HelsaMi

Starter nettbehandling mot søvnproblemer

Forskere fra St. Olav og NTNU skal i samarbeid med Folkehelseinstituttet starte verdens største nettbaserte studie av søvnproblemer. – Vi håper dette kan gi svar på en rekke ubesvarte spørsmål om en av vår tids store helseutfordringer, sier søvnforsker Håvard Kallestad.

– Jeg gjorde nylig et søk i reseptregistret og ser at 420 000 nordmenn får sovemidler på resept. Det er åtte prosent av befolkningen og bare i Midt-Norge går 50 000 personer på medisiner mot søvnvansker, sier Håvard Kallestad (bildet).

Lanserer nettbasert selvhjelpsbehandling

Håvard_Kallestad_01_320.jpg​– Medisiner kan hjelpe mange, men de mangler ofte langtidseffekten og det er fare for både bivirkninger og avhengighet. Det er godt dokumentert at kognitiv atferdsterapi er det mest effektive behandlingen mot kroniske søvnvansker, både på kort og lang sikt, i følge Kallestad.
– Problemet er at denne behandlingen ikke er tilgjengelig for mange med søvnvansker.

Fredag 26. februar lanseres et nytt prosjekt for selvhjelpsbehandling over internett, målet er å inkludere opp mot 1500 personer i Nord-Trøndelag i studien, som dermed vil bli verdens største av slitt slag. Samarbeid med HUNT er også viktig, det gir mange gode bakgrunnsdata for forskerne.

– Selvhjelpsbehandling over internett har vist seg å være et effektivt hjelpemiddel for å gjøre kognitiv atferdsterapi mer tilgjengelig for flere, og et slik web-basert behandlingsprogram mot insomni har nylig vist svært lovende resultater, forklarer Kallestad.

Seks til åtte ukers behandling

Nettbasert behandling kan være mye mer interaktiv enn tidligere selvhjelpsbøker. Deltakerne vil legge inn søvndagbøker som beskriver søvnmønsteret deres og endringene underveis i behandlingen. Deltakerne få tilpassete og konkrete forslag om endringer av vaner og tankemønstre basert på informasjonen de legger inn. Behandlingen varer i fra seks til åtte og underveis får pasientene tilgang til historier fra pasienter som gjennomgår behandlingen og ekspertkunnskap om søvn gjennom lyd, video og tekst.

Prosjektet vil rekruttere deltagere fra Nord-Trøndelag og tilby dem den nettbaserte behandlingen. Deltakerne vil deretter bli fulgt opp i to år etter endt behandling, samt i den kommende HUNT4-undersøkelsen (2017-2019). Studien er en randomisert behandlingsstudie, det vil si at deltakere ved loddtrekning enten blir tilbudt den nettbaserte kognitive atferdsterapien eller en nettside med råd for å få bedre søvn.

– Vi vil også undersøke effekten behandlingen har på arbeidsevne og sykemeldinger. Dette gir oss mulighet til å undersøke behandlingseffekt på mange ulike områder som søvn, livskvalitet, helsetilstand og arbeidsevne, sier Håvard Kallestad.

– Dersom studien viser positive resultater vil vi kunne tilby en ny lavterskel-behandling til en stor pasientgruppe, uten venteliste, også i områder som er langt unna ekspertise.

Potensielle deltagere i studien fra Nord-Trøndelag kan se om de er aktuelle på www.sovnmestering.no​.