Oversiktsbilde fra luften av St. Olavs Hospital

Om oss

St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim

Sykehuset tilbyr spesialisert behandling til befolkningen. I tillegg har sykehuset oppgaver innen forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende.

Fremragende behandling. Strategi for universitetssykehuset 2015-2018. Revidert desember 2016 (PDF)

Utviklingsplan St. Olavs hospital. Nasjonal helse- og sykehusplan

Om helseforetaket

St. Olavs hospital er universitetssykehus og eies av Helse Midt-Norge RHF.

De fire hovedoppgavene:

 • pasientbehandling
 • opplæring av pasienter og pårørende
 • forskning
 • utdanning av helsepersonell

Hovedoppgavene er definert i Lov om spesialisthelsetjenesten.

På flere steder i Trøndelag

St. Olavs hospital driver betydelig virksomhet flere steder i Trøndelag fylke. I tillegg til aktiviteten på Øya i Trondheim, har vi aktivitet på følgende steder:

 • Orkdal sjukehus, Orkdal
 • Røros sykehus, Røros
 • Psykisk helsevern med avdelinger på Østmarka og Brøset i Trondheim
 • Tre distriktspsykiatriske sentra; Orkdal DPS i Orkdal og Nidaros DPS og Tiller DPS i Trondheim
 • En rekke psykiatriske poliklinikker for barn og unge i Trøndelag
 • Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk på Lian
 • Habiliteringstjenesten for voksne på Brøset i Trondheim
 • En rekke psykiatriske poliklinikker i Trøndelag

Oversikt over alle geografiske steder

Befolkningstall

Befolkningstall i Helse Midt-Norge pr 1. januar 2017:

 • Midt-Norge: 720 870
 • Nord-Trøndelag: 137 233
 • Sør-Trøndelag: 317 363
 • Møre og Romsdal: 266 274
 • Trondheim: 190 464
 • Norge: 5 258 317

Befolkningstall i Helse Midt-Norge pr 1. januar 2016:

 • Midt-Norge: 715 059
 • Nord-Trøndelag: 136 399
 • Sør-Trøndelag: 313 370
 • Møre og Romsdal: 265 290
 • Trondheim: 187 353
 • Norge: 5 214 000

Samhandling

Utvikling av samhandling med primærhelsetjenesten har blant annet ført til etablering av distriktsmedisinske sentra på Fosen, Røros og Værnesregionen. I Trondheim er det etablert etterbehandlingssenger på Øya Helsehus og Søbstad Helsehus. Gjennom et formalisert samarbeid mellom kommunene og sykehuset ønsker partene å legge til rette for gode pasientforløp mellom første- og andrelinjetjenesten.

Til samhandlingssiden

Organisasjonskart

Her finner du oversikt over organisasjonen

Kontaktinformasjon

Kontakt ossKart

Nøkkeltall

Her finner du utvalgte nøkkeltall for St. Olavs hospital

Ventetider og kvalitetsindikatorer

Ventetider Helse Midt-Norge

Kvalitet Helse Midt-Norge

Budsjett

Pr 31. desember 2016:

 • Driftskostnader: 9 956 355 NOK
 • Driftsinntekter: 10 274 745 NOK
 • Årsresultat: 222 739 NOK

Styringsdokument, årsregnskap og forbedringsprogram

Styrende dokumenter St. Olavs hospital

Styret for St. Olavs hospital

All informasjon om styret og tilgang til alle styredokumenter / alle styresaker som ikke er unntatt offentlighet finner du her på Styreadministrasjon:

Styreadministrasjon

Nyhet om nytt styre fra 1. mars 2016

Visjon, verdier, strategier og mål

Visjon, verdier, strategier og mål

Det integrerte universitetssykehuset

Her finner du mer om integrerte universitetssykehus


Historien

Historien om St. Olavs hospital


Tillitsvalgte

Her finner du oversikten over tilitsvalgte ved St. Olavs hospital

 

Åpne video i eget vindu
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel e-postadresse, telefonnummer eller personnummer.