HelsaMi

Hjemsendte studenter skal møte på jobb på sykehuset

Studenter skal fortsatt møte på jobb dersom de har et ansettelsesforhold på St. Olavs hospital, selv om all praksis avsluttes etter at NTNU har avlyst alt av fysisk, timeplanfestet undervisning og praksis.

Studenter skal fortsatt møte på jobb dersom de har et ansettelsesforhold på sykehuset eller i kommunehelsetjenesten, selv om all praksis avsluttes.

Studenter skal forholde seg arbeidsgiver for videre avklaring.

Studenter kan mobiliseres

Det er forventet at helsetjenesten kommer til å ha behov for flere ressurser i tiden som kommer.

Alle studenter innen medisin- og helsefag må forvente å bli mobilisert til å tjenestegjøre.

Helse Midt-Norge og kommunehelsetjenesten er ansvarlig for eventuell mobilisering av studenter.

NTNU ber studentene om å stille seg disponibel.

NTNU jobber med formelle, praktiske og økonomiske konsekvenser. Det kommer fortløpende oppdateringer. 

Les mer hos NTNU her.