2019

 • 30.12.2019
  Bekjemper meslingutbrudd på Samoa

  Seks St. Olav-ansatte har som en del av et internasjonalt Emergency Medical Team (EMT) tilbragt hele desember og julehøytiden på stillehavsøya Samoa. Nå deler de sine opplevelser gjennom videohilsen og reisebrev!

 • 20.12.2019
  Priser til årets publikasjon og beste forbedringsprosjekt

  Tradisjonen tro ble siste fredagsforelesning før jul brukt til å ønske god jul og gjøre stas på ansatte. St. Olav-direktør Grethe Aasved delte ut priser og takket for året som har gått før hun satte seg ned ved pianoet for å spille opp til...

 • 18.12.2019
  Forbedringsprogrammet videreføres

  Tjenesteinnovasjon, sykehusinfeksjoner, brukererfaringer og varekostnader fortsetter som satsingsområder i 2020. – Det er stort engasjement rundt Forbedringsprogrammet, og vi ser allerede gode resultater for pasientbehandlingen. Det blir vi...

 • 18.12.2019
  17 innovasjonsprosjekter får støtte

  17 innovasjonsprosjekter ved St. Olavs hospital får til sammen 12,75 millioner kroner i innovasjonsmidler for 2019. 

 • 16.12.2019
  Vi har nådd målet!

  For første gang i historien har St. Olavs hospital nådd målet om å vaksinere over 75 % av ansatte. – En formidabel innsats av alle ansatte og vaksinatører, sier administrerende direktør Grethe Aasved. 

 • 11.12.2019
  Møter kritikk med tiltak

  Bedre kapasitet og rutiner er svaret når Fylkesmannen i Trøndelag kritiserer sykehuset i forbindelse med et nasjonalt tilsyn. Tilsynet omhandler pasienter som må flyttes til andre sengeposter enn der de hører hjemme på grunn av plassmangel.

 • 09.12.2019
  St. Olav åpner fødestue

  St. Olavs hospital gjør som andre store sykehus i landet, og åpner fødestue for friske kvinner med forventet normal fødsel. Tilbudet vil gjelde for rundt 20 prosent av fødende. 

 • 06.12.2019
  Vil ha mer forskning på bønders helse

  Prosjektet «Unge bønder og psykisk helse» ble nominert til Helseprisen 2019. Nå vil Ruralis-forsker Brit Logstein koordinere forskning på alle aspekter ved bønders helse, gjennom Nasjonalt fagkompetansesenter for landsbrukshelse.

 • 05.12.2019
  Overgrepsenheten er 30 år

  Mer enn 100 voksne og 200 barn oppsøker Overgrepsenheten på St. Olavs hospital årlig. I år markerer enheten 30 år med omsorg for en spesielt sårbar pasientgruppe. 

 • 02.12.2019
  Morten Troøyen (53) blir sjef for bildediagnostikken i Trøndelag

  St. Olavs hospital og Helse Nord-Trøndelag har nå ansatt leder for den nye, felles klinikken for bildediagnostikk. Den nye klinikksjefen er i dag avdelingssjef i radiologi i Trondheim.

 • 02.12.2019
  Fører ekspertene sammen for en bedre helsetjeneste

  To sammensatte grupper med klinikere og forskere fra helseforetak, universiteter og høgskoler i Midt-Norge skal nå jobbe på tvers av sektorene med konkrete mål for å bedre helsetjenestene innen sine fagfelt. De nyopprettede Clinical Academi...

 • 27.11.2019
  Utreder Helse Trøndelag

  Helse Midt-Norge vil vurdere ett foretak i Trøndelag. – Tilbudet til pasientene må være det førende grunnlaget i denne vurderingen, sier sykehusdirektør Grethe Aasved. – Det er jo dem vi er til for.

 • 05.11.2019
  Kardiologisk spisskompetanse i front i akuttmottaket

  Brystsmerter kan oppstå ved en rekke tilstander. For noen av disse tilstandene er det svært viktig å komme tidlig til behandling.

 • 01.11.2019
  Charlotte blir hele Norges bamselege

  Hele Norges bamselege bor i Trondheim og jobber ved St. Olavs hospital. 1.november kommer Bamselegen på NRK 1 og NRK Super. Bamselegen er et læringsprogram for barn mellom 2-6 år. Serien på åtte episoder handler om den fantastiske kroppen o...

 • 28.10.2019
  Myter om influensavaksinen

  Stemmer det at du får sterkere immunforsvar av å gjennomgå en influensa? Eller at du blir syk av å ta influensavaksinen? Smittevernoverlege Andreas Radtke gir deg svarene. 

 • 16.10.2019
  Johan Fredrik Skomsvoll konstitueres som samhandlingsdirektør

  Johan Fredrik Skomsvoll konstitueres som samhandlingsdirektør og fagdirektør for psykisk helsevern og rus. Det skjer etter at Tor Åm blir fungerende sykehusdirektør i Helse Nord-Trøndelag. Skomsvoll tar over fra 21. oktober 2019.

 • 16.10.2019
  Nye samarbeidsrutiner mellom fastleger og sykehusleger på St.Olavs på plass

  Det har i lengre tid vært behov for å klargjøre arbeid og ansvarsoppgaver mellom fastleger og sykehusleger ved  St. Olavs hospital for å sikre lik praksis innen medisinsk behandling. Nå er nye kjøreregler på plass og man håper retningslinje...

 • 07.10.2019
  Rekordlavt antall infeksjoner på St. Olav

  Antallet infeksjoner som oppstår mens pasienter er innlagt på St. Olav er på et historisk lavt nivå i 2019.

 • 03.10.2019
  Gi tid i oktober

  Verdensdagen for psykisk helse er en internasjonal, årlig markering den 10. oktober. Målet er å bidra til økt kunnskap om hvordan man kan ta vare på sin psykiske helse. Tema for 2019 er «Gi tid». Årets kampanje har som mål å oppfordre oss a...

 • 30.09.2019
  Nå starter byggingen av sikkerhetsbygget

  Brøset blir historie når sikkerhetspsykiatrien flytter inn i nye lokaler på Østmarka i 2022. ­­– Endelig får de mest sårbare pasientene våre et bygg som legger til rette for god behandling, sier administrerende direktør Grethe Aasved, som s...

 • 27.09.2019
  Møtes i riktig retning

  I uke 38 ble de første retningsmøtene i arbeidet med Helseplattformen holdt. Til sammen skal det i høst holdes 271 slike møter for å sikre at den nye pasientjournalløsningen planlegges og settes opp riktig i samarbeid med leverandøren.

 • 24.09.2019
  Leder for felles bildediagnostikk i Trøndelag

  St. Olavs hospital og Helse Nord-Trøndelag har nå lyst ut stillingen som klinikkleder for den nye, felles klinikken for bildediagnostikk. Den nye klinikken realiseres 1. januar 2020 og sammenslåingen er et resultat av en grundig prosess i d...

 • 24.09.2019
  Forskning på PVK bærer trønderske frukter

  En trøndersk trio bestående av St. Olavs hospital, Sykehuset Levanger og NTNU har slått seg sammen for å bedre pasientsikkerheten knyttet til perifert venekateter.

 • 20.09.2019
  – Et steg nærmere visjonen om fremragende behandling

  Styret ved St. Olavs hospital åpnet den nye Medisin- og lunge overvåkning (MLO) 20. september 2019. Den nye overvåkninga vil avlaste Hovedintensiven og sengepostene, og vil dermed sørge for bedre pasientflyt og behandling, mener styreleder Anne Breiby. 

 • 12.09.2019
  Se video fra høyrisikosmitteøvelsen

  Denne uka har St. Olavs hospital sammen med OUS øvd i full skala på mottak, isolering og transport av høyrisikosmittepasient. Få et innblikk i hvordan dette foregår!

 • 10.09.2019
  Mer penger til NorCRIN

  Forskningsrådet har tildelt det nasjonale nettverket NorCRIN (Norwegian Clinical Research Infrastructure Network) midler til å utvikle arbeidet med kliniske studier. NorCRIN består av alle de seks universitetssykehusene i Norge og Sekretari...

 • 09.09.2019
  Får innovasjonsmidler til å utvikle helsehjelp på nye måter

  I hard konkurranse med andre innovasjonsprosjekter i Norge er St. Olavs hospital sammen med Helse Midt-Norge RHF, Helse Nord-Trøndelag HF og Helse Møre og Romsdal HF tildelt midler fra StimuLab. Pengene skal brukes til å se på hvordan medis...

 • 05.09.2019
  – Her skal fremtidens journal skapes

  IKT-brakka ble offisielt åpnet i dag, 05. september. – I disse lokalene skal klinikere og andre fagmiljø gi sine bidrag til at Helseplattformen blir best mulig tilpasset forholdene på St. Olavs hospital, sier administrerende direktør Grethe Aasved. 

 • 05.09.2019
  Gastrokirurgen tar grep for akuttpasientene

  Mandag 9. september åpnes en helt ny akuttenhet på Kirurgisk klinikk, den første av sitt slag i Norge. Mer kompetanse rettet mot akutt syke kirurgiske pasienter vil øke pasientsikkerheten og bidra til at flere får behandling på riktig nivå.

 • 03.09.2019
  Lettposten åpner igjen

  Etter å ha vært feriestengt i sommer, åpner nå lettposten på pasienthotellet igjen og er klar for å ta imot nye pasienter og pårørende. 

 • 03.09.2019
  #sjekkdeg 2019

  Er det lenge siden sist du var til gynekologen og tok livmorhalsprøve? I så fall oppfordrer vi deg til å bestille time. Det er en billig investering. Ta livmorhalsprøve, unngå livmorhalskreft!

