiftelsen/sykehuset kan dessverre ikke ta i mot kontanter.

Husk å oppgi navn og adresse på den/de som gir gaven, og navn på avdøde der dette er aktuelt. Oppgi også til hvilken avdeling/formål du ønsker gaven skal benyttes til.

Kontakt


Kjersti Tingstad Skjevik
Telefon: 908 99 904
E-post: 
PostFondsstiftelsen@stolav.no

Kontakt med Regnskapsavdelingen:
Mette Kusslid
Telefon: 72 82 22 80
E-post: mette.kusslid@stolav.no 


 

Oversikt over kontonummer:

Kreftfondet

KreftklinikkenLungesykdommerNevroklinikkenRevmatologisk avdelingMedisinsk klinikkHjertemedisinKirurgisk klinikkBarne- og ungdomsklinikkenDivisjon psykisk helsevernRøros sykehus

Orkdal Sjukehus

Andre gavekontonummer

 

Fant du det du lette etter?