2016

 • 21.12.2016
  Artroseskolen satser på bedre informasjon til pasienter

  -Målet er at alle pasienter som blir henvist til ortopedspesialist på St. Olavs Hospital skal gjennomgå undervisningen i artroseskolen. På litt sikt er målet at fastlegen henviser direkte til undervisningen før ev. henvisning til ortoped, f...

 • 16.12.2016
  Budsjett 2017 vedtatt

  Styret ved St. Olavs Hospital vedtok i dag et stramt budsjett for 2017. – Nå blir det viktig å fortsette med alt det bra forbedringsarbeidet som skjer. Det skal hjelpe oss å nå mål, sier styreleder Anne Breiby.

 • 16.12.2016
  Prisdryss ved årets slutt

  St. Olavs-direktør Nils Kvernmo brukte årets siste fredagsforelesning til å dele ut priser både for årets publikasjon, årets arbeidsmiljø og årets forbedringsprosjekt. Vinnerne ble hedret med pengepremier, rosende ord og ruvende applaus.

 • 16.12.2016
  Styrker kompetansen i akuttmottaket

  St. Olavs Hospital forsterker legekompetansen i front, og setter i verk nye tiltak for å sikre en god og forsvarlig akuttbehandling. – Tiltakene er helt nødvendige for å håndtere en stor økning i antall pasienter og sikre at vi gir trygg og...

 • 09.12.2016
  Viktige tiltak mot antibiotika-resistens

  Antibiotika-teamet ved St. Olavs Hospital presenterte fredag sin plan for å hindre overforbruk og feilbruk av antibiotika ved sykehuset. – Det er en nasjonal målsetting at bruken skal ned med 30 prosent fra 2012 til 2020, sier direktør Nils Kvernmo.

 • 06.12.2016
  Debatt om fremragende behandling

  BLOGG: Er vår praksis med behandling av hoftebrudd, hjerneslag og antibiotikabruk i tråd med ambisjonen om fremragende behandling?

 • 30.11.2016
  Verdens aids-dag 1. desember

  Aids-dagen er solidaritetsdagen for verdens 36 millioner hiv-positive og aids-syke. Den aller største reduksjonen i antall hiv-smittede har funnet sted blant barn. Fra 2001 til 2014 ble hele 58 prosent færre barn smittet. Dette er hovedsakl...

 • 30.11.2016
  Gangbru stenges midlertidig

  Det legges opp til alternativ pasienttransport mellom Øya Helsehus og St. Olavs Hospital de to neste ukene på grunn av byggearbeid.

 • 29.11.2016
  Viktige tall for trygg og god behandling

  Onsdag 30. november er St. Olavs Hospital for første gang vertskap for et regionalt seminar om medisinske kvalitetsregistre. Der skal blant annet St. Olavs-overlege Arne Kristian Myhre presentere tall fra de ni første månedene med eget regi...

 • 25.11.2016
  – Tidskapselen markerer et vendepunkt i psykiatrihistorien

  Denne uka ble deler av fortida låst inne og «begravd» på Østmarka for å markere at vi nå går inn i en ny tid med et nytt, moderne og samlende akuttbygg for psykiatrien.

 • 22.11.2016
  Den europeiske testuka for HIV og hepatitter

  Under den europeiske HIV- og hepatitt-testuka  fra 18. til fredag 25. november 2016 kan du bestille time direkte og teste deg på St. Olav. Du trenger ikke henvisning. Drop in 23. og 24. november 2016 kl 15 - 18.

 • 17.11.2016
  Verdens antibiotikadag 18. november

  Verden står overfor en stor utfordring idet stadig flere bakterier blir motstandsdyktige mot antibiotika. I de kommende ukene vil flere tiltak implementeres også i klinikkene ved St. Olavs Hospital.

 • 15.11.2016
  – Kan ha stor overføringsverdi

  Ved regional sikkerhetsavdeling på Brøset er det lagt ned et stort arbeid for å samle den «tause» og erfaringsbaserte kunnskapen som finnes om forebygging og håndtering av voldsrisiko i avdelinga. Nå sitter de med en ferdig manual full av f...

 • 14.11.2016
  Antall personer med diabetes øker

  Tall som presenteres på verdendagen for diabetes 14. november viser at 7.8 prosent av norske menn har diabetes, mens tilsvarende for kvinner er 5.5. Nitti prosent av de som har diabetes i verden har type 2.

 • 09.11.2016
  Vil du trene luktesansen din?

  Øre-nese-hals-avdelingen ved St. Olavs Hospital og Institutt for Nevromedisin ved NTNU søker etter friske personer med normal luktesans til et forskningsprosjekt.

 • 08.11.2016
  Kreftsykdom i et kulturelt perspektiv

  Kreft er den mest fryktede sykdommen i Palestina. Ordet cancer unngås, og sannheten holdes skjult for pasienten.

