HelsaMi

Smittet ansatt på Røros sykehus

En ansatt på Røros sykehus, St. Olavs hospital, har testet positivt på koronavirus. Den ansatte jobber ikke klinisk, og har ikke pasientkontakt.


25 ansatte er foreløpig satt i karantene. Hendelsen får foreløpig ingen konsekvenser for pasientbehandlingen.


Samtlige ansatte som ble satt i karantene har gjennomgått koronatesting, og alle prøvesvar er negative.