HelsaMi

Tilbyr spisskompetanse på spiseforstyrrelser hos barn og unge

Spiseforstyrrelse er en av de mest alvorlige tilstandene innenfor psykiske helse. Et nytt responsteam tilbyr nå rask bistand til behandlere og behandlingsteam i saker med alvorlige spiseforstyrrelser hos barn og unge.