HelsaMi

Vi trenger sykepleiere i sommer!

Kabalen for sommeren 2016 skal legges, og nå kan du som sykepleier søke på sommervikariat på St. Olavs Hospital.


 
Flere avdelinger trenger din arbeidskraft i sommermånedene. St. Olav har virksomhet både i Trondheim og Orkdal innen somatikk og psykisk helsevern, så her er det muligheter for å få erfaring innen mange ulike fagfelt. Som sommervikar får du introduksjonskurs og opplæring tilpasset aktuell avdeling.

Vi vil gjerne ha både spesialsykepleiere, sykepleiere og vernepleiere!​

SØK HER