HelsaMi

Justerte tiltak for ansatte som har vært i østlandskommuner

Tiltakene gjelder for de som har oppholdt seg i de aktuelle kommuner* eller hatt besøk derfra de siste ti dager. Ingen endringer for studenter. 
Tiltak opphevet 24. februar 2021.

Endringene nå gjelder ansatte som har hatt besøk fra personer som har vært i de aktuelle østlandskommunene (se liste lenger ned). De skal følge testregimet, og ikke lenger omfattes av arbeidskarantene. 

Her er retningslinjene:

ANSATTE


På reise fra og med 22. januar: Arbeidskarantene i ti dager


Ansatte som har vært i en av de 25 kommunene etter fredag 22.01.21 klokken 01.00, skal i arbeidskarantene i ti dager etter at de forlot disse kommunene.


Har/har hatt nærkontakt med noen som har vært i østlandskommunene i de siste 10 dager eller vært der selv før 22. januar: Testes før de kommer på jobb 


  • Ansatte som etter fredag 22.01.21 klokken 01.00 har/har hatt nærkontakt med personer som har oppholdt seg i de 25 kommunene i de siste 10 dager, skal teste seg før de går på jobb, og vente med å gå på jobb til testresultatet foreligger (avklaringskarantene). Deretter kan man gå på jobb og bruke munnbind i nærsituasjoner under 1 meter. 
  • Testen skal gjentas på dag 7 eller 8 etter siste møte med nærkontakten. Ved vedvarende kontakt, regnes dag 0 som dagen nærkontakten forlot risikoområdet. 
  • Er man i samme husstand som en person som av yrkesmessige årsaker er regelmessig innom de aktuelle områder, skal man teste seg én gang i uken og bruke munnbind i nærsituasjoner under 1 meter.


STUDENTER

Studenter og praksisstudenter som har vært i de aktuelle kommuner, eller hatt besøk derfra de siste ti dager, skal ikke møte på sykehuset før det har gått 10 dager oppholdet i disse kommunene. NTNU har egne regler rundt dette med blant annet testing som studentene kan finne på Innsida. 

Studenter som jobber på sykehuset skal følge regler for ansatte.

* De forsterkede smitteverntiltakene gjelder i flere kommuner på Østlandet, der de hardest rammede kommunene er i ring 1. De nærliggende kommunene er plassert i ring 2.

Tiltakene på St. Olav gjelder alle kommunene i både ring 1 og ring 2. Hold deg oppdatert om hvilke kommuner dette er ved å følge lenkene under: