Oversiktsbilde fra luften av St. Olavs Hospital
St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim

Om oss

Sykehuset tilbyr spesialisert behandling til befolkningen. I tillegg har sykehuset oppgaver innen forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende.

Om helseforetaket

St. Olavs hospital er universitetssykehus og eies av Helse Midt-Norge RHF.

Våre fire hovedoppgaver er:

 • pasientbehandling
 • opplæring av pasienter og pårørende
 • forskning
 • utdanning av helsepersonell

Hovedoppgavene er definert i Lov om spesialisthelsetjenesten.

Hvor holder vi til?

St. Olavs hospital driver betydelig virksomhet flere steder i Trøndelag fylke. I tillegg til aktiviteten på Øya i Trondheim driver vi virksomhet på følgende steder:

 • Orkdal sjukehus, Orkdal
 • Røros sykehus, Røros
 • Psykisk helsevern med avdelinger på Østmarka og Brøset i Trondheim
 • Distriktspsykiatriske sentra; Nidaros DPS i Trondheim, og Nidelv DPS i Trondheim, Tiller og Orkdal
 • En rekke psykiatriske poliklinikker for barn og unge i Trøndelag
 • Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk på Lian
 • Habiliteringstjenesten for voksne på Brøset i Trondheim
 • En rekke psykiatriske poliklinikker i Trøndelag

Oversikt over alle geografiske steder
 

Samhandling

Utvikling av samhandling med primærhelsetjenesten har blant annet ført til etablering av distriktsmedisinske sentra på Fosen, Røros og Værnes-regionen. I Trondheim er det etablert etterbehandlingssenger på Øya Helsehus og Søbstad Helsehus. Gjennom et formalisert samarbeid mellom kommunene og sykehuset ønsker partene å legge til rette for gode pasientforløp mellom første- og andrelinjetjenesten.

Til samhandlingssiden
 

Ledelse

Styreleder:

Ola H. Strand
Telefon: 971 43 000
E-post: ola.h.strand@gmail.com 

Administrerende direktør:

Grethe Aasved
Telefon: 916 92 808
E-post: grethe.aasved@stolav.no

Stabsdirektører og divisjon/klinikksjefer:

Se organisasjonskart under.


Organisasjonskart

Kontaktinformasjon

St. Olavs hospital har flere enheter og lokasjoner i Midt-Norge. Alle har felles postadresse:

Postadresse:

St. Olavs hospital HF
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Telefon sentralbord: 72 57 30 00

Felles e-postmottak: post@stolav.no

Besøksadresse:

 

 

Nøkkeltall

Styringsdokument, årsregnskap og forbedringsprogram

Styret for St. Olavs hospital

All informasjon om styret og tilgang til alle styredokumenter / alle styresaker som ikke er unntatt offentlighet finner du her på Styreadministrasjon:

Styringsdokument, årsregnskap og forbedringsprogram


Visjon, verdier, strategier og mål

Samfunnsansvar, årsregnskap, lederlønnsrapport, likestilling og diskrimineringsredegjørelse

Det integrerte universitetssykehuset

Høringer

Historien

Navn, skrivemåte og profilprogram

Norsk skrivemåte:

St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim

Logo:

I logoen skrives navnet i store bokstaver: ST. OLAVS HOSPITAL.


HF-betegnelsen:

HF brukes ikke i logo og løpende tekst. HF brukes kun i formelle sammenhenger, for eksempel under opplysninger om organisasjonen i brevmalen:

St. Olavs hospital HF, Universitetssykehuset i Trondheim

Kortnavn:

Helseforetakets navn har ingen forkortelse. Dersom kortform må benyttes. skal foretaket omtales som St. Olav.

Engelsk navn:

St. Olavs hospital, Trondheim University Hospital

Relevante lenker:

Tillitsvalgte

Personvern


 


Fant du det du lette etter?