 • 04.11.2016
  Skyldes fødselsboomen om sommeren kun barnehageopptaket?

  Er du en av de stadig færre som skal føde nå i «lavsesongen», altså i november og desember? Da trenger medisinstudentene Helene Heggheim og Trine Jonhaugen din hjelp.

 • 02.11.2016
  Magasinet Helse tilgjengelig på nett

  Du kan nå lese Magasinet Helse i PDF-utgave. Magasinet er produsert av Helse Midt-Norge RHF. 

 • 28.10.2016
  – Midt-Norge ligger helt i front nasjonalt

  Om det var en åpning, reåpning, feiring av nye lokaler var noe uklart, men Biobank1 høstet mange lovord fra både nært og fjernt under deres egen markering onsdag. Deriblant fra helsepolitisk talsmann fra Arbeiderpartiet, Torgeir Micaelsen.

 • 28.10.2016
  Vanskelig å prate, smile eller løfte armene? Ring 113!

  Har du mistanke om hjerneslag skal du ringe 113 med en gang. Kjenner du til symptomene kan du redde liv.

 • 25.10.2016
  Kanskje kommer kongen?

  Til sin egen store overraskelse, ble Arne Sunde mandag hedret med Kongens fortjenstmedalje. Denne får han blant annet for sin lange og gode tjeneste ved Fertilitetsseksjonen.

 • 25.10.2016
  Dette skjer i kroppen når du kutter røyken

  Røykeslutt reduserer risikoen for kreft og mange andre sykdommer, for eksempel hjertesykdommer og kols, forårsaket av røyking. Her kan du se hvilke helsegevinster du får kort tid etter røykeslutt.

 • 10.10.2016
  Fordi livet forandrer seg

  Verdensdagen for psykisk helse 2016 har som mål å øke bevisstheten rundt betydningen av endringer i livet og samfunnet, egen identitet og hvordan tilhørighet og meningsfulle aktiviteter kan bidra til bedre psykisk helse.

 • 10.10.2016
  Streik og mulige forsinkelser av prøvesvar

  I forbindelse med den pågående konflikten mellom Spekter og Akademikerne, er leger ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi tatt ut i streik fra mandag 10. oktober 2016. Pasienter og de som bestiller prøver må påregne mulige forsinkelser når...

 • 04.10.2016
  Opptrapping av streiken ved St. Olav fra mandag 10. oktober

  St. Olav har mottatt varsel om opptrapping av streiken. Ti nye medlemmer omfattes av uttaket som gjelder med virkning fra arbeidstidens begynnelse mandag 10. oktober 2016. Samtlige ti er leger.

 • 26.09.2016
  Konsekvenser av streiken ved St. Olavs Hospital

  Pr 11. oktober 2016 er det avlyst totalt 48 operasjoner inklusive dagkirurgi, 647 polikliniske konsultasjoner, 15 undersøkelser til bildediagnostikk (røntgen) og 6 ikke igangsatte behandlinger fertilitet. Det er 61 ansatte som er i streik.

 • 23.09.2016
  301 dager uten trykksår

  Økt bevissthet, forebyggende tiltak og enkle grep i arbeidshverdagen har gitt imponerende resultater for Avdeling for nyresykdommer ved St. Olavs Hospital.

 • 22.09.2016
  Streiken trappes opp

  St. Olavs Hospital har mottatt varsel om opptrapping av streiken fra og med arbeidstidens begynnelse tirsdag 27. september 2016 med én ansatt.

 • 19.09.2016
  Streiken trappes opp ytterligere

  St. Olavs Hospital har mottatt varsel om opptrapping av streiken fra og med arbeidstidens begynnelse fredag 23. september 2016 med fem ansatte.

 • 15.09.2016
  – Etterspurt verktøy for helsepersonell

  Kostverktøyet er designet slik at det er nyttig både for helsepersonell og for personer som har behandlingstrengende fedme. Verktøyet er utviklet ved St. Olavs Hospital og lanseres 15. september.

 • 12.09.2016
  St. Olavs Hospital har mottatt varsel om opptrapping av streiken

  Uttaket av ni ansatte ved St. Olavs Hospital gjelder med virkning fra arbeidstidens begynnelse fredag 16. september 2016. Samtlige ni er leger.

 • 09.09.2016
  Verdensdagen for selvmords-forebygging 10. september

  Selvmordsproblematikk er en konsekvens av flere livsbetingelser og rammer mennesker i alle aldre og berører alle sosiale grupper. Selvmordet har aldri en enkel forklaring.