 • 02.09.2019
  VALG 2019: Forhåndsstemming på St. Olavs hospital

  Her er info om hvordan ansatte og pasienter kan forhåndsstemme på sykehusområdet i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget.

 • 21.08.2019
  Avspark for innføringsprosjektet

  I dag markeres starten på Helseplattformens innføringsprosjekt. Over 400 personer skal jobbe for å få en smidig oppstart av den nye elektroniske journalløsningen i Midt-Norge.

 • 20.08.2019
  Er du bipolar? Styr unna hasj!

  Mange mennesker med bipolare lidelser selvmedisinerer seg med cannabis. Forskning viser at rusmiddelet bare gjør dem sykere.

 • 16.08.2019
  Slik blir din fremtidige journal

  Har du opplevd at du må gjenfortelle sykdomshistorien din til ulike behandlere i helsesektoren? Dette slipper du når vi innfører Helseplattformen i 2021.

 • 15.08.2019
  Første spesialist i akutt- og mottaksmedisin

  Med en nyopprettet spesialistutdanning i bagasjen skal Lars Petter Bache-Wiig Bjørnsen nå stå i front for legene i akuttmottaket når de akutte syke pasientene kommer inn.

 • 13.08.2019
  Mottok Kongens fortjenstmedalje

  Professor og overlege Marit Sæbø Indredavik er tildelt Kongens fortjenstmedalje for sin innsats for barn og unge med psykiske lidelser.

 • 08.07.2019
  Smarte P-anlegg innføres på St. Olav

  Mandag 8. juli 2019 fjernes bommene fra parkeringshuset på St. Olavs hospital på Øya, og registreringen av inn- og utkjøring skal skje automatisk ved betaling i app eller på nett.

 • 28.06.2019
  Vil trene på virtuelle utagerende pasienter

  Divisjon psykisk helsevern vil utvikle en løsning som gjør at helsepersonell kan øve på farlige situasjoner virtuelt. Innovasjon Norge har innvilget 10 millioner kroner til formålet. 

 • 27.06.2019
  Lettposten på pasienthotellet fortsetter

  Styret ved St. Olavs hospital har vedtatt at lettposten på pasienthotellet får fortsette. Lettposten kan vise til høy pasienttilfredshet og godt belegg.

 • 13.06.2019
  Kari Risnes skal lede Regional enhet for klinisk forskningsstøtte

  Den nye lederen ved Regional enhet for forskningsstøtte for kliniske studier, Clinical trial unit (CTU) er overlege i pediatri ved St. Olavs hospital og førsteamanuensis ved Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM). Hun tiltrer sti...

 • 11.06.2019
  Opptrapping av streik: Ytterligere 35 personer fra LO og YS er tatt ut i streik fra 11. juni 2019.

  Totalt antall streikende fra og med 11. juni er 121 personer. 

 • 29.05.2019
  Streik ved St. Olavs hospital fra onsdag 29. mai 2019

  Til sammen 86 personer fra LO og YS er tatt ut i streik fra arbeidstidens begynnelse onsdag 29. mai 2019.

 • 28.05.2019
  – Ga meg trygghet til å tenke på å få barn

  Sist uke ble pasient nummer 1000 inkludert i det landsdekkende kvalitetsregisteret for svangerskap og revmatiske sykdommer, RevNatus. Oppfølgingen og resultater fra registeret har hjulpet mange som trodde sykdommen ville hindre dem i å gjen...

 • 23.05.2019
  – Vil sette standarden for fremtidig behandling

  En stor studie fra NTNU og St. Olavs hospital viser at bruk av diabetesmedisinen metformin nesten halverer risikoen for senabort og for tidlig fødsel hos gravide kvinner med polycystisk ovariesyndrom (PCOS).

 • 22.05.2019
  – Dropp solarium

  I anledning hudkreftdagen 22. mai gir vår hudlege Ellen Bjørge deg sine tre beste tips for å minske risikoen for hudkreft. Se video!

 • 22.05.2019
  Samler krefter på tvers av miljøer for å løse utfordringer i helsetjenesten

  Med Clinical Academic Groups (CAG) skal ny forskningsbasert kunnskap raskere kunne overføres til klinisk praksis – og dermed enda raskere ha effekt for pasienter og befolkning. De første tildelingene utlyses i juni.

 • 22.05.2019
  Slik skal pasientene slippe å vente mange timer i akuttmottaket

  Ny akuttpoliklinikk og 10 ekstra korttids observasjonssenger skal bidra til bedre intern logistikk og bedre pasientflyt i akuttmottaket.

 • 21.05.2019
  Halvard Kjelås ny leder i Brukerutvalget

  Styret oppnevnte 21. mai Halvard Kjelås som ny leder i Brukerutvalget. Han erstatter Lise Connelli.

 • 20.05.2019
  HAI-fritt sykehus

  Har du lagt merke til at det har dukket opp haier på sykehuset? De ekle skapningene hører ikke hjemme på St. Olav. Bli med og bekjemp HAI!

Nyhetsarkiv
Fant du det du lette etter?