2016

21.12.2016

Artroseskolen satser på bedre informasjon til pasienter

-Målet er at alle pasienter som blir henvist til ortopedspesialist på St. Olavs Hospital skal gjennomgå undervisningen i artroseskolen. På litt sikt er målet at fastlegen henviser direkte til undervisningen før ev. henvisning til ortoped, f...
16.12.2016

Budsjett 2017 vedtatt

Styret ved St. Olavs Hospital vedtok i dag et stramt budsjett for 2017. – Nå blir det viktig å fortsette med alt det bra forbedringsarbeidet som skjer. Det skal hjelpe oss å nå mål, sier styreleder Anne Breiby.
16.12.2016

Prisdryss ved årets slutt

St. Olavs-direktør Nils Kvernmo brukte årets siste fredagsforelesning til å dele ut priser både for årets publikasjon, årets arbeidsmiljø og årets forbedringsprosjekt. Vinnerne ble hedret med pengepremier, rosende ord og ruvende applaus.
16.12.2016

Styrker kompetansen i akuttmottaket

St. Olavs Hospital forsterker legekompetansen i front, og setter i verk nye tiltak for å sikre en god og forsvarlig akuttbehandling. – Tiltakene er helt nødvendige for å håndtere en stor økning i antall pasienter og sikre at vi gir trygg og...
09.12.2016

Viktige tiltak mot antibiotika-resistens

Antibiotika-teamet ved St. Olavs Hospital presenterte fredag sin plan for å hindre overforbruk og feilbruk av antibiotika ved sykehuset. – Det er en nasjonal målsetting at bruken skal ned med 30 prosent fra 2012 til 2020, sier direktør Nils Kvernmo.
06.12.2016

Debatt om fremragende behandling

BLOGG: Er vår praksis med behandling av hoftebrudd, hjerneslag og antibiotikabruk i tråd med ambisjonen om fremragende behandling?
30.11.2016

Verdens aids-dag 1. desember

Aids-dagen er solidaritetsdagen for verdens 36 millioner hiv-positive og aids-syke. Den aller største reduksjonen i antall hiv-smittede har funnet sted blant barn. Fra 2001 til 2014 ble hele 58 prosent færre barn smittet. Dette er hovedsakl...
30.11.2016

Gangbru stenges midlertidig

Det legges opp til alternativ pasienttransport mellom Øya Helsehus og St. Olavs Hospital de to neste ukene på grunn av byggearbeid.
29.11.2016

Viktige tall for trygg og god behandling

Onsdag 30. november er St. Olavs Hospital for første gang vertskap for et regionalt seminar om medisinske kvalitetsregistre. Der skal blant annet St. Olavs-overlege Arne Kristian Myhre presentere tall fra de ni første månedene med eget regi...
25.11.2016

– Tidskapselen markerer et vendepunkt i psykiatrihistorien

Denne uka ble deler av fortida låst inne og «begravd» på Østmarka for å markere at vi nå går inn i en ny tid med et nytt, moderne og samlende akuttbygg for psykiatrien.
22.11.2016

Den europeiske testuka for HIV og hepatitter

Under den europeiske HIV- og hepatitt-testuka  fra 18. til fredag 25. november 2016 kan du bestille time direkte og teste deg på St. Olav. Du trenger ikke henvisning. Drop in 23. og 24. november 2016 kl 15 - 18.
17.11.2016

Verdens antibiotikadag 18. november

Verden står overfor en stor utfordring idet stadig flere bakterier blir motstandsdyktige mot antibiotika. I de kommende ukene vil flere tiltak implementeres også i klinikkene ved St. Olavs Hospital.
15.11.2016

– Kan ha stor overføringsverdi

Ved regional sikkerhetsavdeling på Brøset er det lagt ned et stort arbeid for å samle den «tause» og erfaringsbaserte kunnskapen som finnes om forebygging og håndtering av voldsrisiko i avdelinga. Nå sitter de med en ferdig manual full av f...
14.11.2016

Antall personer med diabetes øker

Tall som presenteres på verdendagen for diabetes 14. november viser at 7.8 prosent av norske menn har diabetes, mens tilsvarende for kvinner er 5.5. Nitti prosent av de som har diabetes i verden har type 2.
09.11.2016

Vil du trene luktesansen din?

Øre-nese-hals-avdelingen ved St. Olavs Hospital og Institutt for Nevromedisin ved NTNU søker etter friske personer med normal luktesans til et forskningsprosjekt.
08.11.2016

Kreftsykdom i et kulturelt perspektiv

Kreft er den mest fryktede sykdommen i Palestina. Ordet cancer unngås, og sannheten holdes skjult for pasienten.
04.11.2016

Skyldes fødselsboomen om sommeren kun barnehageopptaket?