 • 08.09.2016
  Streik ved St. Olavs Hospital fra fredag morgen

  Til sammen 38 ansatte fra Akademikerne tas ut i streik fra arbeidstidens begynnelse fredag 9. september 2016. Av disse er 28 leger. Pasienter møter opp til avtalte timer og behandlinger som vanlig.

 • 05.09.2016
  Verdens ryggmargsskadedag 5. september

  Den internasjonale ryggmargsskadeforeningen vil øke bevisstheten om forekomst og konsekvenser av en ryggmargsskade.

 • 01.09.2016
  Torturofre bør tilbys bedre behandling

  Hele 60 prosent av torturofre kan få et bedre hverdagsliv ved riktig behandling, 20 prosent kan bli helt friske. Det fremkommer i psykolog Joar Øveraas Halvorsen doktoravhandling. For dette arbeidet tildeles Halvorsen prisen «Årets doktorgr...

 • 31.08.2016
  Forenklet ordning for dekning av pasientreiser

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie har offentliggjort ny ordning for pasientreiser. Det blir mulig å søke elektronisk om dekning av reisekostnader og regelverket endres. 

 • 30.08.2016
  – Lever ikke lenger med dyre medikament-stenter

  Resultatene av verdens største stent-studie, som har vært ledet av overlege og professor Kaare Harald Bønaa ved klinikk for hjertemedisin ved St. Olavs Hospital, presenteres på den internasjonale hjertekongressen i Roma tirsdag 30. august....

 • 26.08.2016
  Søker kontrollpersoner til søvn- og migrenestudie

  Bor du i trondheimsområdet og ønsker å delta i studie på migrene og søvn? Vi trenger friske frivillige kvinner mellom 34 og 60 år uten migrene til studie som skal kartlegge om det er en sammenheng mellom for lite søvn og smerte.

 • 25.08.2016
  Når kan politiet be om bistand fra helsetjenesten?

  For helsetjenesten er hovedregelen at verken bil-, båt- eller luftambulanse skal transportere polititjenestemenn. Dette ut fra en vurdering av at det er viktig med et klart skille mellom politiet og helsetjenestens samfunnsoppdrag. Det er u...

 • 10.08.2016
  Gravide som trener kan slippe diabetes

  Trening i svangerskapet forebygger svangerskapsdiabetes hos gravide med fedme. Det er ikke mye som skal til.

 • 28.07.2016
  Slik hindrer du at stillesitting blir livsfarlig

   - Dersom du av en eller annen grunn, for eksempel på jobben, blir tvunget til å sitte stille en stor del av dagen, blir det enda mer viktig å være fysisk aktiv resten av dagen. Gjerne en time hver dag.

 • 26.07.2016
  Enklere å endre juridisk kjønn

  Fra 1. juli 2016 kan man selv bestemme hvilket juridisk kjønn som skal framgå av folkeregisteret og personnummeret.

 • 25.07.2016
  Hvordan går du frem for å få hjelp ved en kritisk hendelse?

  På helsenorge.no er rådet til deg at du bør starte i kommunen der du bor.  Du kan henvende deg til fastlegen din, legevakten eller direkte til det psykososiale kriseteamet i kommunen din hvis det er mulig.

 • 15.07.2016
  Mener smittekjeden er brutt

  Ingen flere pasienter ved St. Olavs Hospital har blitt syke av salmonella etter utbruddet sist helg.

 • 13.07.2016
  Ett barn til sykt av salmonella – er i bedring

  – Dette er en svært alvorlig sak for sykehuset, men vi er glade for at det andre barnet nå er i bedring, sier fagdirektør Runa Heimstad.

 • 11.07.2016
  Fortsetter å lete etter smittekilden

  St. Olavs Hospital har satt i verk en rekke tiltak for å finne smittekilden etter at et barn døde på grunn av salmonella-bakterien.

 • 08.07.2016
  Salmonella påvist ved St. Olavs Hospital

  Salmonella-bakterien er påvist etter at barn døde.

 • 30.06.2016
  Tester robot for gulvvask

  AGV-ene er blitt godt kjent på St. Olavs hospital gjennom mange år. Nå tester renholdsavdelingen ut en selvgående robot for gulvvask, som forhåpentligvis vil sørge for god vaskekvalitet og godt vedlikehold på de aktuelle flatene.

 • 24.06.2016
  Se hvordan analyse brukes i Ambulansetjenesten

  Sammenstilling av data er et nødvendig grunnlag for kunnskapsbasert utvikling og dimensjonering av ambulansetjenesten, og slik kan beredskapen optimaliseres.

 • 23.06.2016
  Svært lovende resultater med korttidspoliklinikk

  I løpet av de første fire månedene med nytt korttidspoliklinikk-tilbud opplever Nidaros DPS at 88 prosent av pasientene ikke har behov for videre behandling. – Innovativt og spennende, mener direktør Nils Kvernmo.

Fant du det du lette etter?