HelsaMi

Vil ha mer forskning på bønders helse

Prosjektet «Unge bønder og psykisk helse» ble nominert til Helseprisen 2019. Nå vil Ruralis-forsker Brit Logstein koordinere forskning på alle aspekter ved bønders helse, gjennom Nasjonalt fagkompetansesenter for landsbrukshelse ved Arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olavs hospital. 

En ung kvinne som mater kuene.

Å være faglig oppdatert betyr mye for hvordan de yngre bøndene har det.

Les hele saken på ruralis.no