HelsaMi

Gi tid i oktober

Verdensdagen for psykisk helse er en internasjonal, årlig markering den 10. oktober. Målet er å bidra til økt kunnskap om hvordan man kan ta vare på sin psykiske helse. Tema for 2019 er «Gi tid». Årets kampanje har som mål å oppfordre oss alle til å bruke tiden på å gjøre ting som er godt for den psykiske helsen.

Ungdom og psykisk helse

Nidaros DPS deltar aktivt med flere arrangementer i oktober. De skal ha forelesninger for ungdommer på fem av de største videregående skoler; Trondheim Katedralskole, Thora Storm, Charlottenlund, Malvik og Strinda Videregående skole. Hovedhensikten er å sette fokus på ungdom og psykisk helse.

Illustrasjonsbilde

Ansatte ved Nidaros DPS er tilstede etter forelesningene for å svare på eventuelle spørsmål fra elevene. F.v: Hilde Siraas Myran og Eli Valås

Ungdom økende pasientgruppe

– Vi ønsker å bidra til mer åpenhet om psykisk helse, og å bryte ned tabuer. Åpenhet om psykiske utfordringer bidrar til bedre psykisk helse i samfunnet. Derfor markerer vi dagen. At vi retter fokus inn mot videregående skoler, er ikke uten grunn. Det er viktig for oss å nå ut til  ungdommene, da vi vet at de representerer en økende pasientgruppe hos oss, sier avdelingssjef ved Nidaros DPS, Odd Gunnar Ellingsen. Dette stemmer godt med ferske tall fra UNG-HUNT. Undersøkelsen viser økt forekomst av psykiske plager blant ungdom i Norge, og særlig økt forekomst av symptomer på angst og depresjon hos jenter 13-19 år.

Markering den 10. oktober

Nidaros DPS markerer selve Verdensdagen 10. oktober med en åpen temakveld fra kl. 18.00 - 20.00 hvor temaet er: 

Hva styrker den psykiske helsen? Hvordan ta vare på seg selv og hvordan være et bedre menneske i møte med den andre?

Alle er hjertelig velkommen til å melde seg på, via telefon 73 86 54 00. Temakvelden er gratis, og det vil bli bevertning og musikalske innslag ved Trondheim Mental Band. På dagtid vil flere brukerorganisasjoner være tilstede på stand i hovedekspedisjonen. Dette foregår i tidsrommet 12.00 - 15.00.

Årets kampanje har tema «Gi tid»

Tid er verdifullt, noe vi ikke kan sette en prislapp på. Mange opplever at de har for lite av den. I en tid der vi får input fra mange hold, er ekte oppmerksomhet den fineste gaven man kan få og gi. Derfor er det å gi av tiden sin noe av det fineste man kan gjøre. Er du tilstede i ditt eget liv? Er du tilstede for andre? Tenk gjennom spørsmålene. Har du ofte mobilen fremme når du snakker med andre, sjekker du ofte mail når du spiser middag, får du med deg det kollegaen din sier på møtet?

illustrasjonsfoto
Her kan du lese mer om Verdensdagen for psykisk helse?