Oversiktsbilde fra luften av St. Olavs Hospital

Om oss

St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim

Sykehuset tilbyr spesialisert behandling til befolkningen. I tillegg har sykehuset oppgaver innen forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende.

Fremragende behandling. Strategi for universitetssykehuset 2015-2018. Revidert desember 2016 (PDF)

Utviklingsplan St. Olavs hospital. Nasjonal helse- og sykehusplan

Om helseforetaket

St. Olavs hospital er universitetssykehus og eies av Helse Midt-Norge RHF.

De fire hovedoppgavene:

 • pasientbehandling
 • opplæring av pasienter og pårørende
 • forskning
 • utdanning av helsepersonell

Hovedoppgavene er definert i Lov om spesialisthelsetjenesten.

Befolkningstall

Befolkningstall i Helse Midt-Norge pr 1. januar 2018:

 • Midt-Norge: 725 600
 • Trøndelag: 458 742
 • Møre og Romsdal: 266 858
 • Trondheim: 193 501
 • Norge: 5 295 619

Befolkningstall i Helse Midt-Norge pr 1. januar 2017:

 • Midt-Norge: 720 870
 • Nord-Trøndelag: 137 233
 • Sør-Trøndelag: 317 363
 • Møre og Romsdal: 266 274
 • Trondheim: 190 464
 • Norge: 5 258 317

Befolkningstall i Helse Midt-Norge pr 1. januar 2016:

 • Midt-Norge: 715 059
 • Nord-Trøndelag: 136 399
 • Sør-Trøndelag: 313 370
 • Møre og Romsdal: 265 290
 • Trondheim: 187 353
 • Norge: 5 214 000

Samhandling

Utvikling av samhandling med primærhelsetjenesten har blant annet ført til etablering av distriktsmedisinske sentra på Fosen, Røros og Værnesregionen. I Trondheim er det etablert etterbehandlingssenger på Øya Helsehus og Søbstad Helsehus. Gjennom et formalisert samarbeid mellom kommunene og sykehuset ønsker partene å legge til rette for gode pasientforløp mellom første- og andrelinjetjenesten.

Til samhandlingssiden

Ledelse

Styreleder:

Anne Breiby
Telefon: 957 01 782
E-post: anne.breiby@kjerby.no

Administrerende direktør:

Grethe Aasved
Telefon: 916 92 808
E-post: grethe.aasved@stolav.no

Stabsdirektører og divisjon/klinikksjefer:

Se organisasjonskart under.


Organisasjonskart

Kontaktinformasjon

St. Olavs hospital har flere enheter og lokasjoner i Midt-Norge. Alle har felles postadresse:

Postadresse:

St. Olavs hospital HF
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Telefon sentralbord: 72 57 30 00

Felles e-postmottak: post@stolav.no

Besøksadresse:

Nøkkeltall

Her finner du utvalgte nøkkeltall for St. Olavs hospital

Ventetider og kvalitetsindikatorer

Ventetider Helse Midt-Norge

Kvalitet Helse Midt-Norge

Budsjett

Pr 31. desember 2017:

 • Driftskostnader: 9 869 370 000 NOK
 • Driftsinntekter: 10 153 010 000 NOK
 • Årsresultat: 203 586 000 NOK

Pr 31. desember 2016:

 • Driftskostnader: 9 956 355 000 NOK
 • Driftsinntekter: 10 274 745 000 NOK
 • Årsresultat: 222 739 000 NOK

Styringsdokument, årsregnskap og forbedringsprogram

Styrende dokumenter St. Olavs hospital

Styret for St. Olavs hospital

All informasjon om styret og tilgang til alle styredokumenter / alle styresaker som ikke er unntatt offentlighet finner du her på Styreadministrasjon:

Styreadministrasjon

Visjon, verdier, strategier og mål

Visjon, verdier, strategier og mål

Det integrerte universitetssykehuset

Her finner du mer om integrerte universitetssykehus


Historien

Historien om St. Olavs hospital

Navn på sykehuset

Norsk skrivemåte:

St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim

Logo:

I logoen skrives navnet i store bokstaver: ST. OLAVS HOSPITAL.

HF-betegnelsen:

HF brukes ikke i logo og løpende tekst. Den brukes kun i formelle sammenhenger, eksempelvis under opplysninger om organisasjonen i brevmalen:

St. Olavs hospital HF, Universitetssykehuset i Trondheim

Kortnavn:

Helseforetakets navn har ingen forkortelse. Dersom kortform må benyttes skal foretaket omtales som St. Olav.

Engelsk navn:

St. Olavs hospital, Trondheim University Hospital

Relevante lenker:

Tillitsvalgte

Her finner du oversikten over tillitsvalgte ved St. Olavs hospital

Personvern

Personvernerklæring for St. Olavs hospital

Personvernerklæring for nettsidene våre

 

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.