HelsaMi

Reduserer ventelistene før oppstart av Helseplattformen

Nå iverksettes tiltak for å kutte ventelistene ved sykehusene før innføringsfasen for Helseplattformen. Helse Midt-Norge har satt av nærmere 100 millioner kroner de neste månedene for å øke kapasiteten.


​​Les pressemelding på Helse Midt-Norge sine nettsider.