HelsaMi

- En tryggere overgang

Det aller første kullet med traineesykepleiere er på plass på St. Olav fra og med denne uken.

– Jeg føler meg heldig som kan starte arbeidskarrieren min slik. Det gir en trygg overgang fra student til arbeid, der den kontinuerlige opplæringen fortsetter. Jeg regner med at læringskurven er bratt det første året, og det er fint å ha en fast mentor, og få litt ekstra faglig oppfølging. Jeg har store forventninger, og føler meg privilegert, sier Gina Mari Skjevling (22) med sykepleierutdanning fra Ålesund, nå en av traineesykepleierne som startet mandag med omvisning og orientering på St. Olavs Hospital.

Helsefaglig rådgiver i Fagavdelingen ved St. Olav, Guro Karlsholm, synes det er godt å være i gang.
– Vi har sett frem til denne dagen lenge, og det er veldig spennende å møte traineesykepleierne sammen som en gruppe. Klinikkene gir også uttrykk for at de gleder seg til fortsettelsen, og ser dette som en mulighet til god rekruttering til eget fagområde. Nå starter arbeidet med å rekruttere flere klinikker til neste traineekull, sier Karlsholm.

Heltidssatsing

De nyutdannede sykepleierne ansettes i 100 prosent fast stilling fra første dag, men de to første årene av ansettelsen inngår de i en traineeordning. Hensikten med prosjektet er å etablere en god overgangsordning fra å være student til å bli en kompetent sykepleier, og å være en attraktiv arbeidsgiver som rekrutterer de dyktigste. Det er et mål å skape heltidskultur blant unge sykepleiere gjennom å tilby hele, faste stillinger, i tillegg til at traineeordningen inneholder et kompetanseprogram som kvalitetssikrer de nyutdannedes utvikling de første to årene. Traineesykepleierne tilsettes i bemanningssenteret, men vil i hovedsak få tre arbeidsperioder à omtrent åtte måneder på tre ulike klinikker i løpet av to år.

Birgitte Kjørslevik (22) har studert sykepleien i Førde, og har flyttet et godt stykke for å ta fatt på den nye stillingen som traineesykepleier ved St. Olavs Hospital. Hun skal jobbe på Orkdal Sjukehus, og ser frem til det.
– Jeg håper å få lært mye nytt, og få god breddekunnskap. Det er spennende å skulle møte både nye kolleger og nye pasienter, sier Kjørslevik.


Evaluere underveis

Det skal i første omgang ansettes ni traineer. Seks av traineene skal rullere mellom Medisinsk klinikk, Kreftklinikken og Divisjon psykisk helsevern i Trondheim, og tre traineer skal rullere mellom Medisinsk klinikk, Kirurgisk klinikk og Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer ved Orkdal sjukehus.

Haukeland universitetssykehus var først ute med å tilby traineestillinger til nyutdannede sykepleiere, og i Bergen ansetter de rundt 20 nye traineer hver høst. På sikt er det et mål at også St. Olavs Hospital skal øke opptaket. I løpet av høsten 2015 er det planer om å inkludere flere klinikker til neste opptak med oppstart høsten 2016.
Anne Woll (25) hørte om traineeordningen i Bergen, og ble oppfordret av en bekjent til å søke da det åpnet seg muligheter i Midt-Norge. Hun har tatt sykepleierutdanningen sin ved HiNT.
– Jeg hørte mye bra om både søknadsprosessen og stillingene, og det med å få en tryggere overgang til arbeidslivet. Jeg har ikke bestemt meg for hvilken retning jeg ønsker å gå, og gleder meg til å oppleve litt forskjellig på sykehuset. Det er bra at vi får en mentor, mener Woll.

Alle tre er bevisste på at de er det første kullet i traineeordningen på St. Olavs Hospital, og at de derfor kan være med å videreutvikle tilbudet.
– Det er ekstra spennende å være de aller første her i Trondheim. Vi må evaluere og gi tilbakemelding på ordningen underveis, og slik være med å utvikle tilbudet i fremtiden, avslutter de tre – og hopper i det!

Hva er trainee?

En trainee er en fagutdannet person som tas inn ved en bedrift som aspirant for videre spesialopplæring. Denne er kvalifisert til å jobbe i bedriften, men bruker den første perioden av ansettelsesforholdet til å gjøre seg kjent med flere deler av organisasjonen ved å være tilsatt ved ulike avdelinger. På denne måten opparbeider traineen en bredere oversikt, og får samtidig innsikt i samhandling mellom ulike deler av bedriften. Den nyutdannede vil normalt få veiledning av en mentor eller tilsvarende, for å maksimere læringen.
(Kilde: StudentTorget.no)