2017

 • 26.04.2018
  – En forklaring, ikke en unnskyldning

  Hvordan er det egentlig å leve med Asperger? Og hvordan skal pårørende forholde seg til en person som sliter i sosiale settinger og kan få sterke reaksjoner på de minste uforutsette hendelser? I fem år har Dora Oline Eriksrud (23) stilt opp...

 • 13.03.2018
  – Økt kunnskap om delirium er sårt tiltrengt

  Onsdag 14. mars arrangeres «World Delirium Awareness Day» på initiativ fra organisasjonene for deliriumforskning i Europa, Nord-Amerika og Australia. På St. Olav markeres dagen blant annet med stands og undersøkelse i akuttmottaket.

 • 02.02.2018
  Den gode død

  Verdien av å begrense livsforlengende behandling i bestemte situasjoner står sterkt på avdelingene ved St. Olavs hospital. Å leve best mulig, er viktigere enn å leve lengst mulig. Det var gjennomgangstonen under seminaret om overbehandling...

 • 29.01.2018
  Vi søker ny sykehusdirektør!

  St. Olavs hospital søker en synlig, samlende og resultatorientert administrerende direktør som skal videreføre arbeidet med å videreutvikle St. Olavs hospital som landets mest veldrevne sykehus.

 • 25.01.2018
  Vil ha mer dialog rundt overbehandling

  Mange helsearbeidere sitter med følelsen av at tilsynelatende nytteløs behandling fortsetter i lang tid uten at behandlingsteamet, pasienten og de pårørende har diskutert veien videre. Kommer man til et tidspunkt der man bør stoppe opp?

 • 19.12.2017
  Stikk innom julemessa på Vardesenteret

  Den frivillige gruppen Ull & Omtanke har for tredje året på rad samlet inn kunst og håndverksprodukter til julemessa på Vardesenteret, St. Olav. Kanskje finner du noen julegaver?

 • 19.12.2017
  Løfter frem psykisk helse

  Fremragende behandling i psykisk helsevern blir nytt satsingsområde i sykehusets Forbedringsprogram. – Med nye bygg har vi en helt unik mulighet til å forme fremtidas helsetilbud til disse pasientene, sier styreleder Anne Breiby.

 • 19.12.2017
  Ruster opp Orkdal

  Styret vedtok i dag en investering på om lag 50 millioner kroner på St. Olavs hospitals avdeling i Orkdal. – Dette kommer som en følge av at sykehuset og kommunene slår sammen legevakt, akuttmottak og observasjonspost, sier administrerende...

 • 18.12.2017
  Rune Wiseth konstituert som sykehusdirektør

  Styret ved St. Olavs hospital konstituerte i dag klinikksjef Rune Wiseth som administrerende direktør fra 1. januar 2018.

 • 15.12.2017
  Disse har utmerket seg i år

  Dyktige ansatte ved St. Olavs hospital fikk velfortjent heder da prisene for årets publikasjon, årets arbeidsmiljø og årets forbedringsprosjekt ble delt ut av sykehusdirektør Nils Kvernmo fredag morgen.

 • 15.12.2017
  Siste vakt

  Etter snart 12 år i topplederposisjon på St. Olav, går direktør Nils Kvernmo nå på sin siste vakt.– Det har vært en lang og spennende reise, sier direktøren som har bedt om å få gå av ved nyttår.

 • 13.12.2017
  Slipper å ta turen inn til sykehuset

  Det er lett å forstå at det er slitsomt for barn med kreft stadig å besøke sykehuset for oppfølging. Derfor er Avansert hjemmesykehus for barn nå opprettet ved St. Olavs hospital, foreløpig som et prøveprosjekt frem til mai 2018.

 • 12.12.2017
  Her er Årets sykepleier!

  –Ann-Elise er en høyt verdsatt kollega, og deler rikelig av sin erfaring og kunnskap med andre. Hun møter både pasienter og kollegaer med respekt, og er en veldig verdig vinner av prisen Årets sykepleier, skryter kollegaene ved avdeling for...

 • 07.12.2017
  Atrieflimmerskolen skal bidra til tryggere pasienter

  –Med atrieflimmer følger mye angst og usikkerhet. I alle fall har det gjort det for meg, forteller Ruth Kobberød. Ruth er en av åtte personer som onsdag denne uken fikk være med på den aller første undervisningsdagen på Atrieflimmerskolen v...

 • 05.12.2017
  Plussprisen til St. Olav-sykepleier

  Ingrid Slørdal ble tildelt Plussprisen i 2017 for sitt arbeid med å sikre god ivaretakelse av HIV-positive.

