HelsaMi

Sykehusene har ikke nok penger

Dagens ambisjonsnivå krever at sykehusene må få en større andel av veksten i offentlig sektor, skriver Kvernmo.