HelsaMi

Oppfordrer til bruk av videokonsultasjoner

I konsultasjoner hvor fysiske undersøkelser ikke er nødvendig, skal videokonsultasjon vurderes.

Dersom din avdeling IKKE har etablert videokalender og IKKE startet med videokonsultasjoner:

  1. Gå inn på videokonsultasjoner på Kilden
  2. Start på fane 1: Oppstart Lyspære og følger stegene slavisk.

Dersom din avdeling allerede har etablert videokalender og startet opp med videokonsultasjoner:


Her er fremgangsmåten for å gjøre om en oppmøtebasert konsultasjon til en videokonsultasjon:

  1. I samråd med behandler ved St. Olavs hospital velger man ut aktuelle pasienter
  2. Helsesekretær ringer for å spørre om pasienten ønsker en videokonsultasjon i stedet for oppmøte på sykehuset. 
    Tips: Benytt denne sjekklisten i samtalen med pasienten (PDF)
  3. Muntlig samtykke hentes inn og dokumenteres
  4. Spørre om e-postadresse fra pasienten
  5. Informere pasienten om brukerveiledning på www.stolav.no/video
  6. Sende innkalling til videokonsultasjon

Til alle ansatte som skal bruke videokonsultasjoner

Vi har utarbeidet en informasjonsside for videokonsultasjoner på Kilden. Her har vi samlet alt som trengs i forbindelse med oppstart og daglig bruk av videokonsultasjon.
 

Behov for hjelp?

Ta kontakt på supporttelefonen: 482 04 043