 • 01.12.2017
  Nytt brukerutvalg ved St. Olavs hospital

  I styremøtet torsdag 30. november, ble det oppnevnt nytt brukerutvalg for 2018-2019.

 • 28.11.2017
  – Barna våre er et felles samfunnsoppdrag

  Rundt 300 deltok på den regionale Barn som pårørende-konferansen mandag denne uken. – Målet er å forebygge sykdomsutvikling blant våre barn og unge, og gi barn det beste utgangspunktet for en god helse, sa assisterende fagdirekter Kristian...

 • 24.11.2017
  To St. Olav-prosjekter får støtte

  Henrik Døllner og Henrik Hjorth-Hansen tildelt midler fra Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning.

 • 21.11.2017
  Traumesatsing har gitt resultater

  Ved Regional enhet for traumebehandlings poliklinikk har opp mot 70 prosent av pasientene opplevd å bli friske eller hatt klar bedring.

 • 20.11.2017
  – Vi ønsker gode innspill

  På oppdrag fra Helse Midt-Norge utarbeider St. Olavs hospital en egen utviklingsplan med perspektiv mot 2035. Planen skal ferdigstilles før 1. mars 2018 og et utkast er nå til høring. Der kan ansatte, pasienter, brukere, kommuner og andre i...

 • 16.11.2017
  Vi trenger pencillin - også i fremtiden

  Hvert år den 18. november markeres Antibiotikadagen verden over, og i et globalt perspektiv er det helt sentralt å ha fokus på dagens forbruk av antibiotika for å holde liv i pencillinet. 

 • 13.11.2017
  Den internasjonale patologidagen 2017

  Mange forbinder patologi med obduksjon. Men er det bare det en patolog holder på med?

 • 07.11.2017
  - Fremragende behandling forutsetter et fremragende arbeidsmiljø

  – Vi tror den virker, sier klinikksjef Arne Solberg med et smil om den nye lineærakseleratoren på Avdeling stråleterapi ved Kreftklinikken. 

 • 07.11.2017
  Gir håp om et levelig liv med Tourettes

  Gjennom ti år med eget Lærings- og mestringssenter ved BUP-klinikk på St. Olavs hospital har stjørdalingen Craig Furunes (26) vært blant de fremste ressursene i kursene for pårørende til barn og unge med Tourettes syndrom.

 • 01.11.2017
  Slagenheten fyller 25 år

  Et forskningsprosjekt gjorde at Slagenheten ble opprettet i 1992. Jubileumsenheten var først i verden med å dokumentere at slagenhetsbehandling redder liv. 

 • 26.10.2017
  – Stor dag i St. Olavs historie

  Det har tatt tid, men endelig var gledens dag her. Det nye akuttpsykiatriske bygget på Østmarka ble offisielt åpnet 26. oktober 2017.

 • 25.10.2017
  Årets akuttsykepleier 2017 fra St. Olav

  – Han har en helt unik evne til å motivere oss andre til å lære mer, skryter kollegene i akuttmottaket på Orkdal. Vi gratulerer!  

 • 24.10.2017
  – Gir mulighet til å se ønskene visuelt

  Fra tirsdag 31. oktober til og med fredag 3. november har ansatte og andre muligheten til å se Helseplattformen i plakatutstilling. Her er ønskene og kravene til den nye løsningen presentert gjennom pasientforløp og fagemner.

 • 23.10.2017
  Den internasjonale ryggmargsskadeundersøkelsen

  Den internasjonale ryggmargsskadeundersøkelsen – Norge, inngår i en studie som i dag inkluderer 28 land fra alle verdensdeler.

 • 17.10.2017
  En helsetjeneste for alle

  Marianne Eidem Fostervold jobber for at alle pasienter og brukere av St. Olav mottar og oppfatter sykehusets helsetjenester på en likeverdig måte.

 • 12.10.2017
  Start dagen med litt hjerte-lunge-redning!

  Mandag 16. oktober er det hjertestarterdagen, en egen dag i året hvor instruktører tilbyr sin kompetanse gratis. Dette er hva som skjer på St. Olav denne dagen.

 • 10.10.2017
  Åpen dag i det nye akuttbygget på Østmarka

  Snart åpner et flunkende nytt bygg i akuttpsykiatri på Østmarka. Tirsdag 17. oktober har du muligheten til en omvisning i et moderne psykiatribygg som til vanlig er lukket for andre enn pasienter og ansatte. Velkommen til åpen dag.

 • 09.10.2017
  Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober

  Hvert år 10. oktober markeres verdensdagen for psykisk helse. I år er temaet «Noe å glede seg over».