Er du en av de stadig færre som skal føde nå i «lavsesongen», altså i november og desember? Da trenger medisinstudentene Helene Heggheim og Trine Jonhaugen din hjelp.
25.10.2016

Dette skjer i kroppen når du kutter røyken

Røykeslutt reduserer risikoen for kreft og mange andre sykdommer, for eksempel hjertesykdommer og kols, forårsaket av røyking. Her kan du se hvilke helsegevinster du får kort tid etter røykeslutt.
10.10.2016

Fordi livet forandrer seg

Verdensdagen for psykisk helse 2016 har som mål å øke bevisstheten rundt betydningen av endringer i livet og samfunnet, egen identitet og hvordan tilhørighet og meningsfulle aktiviteter kan bidra til bedre psykisk helse.
10.10.2016

Streik og mulige forsinkelser av prøvesvar

I forbindelse med den pågående konflikten mellom Spekter og Akademikerne, er leger ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi tatt ut i streik fra mandag 10. oktober 2016. Pasienter og de som bestiller prøver må påregne mulige forsinkelser når...
04.10.2016

Opptrapping av streiken ved St. Olav fra mandag 10. oktober

St. Olav har mottatt varsel om opptrapping av streiken. Ti nye medlemmer omfattes av uttaket som gjelder med virkning fra arbeidstidens begynnelse mandag 10. oktober 2016. Samtlige ti er leger.
26.09.2016

Konsekvenser av streiken ved St. Olavs Hospital

Pr 11. oktober 2016 er det avlyst totalt 48 operasjoner inklusive dagkirurgi, 647 polikliniske konsultasjoner, 15 undersøkelser til bildediagnostikk (røntgen) og 6 ikke igangsatte behandlinger fertilitet. Det er 61 ansatte som er i streik.
23.09.2016

301 dager uten trykksår

Økt bevissthet, forebyggende tiltak og enkle grep i arbeidshverdagen har gitt imponerende resultater for Avdeling for nyresykdommer ved St. Olavs Hospital.
22.09.2016

Streiken trappes opp

St. Olavs Hospital har mottatt varsel om opptrapping av streiken fra og med arbeidstidens begynnelse tirsdag 27. september 2016 med én ansatt.
19.09.2016

Streiken trappes opp ytterligere

St. Olavs Hospital har mottatt varsel om opptrapping av streiken fra og med arbeidstidens begynnelse fredag 23. september 2016 med fem ansatte.
15.09.2016

– Etterspurt verktøy for helsepersonell

Kostverktøyet er designet slik at det er nyttig både for helsepersonell og for personer som har behandlingstrengende fedme. Verktøyet er utviklet ved St. Olavs Hospital og lanseres 15. september.
12.09.2016

St. Olavs Hospital har mottatt varsel om opptrapping av streiken

Uttaket av ni ansatte ved St. Olavs Hospital gjelder med virkning fra arbeidstidens begynnelse fredag 16. september 2016. Samtlige ni er leger.
09.09.2016

Verdensdagen for selvmords-forebygging 10. september

Selvmordsproblematikk er en konsekvens av flere livsbetingelser og rammer mennesker i alle aldre og berører alle sosiale grupper. Selvmordet har aldri en enkel forklaring.
08.09.2016

Streik ved St. Olavs Hospital fra fredag morgen

Til sammen 38 ansatte fra Akademikerne tas ut i streik fra arbeidstidens begynnelse fredag 9. september 2016. Av disse er 28 leger. Pasienter møter opp til avtalte timer og behandlinger som vanlig.
05.09.2016

Verdens ryggmargsskadedag 5. september

Den internasjonale ryggmargsskadeforeningen vil øke bevisstheten om forekomst og konsekvenser av en ryggmargsskade.
01.09.2016

Torturofre bør tilbys bedre behandling

Hele 60 prosent av torturofre kan få et bedre hverdagsliv ved riktig behandling, 20 prosent kan bli helt friske. Det fremkommer i psykolog Joar Øveraas Halvorsen doktoravhandling. For dette arbeidet tildeles Halvorsen prisen «Årets doktorgr...
30.08.2016

– Lever ikke lenger med dyre medikament-stenter

Resultatene av verdens største stent-studie, som har vært ledet av overlege og professor Kaare Harald Bønaa ved klinikk for hjertemedisin ved St. Olavs Hospital, presenteres på den internasjonale hjertekongressen i Roma tirsdag 30. august....
25.08.2016

Når kan politiet be om bistand fra helsetjenesten?

