2019

 • 22.05.2019
  – Dropp solarium

  I anledning hudkreftdagen 22. mai gir vår hudlege Ellen Bjørge deg sine tre beste tips for å minske risikoen for hudkreft. Se video!

 • 22.05.2019
  Samler krefter på tvers av miljøer for å løse utfordringer i helsetjenesten

  Med Clinical Academic Groups (CAG) skal ny forskningsbasert kunnskap raskere kunne overføres til klinisk praksis – og dermed enda raskere ha effekt for pasienter og befolkning. De første tildelingene utlyses i juni.

 • 22.05.2019
  Slik skal pasientene slippe å vente mange timer i akuttmottaket

  Ny akuttpoliklinikk og 10 ekstra korttids observasjonssenger skal bidra til bedre intern logistikk og bedre pasientflyt i akuttmottaket.

 • 21.05.2019
  Halvard Kjelås ny leder i Brukerutvalget

  Styret oppnevnte 21. mai Halvard Kjelås som ny leder i Brukerutvalget. Han erstatter Lise Connelli.

 • 20.05.2019
  HAI-fritt sykehus

  Har du lagt merke til at det har dukket opp haier på sykehuset? De ekle skapningene hører ikke hjemme på St. Olav. Bli med og bekjemp HAI!

 • 16.05.2019
  Enkel oversikt over timeavtaler på helsenorge.no

  Nå gjør vi det lettere for deg å få oversikt over dine avtaler hos sykehusene i Midt-Norge - kun ved noen tastetrykk. Logg deg inn på helsenorge.no!

 • 15.05.2019
  Åpner for samarbeid med Yale og London

  Hva er fellesnevneren for Yale Medicine i USA, London University College Hospital og St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim? Når Helseplattformen kommer hit, bruker alle samme journalløsning fra Epic. Dette åpner for samarbei...

 • 10.05.2019
  Leder an med tverrfaglig hoftebruddsbehandling

  Siden fjorårets innføring av et nytt prosjekt der geriatere og ortopeder samarbeider om hoftebruddspasientene, er tendensen klar. Dødeligheten er på vei ned, behandlingen går mer smertefritt og pasientene kommer tilbake til hjemmet.

 • 02.05.2019
  Bildegalleri fra Ruskonferansen 2019

  Her er et lite tilbakeblikk på noe av det Ruskonferansen 2019 hadde å by på.

 • 26.04.2019
  Tar pulsen på håndhygienen

  Hygienesykepleier Anita Wang Børseth om pulsklokketrenden og håndhygiene. 

 • 24.04.2019
  Per Olav Østbyhaug blir assisterende fagdirektør

  Stillingen tillegges hovedansvar for innføring av Helseplattformen på St. Olavs hospital. 

 • 11.04.2019
  – Oppfølging er det viktigste

  Resultatene fra årets ForBedring viser som i fjor i all hovedsak at ansatte trives på jobb, men opplever høyt arbeidspress. – Det er oppfølgingen som skal sikre at undersøkelsen faktisk fører til bedre arbeidsmiljø og pasientsikkerhet, sier...

 • 10.04.2019
  Samarbeid innen bildediagnostikk på høring

  Helse Midt-Norge har gitt i oppdrag å etablere en felles organisering og drift innen bildediagnostikk mellom St. Olavs hospital og Helse Nord-Trøndelag.

 • 09.04.2019
  – Nå er jeg rett og slett kry!

  Assisterende seksjonsleder ved hovedintensiv, Eli Sæther Haugen, vant arbeidsmiljøprisen for 2018 på St. Olav. – Takk for at dere bryr dere om meg, takk for at jeg får være meg - og det er jeg! sa prisvinneren som delte hederen med hovedint...

 • 13.03.2019
  Vet du nok om delirium?

  Alle kan få delirium. Hva vet du om tilstanden?

 • 11.03.2019
  Nytt personvernombud på St. Olav

  Fem kjappe med Sevian Stenvig, nyansatt personvernombud på St. Olav.

 • 04.03.2019
  Alkoholbruk ingen privatsak

  Opptil 31 prosent av innleggelser i norske sykehus kan være rusrelaterte. Når helsepersonell kvier seg for å spørre om rusbruk har det enorme menneskelige og samfunnsøkonomiske konsekvenser.

