HelsaMi

Når kan politiet be om bistand fra helsetjenesten?

For helsetjenesten er hovedregelen at verken bil-, båt- eller luftambulanse skal transportere polititjenestemenn. Dette ut fra en vurdering av at det er viktig med et klart skille mellom politiet og helsetjenestens samfunnsoppdrag. Det er unntak fra dette prinsippet som nå klargjøres.

- Erfaringer fra faktiske hendelser de senere år har vist at det er behov for å avklare når politiet kan be om å bruke helsetjenestens ambulanseressurser, forteller Bjørn Jamtli, seniorrådgiver i Helsedirektoratet.

I et felles rundskriv fra Helsedirektoratet og Politidirektoratet beskrives det i hvilke situasjoner politiet kan be om bistand fra helsetjenesten, og hvem de skal kontakte for transport av polititjenestemenn i ambulansefartøy for å løse politioppdrag. Rundskrivet beskriver også hvem som har beslutningsmyndighet til å frigi ambulanseressurser og hvor politiet skal henvende seg om slike oppdrag.

– En klargjøring av regler og rutiner felles for politi og helse på dette området vil gjøre det enklere for personell å ta beslutninger samtidig som forsinkelser unngås.

Politiets bruk av ambulanseressurser. Rundskriv 24.8.2016

 Nyhetssak Helsedirektoratet