 • 28.09.2017
  Utvidet åpningstid for akutteam i psykisk helsevern

  Etter mange års ventetid startet Ambulant akutteam i psykisk helsevern (AAT) fra 25. september opp med kveldsåpent for å bistå til vurderinger som gir best mulig helsehjelp i den tidlige fasen.

 • 26.09.2017
  Se syklotronen bli heiset ned i hvelvet

  VIDEO: En særdeles viktig brikke er nå på plass inne i det nye PET-senteret ved St. Olavs hospital. Mandag 25. september ble en merkedag for både ansatte og pasienter.

 • 25.09.2017
  Den tomme bilstolen

  Hvordan skal vi ta farvel med livet som ikke fikk starte før det var over?

 • 22.09.2017
  Alle slagpasienter samles på Øya

  Behandling av slagpasienter ved St. Olavs hospital har lenge foregått både på Øya og ved Orkdal sjukehus. Fra 1. september behandles alle pasientene på Øya i Trondheim.

 • 18.09.2017
  – Må sette seg inn i pasientens situasjon

  Som en del av det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet, arrangerer St. Olav kampanjeuken «Bare spør» i uke 38. Det skal være synlig for både ansatte, pasienter og pårørende.

 • 15.09.2017
  St. Olav har overtatt det nye akuttbygget på Østmarka

  Ved utgangen av 2015 ble arbeidet med nytt akuttbygg på Østmarka påbegynt. Fredag 15. september 2017 ble det flunkende nye bygget overrakt St. Olav fra Sykehusbygg.

 • 12.09.2017
  Bli med å teste ut mobilbasert behandlingsprogram mot migrene

  Vi søker er ungdom i alderen 12-18 år som sliter med episodisk hodepine og er interessert i smarttelefoner og/eller mobil teknologi.

 • 08.09.2017
  Helsedebatt og valg

  BLOGG: Demokrati er ikke bare en rettighet, det er også en plikt. Derfor er begrepet borgerplikt et godt begrep når det handler om deltakelse i valg. Jeg ber alle medarbeidere på St. Olavs hospital bruke stemmeretten på mandag.

 • 06.09.2017
  Vil bygge felles lederkultur

  På lederkursene «Synlig og ansvarlig ledelse» tas også fagansvarlige og forløpsansvarlige med, for å fokusere mer på hvordan vi kan jobbe sammen på tvers av klinikk og avdeling.

 • 31.08.2017
  Til tross for dårlig hørsel kan korsang være bra for eldre

  Å synge i kor kan være positivt for eldres trivsel og mestringsfølelse, selv om man hører dårlig.

 • 31.08.2017
  Innovasjonsmidler for 2017 tildelt

  18 innovasjonsprosjekter i Helse Midet-Norge har fått innovasjonsmidler for 2017. 14 av disse er St. Olavs-prosjekter. Totalt 13,5 millioner kroner er tildelt. Det kom inn 48 søknader om finansiering av innovasjonsprosjekter i helseforetakene i regionen.

 • 31.08.2017
  Trenger friske testpersoner til forskningsprosjekt

  St. Olavs hospital fortsetter forskningsprosjektet på infeksiøs diaré, og vi etterlyser nå friske testpersoner for å sammenligne.

 • 21.08.2017
  Kan luktetrening påvirke luktesansen?

  Avdeling for øre-nese-hals ved St. Olavs hospital og Institutt for Nevromedisin ved NTNU søker etter friske personer med normal luktesans til et forskningsprosjekt.

 • 17.08.2017
  Blodprøve måler effekt av benmargskreftbehandling

  Ny metode kan smertefritt avdekke hvilken effekt en behandling har for pasienter med benmargskreft. Kliniske studier har gitt flere gjennombrudd for denne kreftformen.

 • 16.08.2017
  – Bruk deres friske blikk

  Budskapet var klart da 800 nye studenter ble immatrikulert ved Fakultet for medisin og helsevitenskap på Kunnskapsplassen onsdag: Gi beskjed om dere er misfornøyde med noe, og vær sosiale!

 • 08.08.2017
  Ønsker normal- og overvektige deltakere til ny studie

  Vil du vite mer om hvordan kroppen din fungerer? Vi skal undersøke hvordan kroppsmasseindeks (Body Mass Index) påvirker appetitt og metabolisme hos voksne mennesker. Sjekk kriteriene for deltakelse her.

 • 20.07.2017
  Stanset sykkeltyven på direkten

  – Jeg anså sykkelen som tapt, sier Arne Byrkjeflot om da den nye elsykkelen hans ble stjålet på Øya sist helg. Men sykkeltyven kom seg ikke ut av sykehusområdet med fangsten sin.

Fant du det du lette etter?