 • 01.03.2019
  Alle foretak i Helse Midt-Norge har søkt om godkjenning som utdanningsvirksomhet for LIS

  Alle helseforetakene har jobbet intenst med å innføre ny LIS-utdanning de siste to årene. Torsdag denne uken ble det sendt inn over hundre søknader om å bli godkjent utdanningsvirksomhet for alle Helse Midt-Norges aktuelle spesialiteter.

 • 15.02.2019
  – En bauta innen hjerneslagforskning

  LHL Hjerneslags ærespris er tildelt professor, forsker og overlege Bent Indredavik. – En avgjørende person for at Norge er i verdenstoppen for overlevelse og god funksjon etter hjerneslag, fastslår generalsekretær Tommy Skar i LHL Hjerneslag.

 • 14.02.2019
  St. Olav starter produksjon av radiofarmaka

  Med egenproduksjon av radiofarmaka, kan St. Olav tilby flere pasienter undersøkelser og tilføre mer ny kunnskap via forskning innen kreftdiagnostikk, demens og andre lidelser.

 • 11.02.2019
  Verdig og uvurderlig hverdagshjelp

  Det koster å ta imot hjelp. Ikke penger, men stolthet.

 • 08.02.2019
  Jakten på forbedring

  Fire hovedområder preger Forbedringsprogrammet på St. Olav anno 2019: Sykehusinfeksjoner, tjenesteinnovasjon, brukererfaringer og varekostnader. Slik skal vi bli enda bedre!

 • 04.02.2019
  Seminar om helse og arbeid 2019

  Den 27. mars 2018 arrangerte Regional fou-enhet for Helse og Arbeidsmedisin i Midt Norge heldagsseminar om helse og arbeid.

 • 01.02.2019
  Tar i bruk felles radionett med Sverige

  Ambulansetjenesten ved St. Olavs hospital og luftambulansen tar i bruk felles radionett med Sverige. – Nå blir det enklere å redde liv på tvers av landegrensene, sier administrerende direktør Grethe Aasved.

 • 31.01.2019
  – Pasientene trenger flere gutter

  Denne uken arrangerer NTNU en egen «Guttedag» i helse- og sosialfag for første gang. Håpet er å motivere flere gutter til å utdanne seg som helsepersonell og skape større balanse i en kvinnedominert yrkesgruppe.

 • 31.01.2019
  Snart får du sykehuset inn i stua

  Ny innovasjon kan gjøre deg i stand til å få legevisitt via pc-en. Helsevesenet møter store utfordringer i årene fremover. Les hvordan innovasjon skal gjøre det mulig å levere et like godt tilbud også i fremtiden.

 • 16.01.2019
  Yngre ruspasienter får lettere tilbakefall

  Hvilke variabler har mest å si for om en ruspasient ender opp med å ruse seg på nytt etter behandling? Helle Wessel Andersson har forsket på dette og funnet fire vesentlige faktorer. 

 • 15.01.2019
  Tilbyr spisskompetanse på spiseforstyrrelser hos barn og unge

  Spiseforstyrrelse er en av de mest alvorlige tilstandene innenfor psykiske helse. Et nytt responsteam tilbyr nå rask bistand til behandlere og behandlingsteam i saker med alvorlige spiseforstyrrelser hos barn og unge.

 • 11.01.2019
  Tryggere behandling med nesespray mot overdose

  En ny nesespray utviklet ved NTNU kan være med på å redde flere liv. Nå testes den ut i reelle overdosesituasjoner sammen med ambulansetjenestene både i Oslo og i Trondheim.

 • 09.01.2019
  Toppmoderne IKT-lab flytter hit

  Denne brakkeriggen huser snart en av Norges mest moderne IKT-laber. Lokalene skal blant annet legge til rette for at klinikere kan være med på utformingen av Helseplattformen. 

 • 02.01.2019
  Nytt hovedtelefonnummer til St. Olavs hospital

  Fra 1. januar 2019 er de gamle femsifrede numrene til sentralbordet og kundesenteret på St. Olavs hospital erstattet med nye åttesifrede numre.

Se alle nyhetene
Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.