HelsaMi

- Vil gi nye muligheter og ressurser

Myelomatose og Alzheimers blir tema for to nye Clinical Academic Groups (CAG) i Midt-Norge.

Det regionale Samarbeidsorganet for utdanning, forskning og innovasjon i Midt-Norge, annonserte Clinical Academic Groups (CAG) for første gang i 2019. I år ble det utlyst ytterligere to CAG med oppstart i 2021.

Ved søknadsfristen 3. september hadde det kommet inn ni søknader. Årets tildeling ble vedtatt i Samarbeidsorganets møte den 5. november og gikk til følgende to søknader:

  • Multiple Myeloma in Central Norway, med Tobias S. Slørdahl, St. Olavs hospital, som leder og Therese Standal, NTNU, som nestleder. 

Therese Standal og Tobias S. Slørdahl. Foto: Privat

Therese Standal og Tobias S. Slørdahl. Foto: Privat


  • The Translational Neuroscience CAG for Alzheimer's Disease, med Axel Sandvig, NTNU, som leder og Ingvild Saltvedt, St. Olavs hospital, som nestleder.
Ingvild Saltvedt og Axel Sandvig. Foto: Privat

Ingvild Saltvedt og Axel Sandvig. Foto: Privat

I evalueringen pekes det på at begge disse søknadene er vitenskapelig svært sterke, godt organiserte og forankret ved de samarbeidende institusjonene. Begge har potensial for stor klinisk effekt og implementering i hele regionen. I tillegg foreligger det gode planer for brukermedvirkning, kompetansedeling og opplæring, samt at det er tydelig translasjon mellom forskning og klinikk.

- Jeg vil gratulere begge gruppene med tildelingene. Miljøene rundt utredning og behandling av myelomatose og Alzheimers sykdom har i tillegg til avansert forskning og behandling her ved St Olavs hospital og MH-fakultetet, involvert kolleger i resten av regionen i arbeidet. Ved begge tilstandene er det stort behov for fremskritt i utredning og behandling til pasientene, og en bedre forståelse av årsakene til sykdommene. Tildeling av CAG vil gi begge gruppene nye ressurser og muligheter. Samtidig markerer tildelingene at RHF Midt-Norge har et sterkt ønske om et faglig og vitenskapelig samarbeid innen de faglige miljøene ved sykehusene i regionen, sier direktør for forskning, innovasjon og utvikling ved St. Olav, Gunnar Morken.