For helsetjenesten er hovedregelen at verken bil-, båt- eller luftambulanse skal transportere polititjenestemenn. Dette ut fra en vurdering av at det er viktig med et klart skille mellom politiet og helsetjenestens samfunnsoppdrag. Det er u...
10.08.2016

Gravide som trener kan slippe diabetes

Trening i svangerskapet forebygger svangerskapsdiabetes hos gravide med fedme. Det er ikke mye som skal til.
05.08.2016

Vil du delta i forskningsstudie om nesens betydning ved KOLS?

Vi trenger deltakere med KOLS og deltakere som er lungefriske til et forskningsstudie om nesens betydning ved KOLS. Du kan delta om du er mellom 40 - 80 år. Deltakelsen innebærer spørreskjemaer om nese-bihuleplager, lungeplager og livskvalitet.
28.07.2016

Slik hindrer du at stillesitting blir livsfarlig

 - Dersom du av en eller annen grunn, for eksempel på jobben, blir tvunget til å sitte stille en stor del av dagen, blir det enda mer viktig å være fysisk aktiv resten av dagen. Gjerne en time hver dag.
26.07.2016

Enklere å endre juridisk kjønn

Fra 1. juli 2016 kan man selv bestemme hvilket juridisk kjønn som skal framgå av folkeregisteret og personnummeret.
25.07.2016

Hvordan går du frem for å få hjelp ved en kritisk hendelse?

På helsenorge.no er rådet til deg at du bør starte i kommunen der du bor.  Du kan henvende deg til fastlegen din, legevakten eller direkte til det psykososiale kriseteamet i kommunen din hvis det er mulig.
15.07.2016

Mener smittekjeden er brutt

Ingen flere pasienter ved St. Olavs Hospital har blitt syke av salmonella etter utbruddet sist helg.
13.07.2016

Ett barn til sykt av salmonella – er i bedring

– Dette er en svært alvorlig sak for sykehuset, men vi er glade for at det andre barnet nå er i bedring, sier fagdirektør Runa Heimstad.
11.07.2016

Fortsetter å lete etter smittekilden

St. Olavs Hospital har satt i verk en rekke tiltak for å finne smittekilden etter at et barn døde på grunn av salmonella-bakterien.
08.07.2016

Salmonella påvist ved St. Olavs Hospital

Salmonella-bakterien er påvist etter at barn døde.
30.06.2016

Tester robot for gulvvask

AGV-ene er blitt godt kjent på St. Olavs Hospital gjennom mange år. Nå tester renholdsavdelingen ut en selvgående robot for gulvvask, som forhåpentligvis vil sørge for god vaskekvalitet og godt vedlikehold på de aktuelle flatene.
24.06.2016

Se hvordan analyse brukes i Ambulansetjenesten

Sammenstilling av data er et nødvendig grunnlag for kunnskapsbasert utvikling og dimensjonering av ambulansetjenesten, og slik kan beredskapen optimaliseres.
23.06.2016

Svært lovende resultater med korttidspoliklinikk

I løpet av de første fire månedene med nytt korttidspoliklinikk-tilbud opplever Nidaros DPS at 88 prosent av pasientene ikke har behov for videre behandling. – Innovativt og spennende, mener direktør Nils Kvernmo.
22.06.2016

Styrker kompetansen i akuttmottak

Styret behandlet i dag rapporten om mottaksfunksjoner og oppgavefordeling i St. Olavs Hospital. – Hele styret er imponert over det arbeidet som gjort med å utrede denne saken, sier styreleder Anne Breiby.
22.06.2016

Den interne ventetiden må ned

Pasienter med prioritet internt i sykehuset skal ikke vente lenger enn fristen som er satt. Det ble forsterket i dagens styremøte. 
20.06.2016

Hvordan påvirker salt helsen?

Vi bør ikke spise mer enn ca. én teskje salt om dagen. Mange får likevel i seg det dobbelte, og det øker faren for høyt blodtrykk, hjerte- og karsykdommer, magekreft og mer. 
09.06.2016

Trygt å bli gravid med revmatisk sykdom?

NKSR markerer neste mandag ti år med innsamling av data og formidling av kunnskap. På jubileumsseminaret får du blant annet vite mer om hvordan revmatiske sykdommer oppfører seg i svangerskapet.
08.06.2016

– Avvikles med flagget til topps

Når Hysnes-prosjektet avsluttes i midten av juni og siste deltaker reiser hjem, tar de faste ansatte fatt på nye oppgaver i St. Olavs og NTNU. Seksjonsleder Hanne Tenggren mener de har gjort seg noen svært spennende erfaringer, særlig når d...
Flere nyheter()