Oversiktsbilde fra luften av St. Olavs Hospital

Om oss

St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim

Sykehuset tilbyr spesialisert behandling til befolkningen. I tillegg har sykehuset oppgaver innen forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende.


Om helseforetaket

St. Olavs hospital er universitetssykehus og eies av Helse Midt-Norge RHF.

De fire hovedoppgavene:

 • pasientbehandling
 • opplæring av pasienter og pårørende
 • forskning
 • utdanning av helsepersonell

Hovedoppgavene er definert i Lov om spesialisthelsetjenesten.

Befolkningstall

Befolkningstall i Helse Midt-Norge pr 1. januar 2018:

 • Midt-Norge: 725 600
 • Trøndelag: 458 742
 • Møre og Romsdal: 266 858
 • Trondheim: 193 501
 • Norge: 5 295 619

Befolkningstall i Helse Midt-Norge pr 1. januar 2017:

 • Midt-Norge: 720 870
 • Nord-Trøndelag: 137 233
 • Sør-Trøndelag: 317 363
 • Møre og Romsdal: 266 274
 • Trondheim: 190 464
 • Norge: 5 258 317

Befolkningstall i Helse Midt-Norge pr 1. januar 2016:

 • Midt-Norge: 715 059
 • Nord-Trøndelag: 136 399
 • Sør-Trøndelag: 313 370
 • Møre og Romsdal: 265 290
 • Trondheim: 187 353
 • Norge: 5 214 000

Samhandling

Utvikling av samhandling med primærhelsetjenesten har blant annet ført til etablering av distriktsmedisinske sentra på Fosen, Røros og Værnesregionen. I Trondheim er det etablert etterbehandlingssenger på Øya Helsehus og Søbstad Helsehus. Gjennom et formalisert samarbeid mellom kommunene og sykehuset ønsker partene å legge til rette for gode pasientforløp mellom første- og andrelinjetjenesten.

Ledelse

Styreleder:

Anne Breiby
Telefon: 957 01 782
E-post: anne.breiby@kjerby.no

Administrerende direktør:

Grethe Aasved
Telefon: 916 92 808
E-post: grethe.aasved@stolav.no

Stabsdirektører og divisjon/klinikksjefer:

Se organisasjonskart under.


Organisasjonskart

Kontaktinformasjon

St. Olavs hospital har flere enheter og lokasjoner i Midt-Norge. Alle har felles postadresse:

Postadresse:

St. Olavs hospital HF
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Telefon sentralbord: 72 57 30 00

Felles e-postmottak: post@stolav.no

Besøksadresse:

Nøkkeltall

Ventetider og kvalitetsindikatorer


 

Budsjett

Pr 31. desember 2017:

 • Driftskostnader: 9 869 370 000 NOK
 • Driftsinntekter: 10 153 010 000 NOK
 • Årsresultat: 203 586 000 NOK

Pr 31. desember 2016:

 • Driftskostnader: 9 956 355 000 NOK
 • Driftsinntekter: 10 274 745 000 NOK
 • Årsresultat: 222 739 000 NOK
   

Styringsdokument, årsregnskap og forbedringsprogram


 

Styret for St. Olavs hospital

All informasjon om styret og tilgang til alle styredokumenter / alle styresaker som ikke er unntatt offentlighet finner du her på Styreadministrasjon:


Visjon, verdier, strategier og mål

Det integrerte universitetssykehuset

Høringer


Historien

Navn på sykehuset

Norsk skrivemåte:

St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim

Logo:

I logoen skrives navnet i store bokstaver: ST. OLAVS HOSPITAL.

HF-betegnelsen:

HF brukes ikke i logo og løpende tekst. Den brukes kun i formelle sammenhenger, eksempelvis under opplysninger om organisasjonen i brevmalen:

St. Olavs hospital HF, Universitetssykehuset i Trondheim

Kortnavn:

Helseforetakets navn har ingen forkortelse. Dersom kortform må benyttes skal foretaket omtales som St. Olav.

Engelsk navn:

St. Olavs hospital, Trondheim University Hospital

Relevante lenker:

Tillitsvalgte

Personvern

 

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.